info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

آمار کل صادرات به کشور ترکیه ده ماه سال ۹۲

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۱

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۳۹

پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز۹۴ %به جز نوع پودری

۶۵,۲۳۲,۹۲۶

۲,۱۶۳,۶۸۰,۹۴۹,۷۶۸ Rls.

۸۷,۲۶۸,۰۹۴ $

۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۳۹

سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی ۹۴%یا بیشتر بجزنوع پودری

۴۸,۲۵۷,۲۴۰

۱,۹۷۰,۱۱۱,۶۲۳,۷۹۸ Rls.

۷۹,۰۸۸,۷۱۰ $

۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۳۱۹۰۰

مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده.

۹,۸۹۲,۱۳۱

۱,۷۵۱,۹۹۷,۵۳۸,۸۰۹ Rls.

۷۰,۶۸۵,۲۳۷ $

۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۶۰۱۱۰۰۰

آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج.

۳۵,۰۱۰,۸۰۱

۱,۵۸۳,۵۷۵,۷۸۴,۳۸۹ Rls.

۶۳,۹۵۴,۷۶۴ $

۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۹۰۱۱۲۱۰

روی غیرممزوج محتوی ۹۵/۹۹تا۹۹/۹۹ درصد وزنی به صورت کارنشده

۲۸,۴۰۱,۶۹۵

۱,۳۱۷,۱۲۶,۴۶۷,۱۰۰ Rls.

۵۳,۰۸۷,۴۸۲ $

۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۹۹

سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر

۴۰,۸۴۸,۰۷۵

۱,۲۵۶,۱۶۰,۱۷۱,۷۲۹ Rls.

۵۰,۵۹۷,۳۰۸ $

۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۳۰

گریدنساجی پلی پروپیلن

۳۷,۲۵۵,۱۲۵

۱,۰۸۱,۴۴۹,۸۲۶,۶۵۸ Rls.

۴۳,۶۳۱,۹۳۶ $

۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۳۲۰۰۰

قیرنفت

۸۹,۸۸۱,۰۸۴

۱,۰۴۴,۴۳۳,۰۲۵,۶۶۰ Rls.

۴۱,۸۶۸,۴۴۹ $

۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۵۱۱۰

انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک

۴,۱۱۶,۲۲۲

۸۴۱,۷۷۵,۰۲۹,۰۳۰ Rls.

۳۳,۷۲۵,۷۲۴ $

۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۳۰

تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۱۷,۶۶۶,۷۶۱

۷۸۶,۹۶۹,۸۶۹,۳۴۶ Rls.

۳۱,۶۵۳,۸۱۳ $

۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۹۴۹۰۰

سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر .

۲۹,۴۱۰,۴۹۱

۷۶۵,۷۰۳,۲۸۳,۶۳۶ Rls.

۳۰,۹۶۵,۹۵۲ $

۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۵۱۱۰۰

متانول (ا لکل متیلیک)

۸۱,۵۳۴,۰۳۱

۷۲۶,۷۷۸,۲۳۲,۹۱۵ Rls.

۲۹,۳۰۰,۸۸۷ $

۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۲۹

پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص ۹۴% یا بیشتر

۲۰,۲۵۱,۰۰۰

۷۲۰,۵۶۶,۹۴۰,۸۰۱ Rls.

۲۹,۰۵۷,۶۱۲ $

۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۹۹

سایرپلی ا تیلن باچگالی ۹۴%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر

۱۸,۰۲۳,۷۵۰

۵۱۰,۳۴۷,۴۷۹,۵۷۵ Rls.

۲۰,۵۸۳,۶۸۰ $

۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۱۰۲۱۰۰۰

اوره حتی به صورت محلول در آب

۴۸,۳۰۸,۴۸۶

۴۹۹,۰۹۷,۲۱۴,۷۶۷ Rls.

۲۰,۱۳۲,۷۵۹ $

۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۰۳۲۰۰۰

ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده

۱۲,۰۹۵,۰۰۲

۴۹۴,۲۲۹,۵۷۴,۸۵۱ Rls.

۱۹,۹۳۰,۵۵۹ $

۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۵۳۱۰۰

ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول )

۱۸,۰۹۱,۸۵۷

۴۶۹,۴۳۰,۰۴۱,۲۰۴ Rls.

۱۸,۹۱۱,۴۷۹ $

۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۱۱۱۰۹۰

سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر

۱,۹۸۴,۷۴۵

۴۲۶,۳۷۸,۱۰۸,۶۱۵ Rls.

۱۷,۱۶۴,۵۳۱ $

۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۶۰

ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۴,۶۸۳,۹۸۱

۴۰۴,۹۶۰,۷۴۵,۷۴۵ Rls.

۱۶,۲۸۸,۲۲۵ $

۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۹۱

انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن

۱۲,۲۷۳,۷۵۰

۳۷۵,۷۰۴,۴۲۱,۰۵۲ Rls.

۱۵,۱۷۵,۱۵۴ $

۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۸۰۱۱۰۰۰

سرب تصفیه شده بصورت کارنشده

۷,۰۲۴,۹۶۵

۳۶۸,۹۶۰,۲۷۴,۰۹۰ Rls.

۱۴,۸۳۱,۸۳۶ $

۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۹۸۹۹۰

سایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)

۳,۲۶۶,۹۲۸

۳۳۵,۵۱۸,۰۳۳,۸۳۲ Rls.

۱۳,۵۳۴,۳۷۵ $

۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۵۲۱۰

مغز پسته تازه یا خشک

۸۱۴,۴۲۰

۳۳۳,۱۹۵,۴۵۶,۴۸۰ Rls.

۱۳,۳۹۱,۴۸۳ $

۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۲۸۳۰۰۰

میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده.

۸,۳۹۶,۲۷۳

۳۳۲,۸۶۷,۹۳۷,۳۳۴ Rls.

۱۳,۳۸۰,۳۸۱ $

۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۹۷۹۰۰

آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز ۲۰

۸,۳۹۴,۶۸۵

۳۲۴,۹۶۰,۹۳۳,۷۳۷ Rls.

۱۳,۰۵۳,۲۰۰ $

۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۳۱۱۰۰

کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده.

۱,۶۲۲,۵۸۵

۳۱۷,۵۹۵,۰۶۶,۵۱۸ Rls.

۱۲,۸۰۷,۴۱۱ $

۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۶۹۰۰۰

آهن وفولادغیرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئی(غیرا زشمش ),که درجای دیگرذکرنشده.

۳۰,۰۷۹,۷۲۰

۳۰۴,۰۷۹,۳۹۰,۰۲۶ Rls.

۱۲,۲۷۸,۰۸۵ $

۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۴۹

سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی ۹۴%یابیشتر بجز نوع پودری

۸,۸۲۲,۰۰۰

۲۹۷,۰۸۴,۹۰۸,۷۷۶ Rls.

۱۱,۸۹۲,۶۲۰ $

۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۷۰۰۱۰

الکیل بنزن خطی (LAB)

۶,۰۱۵,۳۲۴

۲۶۲,۱۷۲,۸۵۳,۲۴۰ Rls.

۱۰,۵۷۷,۱۳۷ $

۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۸۱۱۰۰

مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش ا ز۶میلیمترباشد.

۱,۱۷۴,۵۴۹

۲۶۱,۳۱۲,۹۵۸,۰۰۳ Rls.

۱۰,۵۴۱,۷۴۹ $

۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۷۳۵۰۰

انیدرید فتالیک

۶,۲۸۱,۲۵۰

۲۵۱,۱۶۲,۰۵۵,۱۰۰ Rls.

۱۰,۱۳۴,۴۵۰ $

۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۱۳۰۰۰۰

طناب, کابل نوارگیس باف وهمانند , ا زمس که برا ی مصرف برق عایق نشده باشند.

۱,۱۳۹,۶۹۴

۲۴۸,۳۸۰,۶۴۰,۶۴۰ Rls.

۱۰,۰۲۱,۰۸۰ $

۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۳۱۳۰۰

شمش کوچک ا زمس تصفیه شده.

۱,۳۷۰,۶۳۴

۲۴۶,۵۹۶,۴۶۷,۲۵۱ Rls.

۹,۹۴۹,۹۰۸ $

۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۴۱۰۹۰

سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون

۹,۵۴۶,۲۸۰

۲۳۷,۶۹۰,۲۹۹,۸۱۱ Rls.

۹,۵۷۱,۴۹۱ $

۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۳۴۲۹۱۰

نیترا ت آمونیوم ا نفجاری

۵۴,۵۳۸,۹۲۷

۲۲۸,۶۲۳,۹۰۱,۲۴۸ Rls.

۹,۲۱۱,۰۹۴ $

۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۱۲۰۰

بادا م بدون پوست , تازه یا خشرده

۱,۱۵۵,۹۹۷

۲۱۴,۲۲۵,۹۵۶,۳۷۰ Rls.

۸,۶۵۳,۰۰۷ $

۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۷۰۰۰

فرومولیبدن.

۴۰۰,۰۰۰

۲۰۳,۹۲۱,۸۰۷,۴۲۴ Rls.

۸,۲۰۳,۶۴۷ $

۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۵۰۶۹۹۰۰

چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر.

۴,۷۷۶,۳۶۰

۲۰۱,۴۸۵,۲۰۸,۲۶۶ Rls.

۸,۱۲۰,۳۲۵ $

۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۱۹

سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی ۹۴%یا بیشتر بجز نوع پودری

۴,۰۳۹,۰۰۰

۱۸۴,۶۵۲,۸۸۱,۶۸۰ Rls.

۷,۳۵۳,۳۵۸ $

۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۱۱۱۹۰

گاز طبیعی مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

۱۴,۵۶۰,۴۹۳

۱۸۰,۴۸۲,۷۲۷,۳۵۰ Rls.

۷,۲۸۰,۴۶۵ $

۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۱۵۰۲۹۰۹۰

سایر

۲,۰۰۹,۱۸۳

۱۷۹,۶۳۵,۳۲۸,۳۲۸ Rls.

۷,۲۲۵,۴۶۹ $

۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۳۱۲۰۰

شمش مفتول سازی ا زمس تصفیه شده.

۹۴۲,۴۵۹

۱۷۳,۵۰۰,۳۴۴,۹۶۳ Rls.

۶,۹۹۷,۶۳۰ $

۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۹۲۱۰۰

صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بیش ا ز۰٫۱۵ میلیمتر،ش کل طومار،(coil)

۱,۱۸۵,۳۰۲

۱۷۲,۴۵۲,۳۱۰,۶۳۸ Rls.

۶,۹۵۷,۶۵۳ $

۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۲۹۰۲۰

اسلاک واکس (Slack Wax)

۱۰,۳۹۰,۴۱۳

۱۷۱,۵۹۳,۳۸۴,۲۲۸ Rls.

۶,۸۸۳,۷۸۷ $

۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۲۳۰۰

سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه.

۱۵,۲۸۸,۷۱۸

۱۶۶,۷۳۶,۷۶۱,۰۲۶ Rls.

۶,۷۰۶,۷۱۱ $

۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۰۵۰۰۰

کیوی, تازه

۸,۵۰۵,۰۱۵

۱۶۲,۹۷۳,۱۷۱,۴۷۲ Rls.

۶,۵۵۷,۵۲۱ $

۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۱۴۰۴۹۰۹۰

سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .

۱۴,۵۲۶,۲۹۳

۱۶۰,۴۷۶,۲۶۴,۰۳۱ Rls.

۶,۴۳۳,۷۵۵ $

۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۷۰۰۹۰

ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های ۲۷۰۷و۲۹۰۲

۵,۰۹۵,۷۷۴

۱۵۹,۵۶۵,۵۱۶,۷۶۴ Rls.

۶,۴۴۴,۸۱۹ $

۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۳۳۶۱۰۰

ملامین

۴,۵۸۳,۰۰۰

۱۵۲,۶۰۱,۲۱۲,۵۴۶ Rls.

۶,۱۴۴,۲۴۷ $

۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۵,۳۵۷,۸۰۱

۱۴۹,۵۴۲,۸۴۳,۰۲۲ Rls.

۶,۰۰۹,۷۷۰ $

۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۲۰۷۱۰۱۰

ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)۱۰۰درصد خالص

۴,۷۴۶,۲۲۴

۱۴۸,۰۰۳,۷۰۵,۲۹۳ Rls.

۵,۹۷۵,۶۲۵ $

۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۰۵۰۴۰۰۰۰

روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه کماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخکزده، نمککزده یا در آب نمک، خشکککرده یا دودی.

۱۷۵,۵۳۴

۱۴۶,۲۶۰,۰۴۰,۱۸۵ Rls.

۵,۸۹۱,۹۹۰ $

۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۷۱۱۰۰

هندوا نه , تازه

۲۳,۹۱۵,۵۰۲

۱۴۰,۶۹۰,۸۰۴,۷۱۱ Rls.

۵,۶۹۷,۵۲۱ $

۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۲,۷۲۸,۵۹۰

۱۳۵,۰۴۲,۲۲۶,۰۹۳ Rls.

۵,۴۳۸,۷۵۲ $

۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۲۰۲۰

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ نشده Bi oriented poly prolylene

۱,۷۹۱,۶۰۸

۱۳۳,۱۶۶,۱۷۰,۳۶۸ Rls.

۵,۳۶۴,۰۱۰ $

۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۳۳۰۰

نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از ۶۷ دسی تکس

۲,۳۴۹,۸۴۵

۱۲۹,۲۴۴,۲۴۴,۸۶۰ Rls.

۵,۱۸۷,۲۲۲ $

۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۵۲۱۰۰

اسید استیک

۸,۸۸۵,۰۴۰

۱۲۲,۴۳۳,۸۷۸,۰۳۶ Rls.

۴,۹۳۵,۹۰۲ $

۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۲۸۴۰۰۰

میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده.

۷,۳۹۳,۸۷۵

۱۲۱,۵۵۸,۲۶۴,۴۴۶ Rls.

۴,۸۹۸,۷۲۴ $

۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۲۲۱۰۰

پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده

۷۰۹,۸۲۸

۱۱۵,۰۶۷,۸۷۳,۷۳۸ Rls.

۴,۶۴۵,۵۷۸ $

۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۵۱۰۰۰

پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره

۵۵۰,۱۱۵

۱۱۴,۰۳۳,۲۲۸,۳۳۴ Rls.

۴,۶۰۰,۵۴۷ $

۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۱۰۴۰

صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده

۱,۵۱۹,۵۵۹

۱۱۳,۱۵۹,۴۴۳,۷۲۴ Rls.

۴,۵۵۰,۴۰۲ $

۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۲۰۰۰۰

مس تصفیه نشده, آنودا زمس برا ی تصفیه ا لکترولیتیک`.

۷۱۰,۷۵۱

۱۱۲,۴۲۱,۸۷۵,۹۷۳ Rls.

۴,۵۳۶,۳۴۷ $

۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۵۹۹۰۰

مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده.

۳,۴۹۵,۴۱۰

۱۰۵,۲۴۳,۹۴۸,۴۲۳ Rls.

۴,۲۳۹,۵۶۸ $

۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۴۱۰۱۰

سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد

۴,۰۰۸,۳۱۹

۱۰۱,۰۹۱,۶۰۸,۷۹۸ Rls.

۴,۰۳۷,۸۳۴ $

۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۰۴۰۹۰۰۰۰

عسل طبیعی

۱,۶۶۶,۸۲۶

۱۰۰,۵۲۶,۵۷۵,۲۲۴ Rls.

۴,۰۵۳,۵۰۸ $

۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۲۰۷۱۰۹۰

الکل اتیلیک تقلیب نشده بالاترا ز ۸۰درصد حجمی ا لکل به غیرا ز۱۰۰ درصد خالص

۳,۱۱۳,۱۷۵

۹۷,۴۷۵,۲۷۷,۰۷۱ Rls.

۳,۹۵۵,۴۴۵ $

۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۳۰۹۰

سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )

۱,۶۷۵,۶۴۰

۹۵,۳۶۰,۰۹۹,۴۳۹ Rls.

۳,۸۴۶,۰۸۱ $

۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۱۱۹۰۰۰

سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد

۱,۴۲۷,۲۲۴

۸۸,۴۴۰,۱۴۰,۵۷۲ Rls.

۳,۴۲۸,۲۵۱ $

۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۹۴۴۰۰

سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول

۲,۵۶۸,۱۳۹

۸۱,۰۱۴,۱۳۶,۹۰۸ Rls.

۳,۲۶۹,۱۱۶ $

۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۸۰۴۰۰۰۰

کره , چربی و روغن کاکائو

۹۲۸,۹۰۰

۷۹,۳۷۱,۳۷۵,۱۲۵ Rls.

۳,۱۶۱,۲۹۹ $

۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۱۱۳۹۰

بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

۳,۴۸۷,۸۴۶

۷۸,۷۸۷,۵۶۳,۰۴۸ Rls.

۳,۱۸۰,۲۵۲ $

۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۴۹

پلی ا تلین گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز ۹۴%بجز نوع پودری

۲,۲۲۲,۰۰۰

۷۷,۳۸۵,۷۸۴,۷۴۰ Rls.

۳,۱۲۳,۰۵۷ $

۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۵۶۰۳۱۲۱۰

پارچه نبافته spun lace که از طریق high pressure waterjet بصورت رول از رشته های سنتیک یا مصنوعی بعرض ۵ا لی ۱۲۰سانتی مترووزن حدا کثر۵۵gدرهرمترمربع تولیدگردید

۵۴۵,۸۰۵

۷۴,۸۵۸,۵۷۴,۸۲۲ Rls.

۳,۰۱۹,۵۳۹ $

۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۶۰۱۱۱۱۰

سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد

۵۱,۲۳۰,۳۲۶

۷۲,۲۵۶,۸۰۱,۲۴۰ Rls.

۲,۹۱۴,۷۵۶ $

۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۵۱۰۳۰

شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز ۲٫۵ میلیمتر تا ۴٫۵ میلیمتر

۱۴,۲۹۹,۰۵۲

۷۱,۶۷۸,۴۳۹,۰۵۲ Rls.

۲,۸۷۳,۵۸۰ $

۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۰۴۹۰۰

قالب برا ی فلزا ت یاکربورهای فلزی (غیرا زا نوا ع تزریقی یافشاری )

۵۷۳,۴۷۰

۷۰,۹۸۷,۶۹۲,۸۷۰ Rls.

۲,۸۶۷,۳۵۰ $

۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۳۲۰۰

گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده

۲۵۶,۷۹۴

۷۰,۰۰۴,۱۹۱,۲۷۶ Rls.

۲,۸۳۰,۷۵۰ $

۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۵۲۹۹۰

سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای دیگر

۸,۳۱۳,۹۸۰

۶۱,۵۸۳,۳۴۷,۴۲۰ Rls.

۲,۴۶۸,۰۱۳ $

۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۲۹۰۰

فروسیلسیوم دا را ی ۵۵% وزنی یاکمترسیلسیوم.

۳,۳۸۷,۰۰۰

۶۰,۵۰۵,۱۷۰,۴۰۰ Rls.

۲,۴۳۹,۰۵۴ $

۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۵۰

آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۱,۱۰۰,۹۶۸

۵۹,۶۷۳,۶۹۳,۹۰۴ Rls.

۲,۴۰۸,۴۴۱ $

۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۸۰۴۱۰۰۰

تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص

۲۵۴,۶۱۰

۵۹,۰۰۹,۴۱۱,۲۹۶ Rls.

۲,۳۶۸,۷۳۷ $

۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۵۱۲۰۰

هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور)

۷,۵۴۵,۰۰۰

۵۸,۶۸۹,۳۳۰,۲۱۳ Rls.

۲,۳۶۸,۵۰۹ $

۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۶۲۲۰۰

چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده

۲۱۵,۴۶۵

۵۷,۵۱۲,۰۹۹,۲۲۳ Rls.

۲,۲۹۵,۷۰۱ $

۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۰۲۴۰۹۰

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای ۰۹۰۲۴۰۱۰

۲,۲۸۹,۲۶۷

۵۶,۲۶۷,۲۷۱,۶۳۵ Rls.

۲,۲۷۰,۸۶۸ $

۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۵۳۹۰۰

دی ئول ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول

۲,۰۷۱,۸۲۰

۵۴,۵۵۹,۶۱۵,۷۸۳ Rls.

۲,۲۰۵,۰۱۲ $

۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۷۶۹۰۰

سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل ۸۵%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر

۳۵۷,۲۲۴

۵۲,۲۶۹,۹۰۰,۸۱۲ Rls.

۲,۱۰۸,۲۲۶ $

۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۵۷۰۱۱۰۰۰

فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زپشم یاا زموی نرم (کرک )حیوا ن, گره باف.

۱۹,۹۹۸

۵۱,۹۰۷,۷۰۹,۳۳۳ Rls.

۲,۰۹۰,۰۲۳ $

۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۲۲۰۹۰

سایرموم پارا فین هاباکمترا ز ۷۵/۰ درصد روغن بجزگرید دا رویی

۲,۰۲۰,۶۶۳

۵۱,۸۷۸,۳۳۳,۱۴۴ Rls.

۲,۰۸۶,۸۹۳ $

۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۴۱۰۰۰

آمونیاک بدون آ ب

۳,۸۰۶,۹۵۰

۵۰,۶۱۸,۱۰۳,۳۴۹ Rls.

۲,۰۲۸,۰۵۸ $

۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۱۱۰۰۰۰

ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده .

۹۵۳,۸۶۵

۴۹,۶۵۱,۲۶۵,۹۶۱ Rls.

۱,۹۹۱,۱۱۷ $

۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۳۲۰۰۰

سیر

۱,۷۶۸,۲۰۳

۴۸,۵۰۵,۰۳۴,۷۰۴ Rls.

۱,۹۵۲,۹۱۳ $

۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۵۷۰۲۱۰۹۰

شوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف همانند غیر مذکور درجای دیگر )

۲۶,۸۲۵

۴۷,۸۷۸,۵۸۵,۳۳۸ Rls.

۱,۹۳۲,۷۲۵ $

۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۵۹

پلی ا تلین گرید بادی با چگالی کمتر ا ز ۹۴%بجزنوع پودری

۱,۴۹۶,۰۰۰

۴۷,۷۷۸,۵۵۹,۷۶۹ Rls.

۱,۹۲۷,۳۶۸ $

۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۰۳۰۰۰۰

کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).

۱,۸۹۲,۵۱۰

۴۶,۸۶۸,۳۸۴,۲۴۵ Rls.

۱,۸۹۰,۱۰۶ $

۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۰۱۱۹۰۰

سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد

۳۹,۴۰۸,۸۷۵

۴۶,۸۲۲,۵۲۶,۳۶۶ Rls.

۱,۸۸۷,۵۳۸ $

۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۸۱۹۰۰

مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن ۶میلیمتریاکمترباشد.

۲۴۱,۹۸۲

۴۴,۹۱۷,۱۱۶,۱۹۶ Rls.

۱,۷۷۵,۳۳۰ $

۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۴۲۰۰۰

ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره.

۳۰۲,۳۰۲

۴۲,۲۵۸,۱۹۶,۱۲۳ Rls.

۱,۷۰۴,۵۸۶ $

۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۳۲۹۹۰

سایر غیر از ردیف های مشمول ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۲۹۱۰

۵۶۲,۸۵۹

۴۱,۸۶۵,۸۴۵,۲۹۲ Rls.

۱,۶۸۴,۴۹۰ $

۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۱۹۰۰۰

ا شیاءخانه وپاکیزگی,غیرمذکوردرجای دیگرا زچینی

۳۳۷,۴۸۵

۴۱,۸۳۰,۸۸۷,۱۳۱ Rls.

۱,۶۸۷,۴۵۷ $

۱۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱,۲۵۹,۹۳۶

۴۰,۰۴۸,۹۳۲,۹۶۷ Rls.

۱,۶۱۱,۰۴۳ $

           

مجموع کل:
۳۰,۱۴۲,۹۸۶,۵۰۸,۶۱۵ ریال

مجموع کل:
۱,۲۱۳,۹۲۶,۰۳۳ دلار

 

[۳] [۲] [۱]  

….

 

[۴] [۳]   [1] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۱۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۴۹۰۹۰

ورق شیشه ای غیرمذکور باضخامتهای بیشتر از ۲٫۵ میلیمتر

۷,۵۴۲,۲۰۰

۳۸,۰۸۶,۶۹۴,۸۹۷ Rls.

۱,۵۲۷,۱۲۹ $

۱۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۰۳۴۰۰۰

ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده

۸۷۰,۴۱۲

۳۷,۲۹۷,۹۴۱,۰۷۴ Rls.

۱,۵۰۴,۳۴۴ $

۱۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۵۰۹۰

سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صلاح شده ویژه رنگ ا تومبیل

۸۳۱,۵۶۰

۳۷,۱۵۲,۸۹۱,۰۱۸ Rls.

۱,۴۹۰,۴۹۹ $

۱۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۱۳۱۰۰۰

چرم آماده شده بعدا زدباغی چرم پارشمینه شده ا زبزیا بزغاله پشم یاموکنده حتی لایه لایه بریده شد

۸۴,۶۳۲

۳۶,۹۹۹,۴۰۹,۰۶۹ Rls.

۱,۴۹۲,۴۱۲ $

۱۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۱۱۰۹۰۰۰۰

گلوتن گندم حتی خشک کرده

۹۸۶,۴۲۵

۳۶,۵۷۹,۰۰۶,۸۸۳ Rls.

۱,۴۷۵,۶۱۸ $

۱۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۱۱۲۹۰

پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

۱,۵۱۲,۰۵۶

۳۶,۴۳۴,۷۹۹,۷۳۸ Rls.

۱,۴۷۰,۶۸۷ $

۱۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۲۱۰۱۰

وازلین گرید دارویی (تولید داخل)

۱,۱۷۱,۱۰۰

۳۶,۲۰۳,۳۵۶,۲۱۰ Rls.

۱,۴۴۲,۴۶۶ $

۱۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۰۳۹۰۱۰

پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی

۶۹۷,۴۸۹

۳۵,۸۵۹,۴۴۶,۷۳۷ Rls.

۱,۴۴۵,۹۲۷ $

۱۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۴۱۱۹

سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر .

۸۶۱,۰۸۳

۳۵,۳۰۲,۱۱۲,۸۶۶ Rls.

۱,۴۲۴,۶۰۷ $

۱۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۹۱۰۹۰

سایررزینهای ا ورئیک وتیوا وره بغیرا ز پودر قالبگیری ا ز رزینهای ا ورئیک

۲,۰۴۶,۵۰۰

۳۳,۱۷۵,۹۶۶,۰۴۸ Rls.

۱,۳۳۷,۴۹۴ $

۱۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۵۲۲۰

مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک

۵۵,۰۳۱

۳۲,۴۹۹,۱۳۵,۵۷۵ Rls.

۱,۳۱۰,۵۱۱ $

۱۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۹۶۹۰۰

اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره ۲۰۰۹۶۱۰۰

۶۴۷,۷۱۶

۳۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۰ Rls.

۱,۲۸۴,۷۹۴ $

۱۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۷۱۴۰۰

انیدرید مالئیک

۶۰۷,۵۰۰

۳۱,۵۵۷,۶۶۰,۷۵۰ Rls.

۱,۲۷۵,۷۵۰ $

۱۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۳۱۹۱۰

پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General

۹۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۷۷۳,۹۵۳ Rls.

۱,۲۷۳,۰۴۶ $

۱۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۲۹۰۱۰

پارافین با درصد بیش از ۷۵ درصد وزنی روغن

۱,۱۱۱,۵۳۲

۳۱,۴۵۱,۰۵۶,۸۲۷ Rls.

۱,۲۷۱,۳۵۵ $

۱۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۵۱۰۹۰

شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز ۴٫۵ میلیمتر

۶,۱۶۸,۴۸۵

۳۱,۲۹۴,۹۷۹,۶۵۹ Rls.

۱,۲۶۲,۱۶۹ $

۱۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۶۹۰۶۰

پریفرم (PET)

۷۲۵,۰۳۶

۳۰,۵۵۲,۵۰۷,۸۲۶ Rls.

۱,۲۲۹,۵۸۴ $

۱۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۹۹

سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز۹۴ %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر

۹۰۰,۰۰۰

۲۸,۸۷۸,۴۹۴,۶۰۱ Rls.

۱,۱۶۴,۸۶۲ $

۱۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۵۲۱۲۰

شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز۲٫۵ میلیمترتا۴٫۵ میلیمتر

۵,۶۷۶,۶۲۸

۲۸,۰۷۸,۴۱۸,۱۴۰ Rls.

۱,۱۳۳,۶۴۶ $

۱۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۷۱۹۰۰

چرم پوست کامل ا ز حیوا نات ا ز نوع گاو یا ا سب غیرا ز چرمهای مشمول شماره ۴۱۱۴

۴۲,۰۵۵

۲۷,۵۵۸,۰۰۶,۱۴۹ Rls.

۱,۱۱۳,۳۱۱ $

۱۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۶۰۷۰۰۰۰

سنگ سرب وکنسانتره های آن

۱,۲۵۷,۵۴۱

۲۷,۱۸۸,۰۹۸,۰۱۰ Rls.

۱,۰۹۷,۴۳۱ $

۱۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۲۲۰۱۰

موم پارا فین باگرید دا رویی دارای روغن کمتراز۷۵درصد وزنی (تولید داخل )

۱,۰۵۶,۰۰۳

۲۷,۱۳۲,۱۷۷,۶۶۵ Rls.

۱,۰۹۵,۳۳۰ $

۱۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۴۹۰۰۰

لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی

۳۶۱,۲۹۳

۲۶,۸۴۵,۱۵۷,۵۶۵ Rls.

۱,۰۸۳,۸۵۵ $

۱۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۹۱۱۰۰

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفیه شده, بصورت طومار,به ضخامت بیش ا ز۰٫۱۵میلیمتر.

۱۲۷,۹۲۷

۲۴,۸۷۴,۶۹۷,۵۶۷ Rls.

۱,۰۰۳,۹۲۰ $

۱۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۸۹۰۹۰

سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت ۴فصل ۳۲

۲۸۰,۰۹۵

۲۴,۶۲۴,۱۲۴,۸۲۶ Rls.

۹۷۶,۵۰۶ $

۱۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۵۸۰۴۲۹۰۰

دا نتل های مکانیکی از سایر مواد نسجی بصورت توپ, نوا ریافرم مشخص.

۹۹,۵۳۲

۲۴,۵۸۰,۹۳۲,۱۴۲ Rls.

۹۹۳,۶۳۵ $

۱۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۳۱۹۲۰

پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

۶۳۰,۰۰۰

۲۴,۱۵۲,۷۲۲,۸۷۵ Rls.

۹۷۴,۲۸۲ $

۱۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۴۰۶۹۰۰۰

سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۳۲۴,۳۹۸

۲۳,۵۶۹,۱۷۹,۸۵۶ Rls.

۹۴۸,۱۲۹ $

۱۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۷۱۹۹۰

سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر

۱,۵۸۱,۶۹۷

۲۳,۵۰۴,۴۵۷,۸۵۵ Rls.

۹۴۹,۰۳۰ $

۱۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۲۹۰۰۰

ا نوا ع میوه غیرا ز۰۸۱۲۱۰موقت محفوظ شده بلافاصله غیرقابل خوردن بهمان حالت

۵۵۴,۱۸۱

۲۳,۳۷۰,۲۳۲,۳۳۵ Rls.

۹۴۲,۱۴۳ $

۱۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۳۱۰۰

گردوی معمولی با پوست سخت , تازه یا خشک کرده

۲۸۴,۱۳۹

۲۳,۳۱۲,۳۳۴,۰۸۴ Rls.

۹۴۶,۰۵۰ $

۱۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۴۰

فوتس ا ویل (foots oil )

۲,۷۲۵,۵۸۰

۲۲,۸۸۷,۹۱۹,۷۳۹ Rls.

۹۱۸,۰۸۸ $

۱۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۰۹۰۸۰

شیشه شربت (دا رو)

۲,۸۸۹,۸۱۰

۲۲,۲۲۵,۴۹۷,۵۴۷ Rls.

۸۹۱,۱۶۲ $

۱۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۵۱۲۰

انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه یا خشک

۱۲۱,۰۰۰

۲۱,۶۱۴,۶۹۵,۲۰۰ Rls.

۸۷۱,۲۰۰ $

۱۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۹۱۹۰

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های ۷۰۱۰یا۷۰۱۳ساخته شده بصورت ماشینی

۵۱۳,۱۱۸

۲۱,۵۴۲,۵۴۵,۱۱۵ Rls.

۸۶۹,۲۶۳ $

۱۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۸۰۱۰

شیرآلات بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو…

۴۸,۲۰۲

۲۱,۲۴۸,۱۷۰,۶۵۸ Rls.

۸۵۵,۴۲۱ $

۱۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۸۱۹۰۰

ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )

۱۹۶,۱۷۴

۲۰,۷۳۲,۳۹۱,۶۸۰ Rls.

۸۳۶,۶۷۰ $

۱۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۲۹۰۰

سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)

۲,۲۶۱,۱۳۵

۲۰,۵۰۰,۵۷۵,۰۷۳ Rls.

۸۲۵,۰۶۰ $

۱۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۶۰۲۰

گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات )

۵۷۴,۴۰۰

۲۰,۳۶۲,۶۱۸,۲۰۰ Rls.

۸۲۲,۵۰۹ $

۱۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۳۹۰۹۰

سیمانهای هیدرولیک بجزسیمان کوره بلند وسیمان پوزولانی

۱۱,۰۷۶,۳۱۶

۲۰,۰۸۵,۱۷۵,۴۲۴ Rls.

۸۱۲,۳۹۸ $

۱۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۴۲۳۹۰۰

سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .

۱۶۸,۰۶۳

۱۸,۷۲۹,۳۴۹,۵۱۹ Rls.

۷۵۶,۲۸۳ $

۱۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۹۰

سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی ۷۰% وزنییابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری

۸۵۵,۷۷۰

۱۸,۳۹۲,۸۴۶,۹۲۸ Rls.

۷۴۱,۲۱۲ $

۱۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۱۳۰۱۰

ترا کتور کشاورزی ,جرخ زنجیری , با قدرت بیشتر ا ز ۱۲۰ قوه ا سب بخار

۳۲۵,۷۲۴

۱۸,۲۹۶,۳۷۷,۸۰۰ Rls.

۷۳۱,۷۹۰ $

۱۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۹۶۱۹۰۰۹۰

سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان

۵۶۷,۰۱۰

۱۸,۲۴۴,۴۷۰,۴۵۱ Rls.

۷۳۷,۱۱۳ $

۱۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۵۸۰۹۰۰۰۰

پارچه های تار و پودباف از نخ فلزی و پارچه های تار و پود باف از نخکهای نسجی جورشده با فلز مشمول شماره ۰۵۵۶، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار میکروند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند.

۵۱,۹۴۰

۱۷,۹۹۲,۴۳۱,۸۰۰ Rls.

۷۲۷,۱۶۰ $

۱۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۲۹۰۰۰

سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی

۸۳۳,۴۱۰

۱۷,۸۸۸,۹۴۲,۸۱۵ Rls.

۷۲۲,۱۲۶ $

۱۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۴۹۲۰۱۰

کربورسیلیسیم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوی ۱۰میلی متر به خلوص کمتر ا ز۹۸درصد

۹۴۴,۷۵۸

۱۷,۵۷۲,۱۹۹,۲۲۶ Rls.

۷۰۸,۷۸۳ $

۱۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۴۱۹۰

ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی .

۵۳۸,۵۳۸

۱۶,۹۸۸,۳۹۳,۲۰۹ Rls.

۶۸۳,۰۴۷ $

۱۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۱۰۹۹۹۰

سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر

۱۲۶,۴۹۸

۱۶,۸۸۱,۷۱۵,۶۳۱ Rls.

۶۸۱,۰۷۳ $

۱۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۵۱۲۹۰

سنگهای مرمر کارنشده وتراورتن (به شکل بلوکهاولوح های مربع یامربع مستطیل ) باضخامت بیش ا ز ۲۵ سانتی متر

۳,۲۴۸,۷۹۱

۱۶,۸۵۷,۳۰۸,۷۱۳ Rls.

۶۷۹,۹۳۰ $

۱۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۲۲۱۳۱۰

تری اتانول آمین

۴۸۴,۸۸۰

۱۶,۸۲۹,۹۷۱,۳۱۲ Rls.

۶۶۶,۶۳۶ $

۱۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۲۰

گرید فیلم پلی پروپیلن

۵۵۰,۰۰۰

۱۶,۸۱۴,۶۵۱,۹۳۰ Rls.

۶۷۸,۵۳۰ $

۱۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۳۶۵۰۰۰

کربنات کلسیم

۱,۰۲۶,۹۶۰

۱۶,۶۷۸,۸۵۷,۰۵۶ Rls.

۶۷۲,۶۶۶ $

۱۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۰۱۱۲۰۰

زغال سنگ قیری, بهم فشرده نشده

۲۶,۸۷۵,۶۰۸

۱۶,۶۴۰,۸۴۷,۹۹۵ Rls.

۶۶۹,۳۶۴ $

۱۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۴۰۰۰

پلی کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئی

۳۱۱,۴۰۰

۱۶,۵۲۵,۰۷۸,۱۵۶ Rls.

۶۶۵,۰۷۱ $

۱۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۳۲۹۰۰

سایر سیمان پورتلند(باستثنای سفید)

۹,۴۳۷,۵۶۶

۱۶,۲۷۰,۸۸۹,۸۴۵ Rls.

۶۵۶,۴۷۱ $

۱۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۳۰۵۳۳۰۰

سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن

۲۰۷,۳۷۵

۱۵,۹۱۱,۱۸۹,۷۹۲ Rls.

۶۴۲,۴۷۶ $

۱۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۴۶۰۰

نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از۵۰ دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۲۷۲,۱۷۹

۱۵,۸۴۱,۲۷۰,۲۱۳ Rls.

۶۳۹,۶۳۷ $

۱۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۰۵۱۰۰۰

آخال الیاف سنتیک (همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها)

۳۱۶,۶۹۴

۱۵,۲۲۱,۳۶۳,۱۷۱ Rls.

۶۱۳,۷۹۴ $

۱۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۶۹۰۹۹

سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت

۲۰۸,۳۵۴

۱۵,۱۴۰,۷۸۸,۲۵۶ Rls.

۶۱۰,۱۳۵ $

۱۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۱۰۹۱۹۰

سایرا دویه جات مخلوط یادداشت ۱-(ب )غیر مذکور درردیف های ۹۱۰۹۱۱۰و۹۱۰۹۱۹۰

۱۰۹,۹۳۲

۱۴,۹۸۱,۳۱۱,۲۰۲ Rls.

۶۰۴,۵۷۹ $

۱۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۹۳۹۰

سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده

۱,۶۰۲,۸۲۱

۱۴,۸۴۳,۲۸۴,۰۸۰ Rls.

۵۹۸,۹۶۲ $

۱۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۳۲۱۹۰

سایرکیسه ۰کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک ۵لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن

۲۰۱,۲۸۰

۱۴,۶۹۶,۰۴۹,۵۸۵ Rls.

۵۹۳,۰۳۳ $

۱۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۹۰۱۱۱۰۰

کروی غیرممزوج به صورت کار نشده که از لحاظ وزن ۹۹/۹۹ درصد یا بیشتر روی داشته باشد

۳۰۹,۰۱۳

۱۴,۳۸۸,۰۹۳,۹۰۸ Rls.

۵۶۰,۰۸۴ $

۱۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۶۲۰۹۹۵۰

خاکسترورسوبات حاوی عمدتا مولیبدن

۲۰,۰۰۰

۱۴,۱۲۵,۱۷۰,۰۰۰ Rls.

۵۷۰,۰۰۰ $

۱۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۰۵۱۱۰۰

کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی

۱,۴۴۴,۷۱۴

۱۳,۷۴۵,۱۰۷,۳۷۷ Rls.

۵۳۶,۹۳۵ $

۱۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۱۰۱۱۲۰۰

فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه

۱۰۸,۲۴۵

۱۳,۶۹۲,۳۱۰,۰۶۵ Rls.

۵۵۲,۵۸۵ $

۱۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۵۱۱۰۰

هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد

۱,۷۶۱,۰۰۰

۱۳,۶۴۲,۴۵۸,۸۹۷ Rls.

۵۴۷,۶۸۷ $

۱۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۴۱۶۰۰

مواد رنگی راکتیف و فرآورده ها براساس این مواد

۶۹۷,۵۰۰

۱۲,۹۶۱,۵۳۵,۶۲۵ Rls.

۵۲۳,۳۷۳ $

۱۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۰۲۹۰۰۰

سایر زغالهای چوب حتی بهم فشرده .

۲۸۵,۱۶۸

۱۲,۷۵۲,۵۸۰,۹۴۸ Rls.

۵۱۴,۶۷۷ $

۱۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۲۱۰۰

سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)

۱,۳۸۹,۸۵۶

۱۲,۴۰۷,۲۷۵,۱۵۳ Rls.

۵۰۰,۰۶۶ $

۱۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۵۱۹۳۰

دستکش کارگری وصنعتی

۵۰,۳۷۳

۱۱,۸۷۹,۱۷۸,۶۶۰ Rls.

۴۶۸,۶۱۸ $

۱۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۵۰۰۰۰

لاککهای رنگککننده؛ فرآورده های مذکور در یادداشت ۳ این فصل که براساس لاککهای رنگککننده میکباشند.

۱۲۸,۰۰۰

۱۱,۷۳۱,۶۶۹,۹۲۰ Rls.

۴۷۳,۶۰۰ $

۱۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۵۱۱۰۰

سنگهای مرمر و سنگهای ترا ورتن کارنشده یا ناهموا ری گرفته شده

۲,۵۸۵,۲۷۵

۱۱,۵۱۷,۳۰۴,۷۵۳ Rls.

۴۶۴,۹۶۲ $

۱۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۳۴۱۰۰

نخ ا زریون ویسکوزچندلایاکابله, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۹۰,۸۷۷

۱۱,۲۷۴,۲۴۵,۲۲۴ Rls.

۴۵۴,۴۶۴ $

۱۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۷۱۹۰۰

خربزه وهماننده ان -تازه

۱,۰۳۰,۷۴۵

۱۱,۲۱۳,۳۴۲,۳۰۴ Rls.

۴۵۱,۷۴۴ $

۱۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۶۹۰۹۰

سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر

۲۲۰,۱۳۸

۱۱,۲۰۱,۲۷۳,۰۸۴ Rls.

۴۵۱,۸۰۳ $

۱۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۰۲۳۰۹۰

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز۳کیلوگرم

۴۴۶,۳۷۴

۱۱,۱۸۵,۱۸۳,۹۲۸ Rls.

۴۵۱,۶۴۵ $

۱۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۷۹۱۰۰

سایرچرم های بیشتر آماده شده بعد ا ز دباغی ا زنوع گاویاا سب همچینین کناره هادا نه دا نه کامل لایه لایه بریده نشده

۱۳,۲۰۰

۱۱,۱۵۶,۸۱۳,۷۴۵ Rls.

۴۵۳,۶۹۵ $

۱۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۷۰۴۹۰۰۰

شیرینی (همچنین شکلات سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای دیگری مذکور نباشد

۲۱۴,۸۷۴

۱۱,۰۷۶,۰۴۹,۱۷۲ Rls.

۴۴۶,۷۷۵ $

۱۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۰۹۳۲۰۰

نخ چندلایاکابله, باحدا قل ۸۵%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت

۱۱۱,۵۷۹

۱۱,۰۵۷,۴۳۹,۷۴۰ Rls.

۴۴۶,۵۴۸ $

۱۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۹۹۹۱

رزین پلی ا ستر ا شباع ویژه رنگ ا تومبیل

۲۱۴,۸۸۸

۱۰,۹۷۳,۹۲۴,۴۲۸ Rls.

۴۴۳,۳۱۵ $

۱۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۵۷۰۲۹۲۰۰

کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.

۵۸,۵۶۰

۱۰,۹۶۶,۳۰۵,۴۳۸ Rls.

۴۳۶,۹۸۱ $

۱۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۹۹۴۰

فروسیلیکومنیزیم

۲۵۲,۰۰۰

۱۰,۹۱۶,۱۸۶,۰۰۰ Rls.

۴۴۰,۶۷۷ $

۱۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۱۳۰۲۱۹۰۰

سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۲۶۵,۴۱۲

۱۰,۷۸۰,۱۵۶,۹۰۵ Rls.

۴۳۴,۴۱۷ $

۱۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۷۳۶۰۰

اسید ترفتالیک و املاح آن

۴۰۱,۳۳۰

۱۰,۶۶۵,۵۰۳,۹۰۸ Rls.

۴۳۰,۱۵۵ $

۱۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۳۲۱۰۰

آلیاژهای مس براساس مس -روی (برنج )به صورت کارنشده

۸۵,۷۳۰

۱۰,۶۵۷,۸۹۳,۱۳۲ Rls.

۴۲۹,۲۵۳ $

۱۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۰۷۹۹۰۰

لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده.

۳۱۵,۹۲۵

۱۰,۶۰۸,۷۳۸,۰۳۲ Rls.

۴۲۷,۵۱۲ $

۱۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۹۲۱۰۰

ا سپات فلوئور دا را ی ۹۷% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم

۳,۶۱۵,۱۰۵

۱۰,۲۳۰,۸۷۲,۲۵۷ Rls.

۴۱۲,۰۶۱ $

۱۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۵۸۰۱۹۰۰۰

پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر

۳۶,۲۶۷

۱۰,۱۵۴,۷۵۳,۸۷۶ Rls.

۴۰۸,۶۵۴ $

۱۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۱۱۰۰۰

ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی.

۸۱,۵۴۲

۱۰,۱۰۲,۶۱۸,۵۸۰ Rls.

۴۰۷,۶۴۳ $

۱۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۲۵۷۰۰۰

ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن

۲۰,۰۰۰

۹,۴۶۴,۹۸۳,۳۰۴ Rls.

۳۸۱,۹۷۶ $

۱۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۵۹۱۰۰

کائوچوی مخلوط شده, ولکانیزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار

۵۴۰,۱۸۴

۹,۲۸۹,۸۱۲,۳۴۰ Rls.

۳۷۴,۷۸۰ $

۱۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۴۹۰۰۰

قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی

۱,۳۷۷,۰۶۰

۸,۸۴۵,۳۹۱,۲۲۵ Rls.

۳۵۳,۴۰۳ $

۱۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۰۰۰۰۰

فرآورده های ضدیخ و مایعات آمادهکشده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and

۳۳۶,۹۰۰

۸,۷۶۸,۹۳۲,۱۰۳ Rls.

۳۵۳,۷۴۴ $

۱۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۱۱۳۰

الکیل بنزن سولفونه

۲۷۱,۹۹۵

۸,۷۵۹,۶۷۸,۲۶۸ Rls.

۳۵۳,۵۹۳ $

۱۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۰۷۰۰۱۰

کائولن

۸,۳۷۶,۹۳۴

۸,۷۱۴,۶۹۷,۲۹۸ Rls.

۳۵۰,۹۴۶ $

۱۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۱۴۰۴۹۰۱۰

حنابه غیراز عصاره آن .

۱۱۶,۷۳۵

۸,۵۸۱,۱۱۵,۹۹۹ Rls.

۳۴۶,۱۶۵ $

۱۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۲۳۰۸۰

پایدارکننده های پی وی سی

۸۸,۸۰۰

۸,۴۶۸,۰۰۸,۷۸۰ Rls.

۳۴۱,۸۸۰ $

۲۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۳۰۹۰۹۰

سایر موا د معدنی غیر مذکور

۱۳,۰۱۵,۳۵۷

۸,۳۹۱,۴۸۵,۶۱۲ Rls.

۳۳۵,۹۹۱ $

           

مجموع کل:
۱,۹۲۳,۲۵۷,۷۸۰,۸۷۷ ریال

مجموع کل:
۷۷,۴۵۴,۵۷۰ دلار

 

[۴] [۳]   [1] ..

….

 

[۵] [۴]   [2] [1] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۲۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۴۴۹۰۰

چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده…

۱۵,۱۵۲

۸,۳۵۸,۱۴۸,۵۲۰ Rls.

۳۳۷,۴۳۶ $

۲۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۶۱۰۹۹۰۰۰

تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر

۴,۷۶۸

۸,۳۰۳,۴۶۵,۵۴۳ Rls.

۳۳۵,۱۶۳ $

۲۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۵۰۳۰۰۰۰

قرا ضه وضایعات نیکل.

۵۸,۹۸۱

۸,۲۸۲,۰۷۸,۴۱۰ Rls.

۳۳۴,۳۶۹ $

۲۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۹۳۲۱

ا جزا وقطعات کلاج (به جز لنت کلاچ )،برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی

۴۱,۳۶۰

۸,۲۳۸,۳۲۸,۵۶۰ Rls.

۳۳۲,۶۴۰ $

۲۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۶۱۱۰۰

سنگ خارا , کارنشده یاناهموا ری گرفته شده

۱,۶۳۲,۴۳۶

۸,۱۰۱,۱۰۸,۵۲۶ Rls.

۳۲۶,۴۸۷ $

۲۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۳۳۰۰۰

سیب , خشرده

۸۱,۲۰۳

۸,۰۵۹,۰۸۳,۰۴۱ Rls.

۳۲۴,۸۱۴ $

۲۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۹۹۹۰

سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای دیگ

۱۰۷,۷۰۳

۸,۰۳۲,۹۰۴,۲۲۹ Rls.

۲۹۵,۱۹۷ $

۲۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۰۱۰۰۳۰

نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )

۶,۷۰۸,۹۰۰

۷,۹۷۱,۲۱۶,۴۰۵ Rls.

۳۲۱,۶۹۸ $

۲۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۹۴۱۰۰

۲، ۲ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)

۲۴۷,۳۶۰

۷,۸۲۰,۱۱۶,۵۱۴ Rls.

۳۱۵,۷۴۲ $

۲۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۱۰۸۱۱۰۰

نشاسته گندم

۵۹۴,۲۴۰

۷,۷۷۸,۹۱۷,۸۹۴ Rls.

۳۱۳,۹۰۲ $

۲۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۱۰۹۰۰۰

سایر نخها از الیاف غیریکسره مصنوعی , غیر مذکور در جای دیگر,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت

۱۰۴,۱۰۷

۷,۷۴۹,۵۹۱,۹۸۱ Rls.

۳۰۵,۸۰۸ $

۲۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۲۰

تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )

۲۰۵,۱۰۰

۷,۶۳۵,۲۷۱,۴۲۵ Rls.

۳۰۷,۶۱۶ $

۲۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۹۲۹۰۰

صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غیرطومار,به ضخامت بیش ا ز۰٫۱۵ میلیمتر .

۵۲,۲۵۳

۷,۶۲۳,۴۱۹,۱۹۳ Rls.

۳۰۷,۶۲۳ $

۲۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۸۹۹۰۰

سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای ۲۰۰۸۱۱۰۰ لغایت ۲۰۰۸۹۲۰۰

۳۹۲,۵۷۲

۷,۶۲۱,۳۴۱,۵۳۴ Rls.

۳۰۶,۲۷۲ $

۲۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۶۱۹۰۰

مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده.

۱۴۴,۰۰۰

۷,۴۹۰,۷۵۰,۴۰۰ Rls.

۳۰۲,۴۰۰ $

۲۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۳۰۱۰۰۰

سولفور سدیم

۹۸۹,۲۸۰

۷,۳۹۹,۱۱۴,۳۴۰ Rls.

۲۹۷,۰۵۵ $

۲۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۹۹۹۰

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا

۱۸۲,۲۹۵

۷,۳۰۰,۲۰۰,۷۳۷ Rls.

۲۹۴,۴۷۱ $

۲۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۱۹۰۰۰

اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های ۷۳۲۱ازچدن ,آهن یاازفولاد .

۳۴,۹۸۱

۷,۲۷۲,۶۱۴,۹۱۶ Rls.

۲۹۳,۷۹۵ $

۲۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۷۰

کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۸۳,۱۴۹

۷,۱۹۴,۶۱۳,۶۸۸ Rls.

۲۹۰,۰۸۰ $

۲۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۱۰۹۰

صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای ا تیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده

۹۴,۱۵۰

۶,۹۹۹,۷۷۷,۹۱۵ Rls.

۲۸۲,۴۵۰ $

۲۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۸۱۱۰۰

ماشین ترا ش افقی برای بردا شتن فلزباکنترل شماره ای

۴۷,۸۳۹

۶,۹۵۷,۶۲۹,۶۴۴ Rls.

۲۸۰,۲۳۴ $

۲۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۲۰۱۰

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ شده Bi oriented poly prolylene

۱۲۸,۶۹۰

۶,۸۲۹,۶۶۲,۶۰۰ Rls.

۲۷۷,۲۶۰ $

۲۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۳۷۰۰

سایر لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار .

۱۶۷,۸۴۹

۶,۷۵۷,۱۰۱,۳۰۶ Rls.

۲۶۸,۴۱۳ $

۲۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۲۳۰۰۰

ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها

۱۴,۵۳۵

۶,۷۱۳,۷۶۶,۰۲۷ Rls.

۲۷۱,۰۳۴ $

۲۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۱۰۳۹۰۰۰

سایرسسها و فرآورده ها برا ی سس , چاشنیها و ا دویه های مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر

۱۳۲,۹۴۰

۶,۵۹۳,۰۲۶,۳۶۰ Rls.

۲۶۵,۸۸۰ $

۲۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۰۶۲۱۰۰

چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت مرطوب دباغی شده یاتازه دباغی شده

۷,۱۰۰

۶,۵۴۴,۴۸۷,۸۸۰ Rls.

۲۶۳,۸۸۰ $

۲۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۵۳۹۰۰

سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)

۲۸۸,۲۰۰

۶,۴۸۹,۰۴۶,۹۸۰ Rls.

۲۶۱,۵۵۲ $

۲۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۹۹۰۰۰

مخلوط آب میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد

۴۴,۹۲۵

۶,۳۷۵,۷۰۵,۲۴۲ Rls.

۲۵۷,۲۸۲ $

۲۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۰۸۹۹۱۱

پوویدون آیداین دارای گرید دارویی به صورت آماده

۱۰,۸۰۰

۶,۲۶۳,۳۳۰,۴۰۰ Rls.

۲۵۲,۸۷۰ $

۲۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۳۳۶۹۱۰

هگزامین (هگزامتیلن تترامین)

۲۱۰,۰۰۰

۶,۲۴۹,۷۰۸,۰۰۰ Rls.

۲۴۶,۷۲۵ $

۲۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۴۴۳۰۹۰

سایرمجموعه سیمهابرا ی وسایل حمل و نقل هوا ئی یا آبی

۲۲,۱۵۳

۶,۲۱۵,۰۲۸,۸۰۰ Rls.

۲۵۰,۶۰۶ $

۲۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۱۶۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات تریلرهاونیمه تریلرهاوسایروسایل نقلیه, که بدون عمل مکانیکی رانده میشوند

۸۶,۴۱۴

۶,۱۰۳,۵۵۴,۰۴۵ Rls.

۲۴۶,۱۲۱ $

۲۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۴۲۰۰۰

قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند

۱۸۸,۴۳۰

۶,۰۶۵,۴۲۰,۸۶۸ Rls.

۲۴۴,۹۵۹ $

۲۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۸۱۰۰۰

سیب , تازه

۳۲۸,۶۸۴

۵,۹۶۲,۶۸۱,۵۶۹ Rls.

۲۴۱,۵۱۱ $

۲۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۹۹۹۰

سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده

۶۴۱,۳۴۱

۵,۸۵۹,۷۲۸,۸۶۸ Rls.

۲۳۶,۶۰۶ $

۲۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۶۲۱۴۹۰۰۰

شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری و…ا زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر

۲۰,۴۸۹

۵,۸۵۶,۷۱۰,۴۰۶ Rls.

۲۳۵,۹۸۰ $

۲۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۱۹۰۵۹۰۹۰

سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک ومهروخمیرهای خشرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر

۶۶,۸۵۴

۵,۸۰۷,۱۳۹,۰۰۲ Rls.

۲۳۳,۹۸۹ $

۲۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۲۰۲۹۰۰۰

سایر نوشابه های غیرا لکلی ,که در جای دیگری مذکور نباشند

۷۹,۴۳۸

۵,۶۵۷,۱۸۸,۲۸۸ Rls.

۲۲۸,۴۲۳ $

۲۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۳۰۵۹۰۰۰

جوا ل وکیسه برا ی بسته بندی, ا زسایرمواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر

۶۸,۶۶۹

۵,۶۲۴,۷۰۱,۵۶۴ Rls.

۲۲۶,۶۰۷ $

۲۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۸۹۹۰۰

ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,(غیرا زا نوا ع کنترل شماره ای)غیر مذکور درجای دیگر

۴۳,۴۰۰

۵,۶۰۲,۲۳۰,۸۰۰ Rls.

۲۲۶,۱۷۰ $

۲۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۹۱۱۰۰

رشته های بریده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ی ا ن ا ز ۵۰ میلیمتربیشترنباشد ازالیاف شیشه ای

۸۵,۲۴۸

۵,۵۹۸,۳۳۹,۱۰۲ Rls.

۲۲۵,۹۰۸ $

۲۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۵۳۱۰۰

استات اتیل

۱۹۲,۱۶۰

۵,۵۵۱,۳۴۰,۳۲۱ Rls.

۲۲۴,۸۲۷ $

۲۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۲۹۱۰۰

لاتکس کائوچوی سنتتیک وشبه کائوچو که درجای دیگر مذکور نباشد

۲۲۹,۵۲۰

۵,۵۴۷,۵۳۱,۴۷۵ Rls.

۲۲۴,۰۹۰ $

۲۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۹۹۱۰

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور درردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار،توالت ،تزئیناتن داخلی یامقاصد مشابه غیرازشماره های ۷۰۱۰یا۷۰۱۱نقاشی شده ،تراش خورده ،صنایع دستی

۴۸,۶۸۰

۵,۵۲۱,۶۰۸,۵۸۵ Rls.

۲۲۲,۷۲۷ $

۲۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۹۲۲۰۰

ا سپات فلوئور حاوی بیش ا ز ۹۷% وزنی فلوئورور کلسیم

۴۹۱,۷۵۴

۵,۴۶۰,۰۷۲,۸۰۴ Rls.

۲۲۰,۴۹۶ $

۲۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۳۰۵۱۰۰۰

شامپوها

۸۹,۰۲۸

۵,۳۵۶,۹۷۹,۷۳۵ Rls.

۲۱۵,۹۱۲ $

۲۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۹۶۰۱۰

کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)

۷۳,۲۸۸

۵,۳۴۴,۸۴۰,۸۵۳ Rls.

۲۱۵,۶۴۴ $

۲۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۷۱۰۰۰

دستگاه متمرکزماشین کاری برا ی کارکردن روی فلزا ت

۴۹,۶۱۰

۵,۳۲۰,۲۰۴,۰۵۰ Rls.

۲۱۴,۸۱۹ $

۲۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۱۸۱۰۰

بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد.

۵۲,۹۵۴

۵,۲۶۶,۰۱۶,۲۰۳ Rls.

۲۱۲,۱۱۱ $

۲۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۲۰۱۰

دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده های همانند با بسته بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی

۲۸۵,۳۴۷

۵,۲۵۴,۴۲۴,۱۵۱ Rls.

۲۱۲,۰۲۲ $

۲۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۳۲۰۰۰

آلو ,خشک کرده

۵۳,۰۷۰

۵,۲۴۲,۸۴۹,۴۰۰ Rls.

۲۱۲,۲۸۰ $

۲۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۹۶۰۳۲۹۰۰

فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده ا شخاص ،همچینین برسهای دستگاهها

۴۲,۰۳۴

۵,۲۱۵,۸۸۱,۲۳۰ Rls.

۲۱۰,۲۲۹ $

۲۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۷۰۰۱۹

ا کسید روی بجز گرید دا رویی

۲۷۵,۸۱۷

۵,۱۹۸,۱۱۲,۶۲۶ Rls.

۲۱۰,۲۷۵ $

۲۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۳۶۰۱۰

تلمبه های چرخ دنده ا ی

۱۸,۷۲۱

۵,۱۹۴,۴۶۸,۶۱۱ Rls.

۲۰۹,۶۷۵ $

۲۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۱۲۰۷۹۹۲۰

دانه گلرنگ یا زعفرانکاذب حتی خرد شده

۱۴,۵۱۵

۵,۱۹۳,۰۴۷,۵۰۱ Rls.

۲۰۹,۵۰۷ $

۲۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۰۹۹۹۴۰

اجزاء وقطعات برا ی موتورهای ا توبوس مینی بوس کامیون وکامیونت

۲۶,۵۶۴

۵,۱۹۰,۰۸۴,۵۴۱ Rls.

۲۰۹,۱۸۲ $

۲۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۴۳۴۰

فیلم ا سترچ ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل ۶%پلاستی سایزر

۶۹,۱۵۹

۵,۱۵۱,۱۴۰,۵۱۷ Rls.

۲۰۷,۴۷۷ $

۲۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۴۹۰۹۰

سایر فرآورده های صنایع شیمیایی یا صنایع وا بسته غیرمذکوردرجای دیگر

۷۶,۲۰۰

۵,۱۲۶,۸۶۸,۰۰۰ Rls.

۲۰۶,۸۲۰ $

۲۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۵۶۰۷۴۹۹۰

طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد.

۶۸,۷۹۰

۵,۱۱۲,۰۴۳,۶۲۰ Rls.

۲۰۶,۲۹۹ $

۲۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۲۱۱۹۰۹۹

سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر

۴۸,۸۸۴

۵,۰۹۰,۶۷۵,۸۶۰ Rls.

۲۰۵,۱۹۰ $

۲۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۷۹۰۹۰

سایر کاشی وچهارگوش ولوح برا ی فرش یاروکش کردن ا جاق یادیوا ربدون ورنی ولعاب ا زسرا میک غیرمذکوردرجای دیگر

۶۶۴,۱۰۰

۵,۰۱۱,۶۴۶,۰۲۶ Rls.

۲۰۲,۲۶۱ $

۲۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۰۱۲۰۰۰

دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.

۱۲۰,۸۶۶

۵,۰۰۴,۸۸۴,۷۷۳ Rls.

۲۰۱,۹۶۲ $

۲۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۶۴۰۰۰

ا کسیدها، هیدروا کسیدها و پرا کسیدهای ا سترونسیم یا باریم

۵۰۳,۸۵۰

۴,۹۹۴,۴۱۴,۲۱۰ Rls.

۲۰۱,۵۶۶ $

۲۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۰۸۹۱۱۹

سایر حشره کشها که محصول آماده بوده وغیر خانگی می باشند

۱۰,۴۶۰

۴,۹۳۱,۷۲۵,۵۰۰ Rls.

۱۹۸,۹۰۰ $

۲۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۳۰۹۹۰۲۰

فرآورده های غذائی سایر ا بزیان پرورشی

۱۹۷,۰۰۰

۴,۸۸۹,۶۸۱,۰۰۰ Rls.

۱۸۷,۵۳۱ $

۲۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۲۹۱۰

اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی

۵,۲۴۳

۴,۸۵۶,۲۳۵,۷۶۷ Rls.

۱۹۶,۰۰۱ $

۲۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۵۰۶۱۰۰۰

محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد

۵۷,۵۸۸

۴,۸۳۴,۸۳۸,۴۰۰ Rls.

۱۹۵,۱۶۸ $

۲۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۴۱۸۰۰۰

ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر

۴۳,۰۰۰

۴,۷۳۴,۶۳۹,۰۰۰ Rls.

۱۹۰,۶۴۴ $

۲۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۹۹۲۰

فروفسفوردا را ی بیش ا ز ۱۵% وزنی فسفر

۵۸۸,۶۹۰

۴,۶۹۳,۳۳۶,۷۹۶ Rls.

۱۸۹,۷۰۳ $

۲۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۱۲۰۰۰

نخ دوخت ا زرشته های مصنوعی.

۲۹,۰۵۰

۴,۶۸۲,۲۹۳,۵۲۵ Rls.

۱۸۸,۵۳۶ $

۲۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۴۳۹۰

صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غیرمذکورا زپلی کلروروینیل غیرا سفنجی باحدا قل ۶%وزنی پلاستی سایزرمستحکم

۸۹,۴۸۱

۴,۶۶۷,۵۳۵,۳۰۵ Rls.

۱۸۷,۵۸۷ $

۲۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۲۰۱۰

پلی ا تیلن گلایکول ۳۰۰غیرتزریقی ۴۰۰و۶۰۰ و۱۰۰۰و۱۵۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۳۳۵۰ باگرید دا رویی .

۱۳۵,۲۳۰

۴,۶۵۵,۵۰۴,۰۰۲ Rls.

۱۸۸,۷۳۳ $

۲۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۶۹۰۹۱

کپسول خالی ژلاتینی

۷,۴۱۳

۴,۶۲۴,۶۳۵,۱۳۶ Rls.

۱۸۶,۸۴۸ $

۲۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۲۸۰۰

سایر لیوانهای نوشیدن پایه دار (گیلاس )به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار .

۱۲۲,۶۷۰

۴,۵۶۰,۵۹۴,۰۱۵ Rls.

۱۸۴,۰۰۵ $

۲۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۰۹۱۹۰۰

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفیه شده, بصورت غیرطومار,به ضخامت بیش ا ز ۰٫۱۵ میلیمتر.

۲۲,۴۲۲

۴,۵۰۱,۷۶۱,۸۵۹ Rls.

۱۸۱,۹۵۱ $

۲۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۹۱۹۰

سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده

۴۰۸,۳۹۰

۴,۴۵۴,۲۴۹,۴۴۹ Rls.

۱۷۹,۶۹۰ $

۲۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۱۰

مویز( ا نگورخشک کرده )

۱۸۰,۵۲۹

۴,۳۴۹,۷۰۸,۲۳۴ Rls.

۱۷۵,۳۷۱ $

۲۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۲۰۵,۸۷۱

۴,۳۳۹,۹۷۱,۷۹۸ Rls.

۱۷۲,۹۴۲ $

۲۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۹۱

سایر پلی ا تیلن باچگالی کمترا ز۹۴ %به صورت پودرغیرمذکور

۱۳۵,۰۰۰

۴,۳۳۵,۱۷۲,۳۱۰ Rls.

۱۷۶,۱۷۴ $

۲۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۳۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات مبلهای مشمول ۹۴۰۳

۱۱۰,۰۴۰

۴,۲۶۱,۴۰۳,۷۸۰ Rls.

۱۷۱,۶۳۱ $

۲۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۲۳۴۱۱۰

دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R

۲۹,۸۲۵

۴,۲۵۰,۳۷۳,۶۰۰ Rls.

۱۷۲,۹۲۰ $

۲۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۹۰

سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر

۳۳۹,۶۹۳

۴,۲۱۲,۱۱۶,۴۸۸ Rls.

۱۶۸,۱۶۷ $

۲۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۲۹۹۰۰۰

سایرترکیبات دارای دیگرعوامل ازته غیر از ایزوسیاناتها

۶۶,۰۰۰

۴,۲۱۱,۸۵۳,۱۰۳ Rls.

۱۶۹,۹۶۳ $

۲۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۳۶۹۰۳۰

ترمینال ریلی

۱۸,۳۴۰

۴,۰۹۶,۲۳۹,۶۱۵ Rls.

۱۶۵,۰۶۰ $

۲۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۸۱۹۰۰

سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها

۱۳۷,۴۳۴

۴,۰۵۲,۳۴۸,۱۶۷ Rls.

۱۶۳,۸۰۲ $

۲۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۴۹۰۲۰

مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ، ماشین آلات را هسازی وکشاورزی

۲۰,۳۱۱

۴,۰۲۸,۳۱۵,۱۸۰ Rls.

۱۶۲,۴۹۰ $

۲۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۴۱۱۱

ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای نقاشی شده ،تراش خورده صنایع دستی

۹۴,۱۳۷

۳,۹۷۷,۲۱۲,۷۹۴ Rls.

۱۶۰,۶۱۶ $

۲۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۱۴۰۰۰

تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت

۳۹,۸۲۶

۳,۹۵۷,۲۰۱,۲۴۰ Rls.

۱۵۲,۱۷۲ $

۲۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۰۷۹۹۰۰

سایرچوبهای ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده, به ضخامت بیش ا زmm6… غیرمذکور

۵۲,۳۷۳

۳,۸۹۶,۶۸۴,۰۴۹ Rls.

۱۵۷,۱۱۹ $

۲۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۲۱۹۰۹۰

سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای دیگر

۵۲,۰۳۰

۳,۸۵۰,۰۱۷,۲۴۰ Rls.

۱۵۶,۰۹۰ $

۲۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۳۷۱۰۹۰

سایر تابلو، پانل، کنسول، میز …برا ی ولتاژتا ۱۰۰۰ ولت بجزموا ردمذکور

۶,۸۳۳

۳,۷۶۴,۸۱۶,۰۰۰ Rls.

۱۵۱,۸۶۱ $

۲۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۹۳۹۰۰

سایر خشننده های غیرخانگی,که درجای دیگرمذکوریامشمول نباشد

۲۶,۳۹۰

۳,۷۲۸,۱۳۳,۵۰۰ Rls.

۱۵۰,۵۰۰ $

۲۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۶۳۰۶۹۰۰۰

سایر اشیاء اردوزنی از سایر مواد نسجی

۲۷,۰۱۱

۳,۶۴۹,۱۵۴,۴۰۰ Rls.

۱۴۱,۷۲۲ $

۲۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۱۰۱۰

رگلاتور مخصوص سیلندر گاز مایع

۲۰,۸۷۰

۳,۶۲۷,۷۲۷,۲۵۰ Rls.

۱۴۶,۳۷۰ $

۲۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۱۷۱,۳۳۴

۳,۶۰۹,۸۴۸,۹۷۳ Rls.

۱۴۵,۶۲۳ $

۲۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۵۰۰۹۰

سایرمخلوطهای قیری برا ساس آسفالت طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت قطرا ن معدنی

۵۳۰,۶۱۶

۳,۵۹۴,۴۲۱,۰۹۵ Rls.

۱۴۴,۹۷۴ $

۲۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۰۱۰۰۰

شاسی قالب گیری برا ی ریخته گری فلزا ت.

۲۳,۴۵۰

۳,۵۴۷,۵۷۲,۰۰۰ Rls.

۱۴۳,۲۴۴ $

۲۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۱۱۵۹۰۰

دنبلان زمینی و سایرقارچها محفوظ شده بصورت موقت… بجزنوع آگاری کوس

۸۴,۰۸۰

۳,۵۴۳,۳۱۱,۸۷۰ Rls.

۱۴۲,۹۳۶ $

۲۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۱۷۰۱۹۹۰۰

قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف

۱۷۹,۲۳۳

۳,۵۲۸,۵۰۲,۴۱۹ Rls.

۱۴۲,۳۶۲ $

۳۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۱۲۲۰

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین

۹۲,۶۰۰

۳,۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ Rls.

۱۳۶,۶۰۰ $

           

مجموع کل:
۵۵۵,۵۸۸,۳۲۱,۴۷۳ ریال

مجموع کل:
۲۲,۳۴۸,۴۰۶ دلار

 

[۵] [۴]   [2] [1] ..

….

 

[۶] [۵]   [3] [2] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۳۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۹۰۳۱۰۰۰

پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا منطبق شده با پلی وینیل کلراید(C.V.P).

۳۱,۶۸۰

۳,۳۸۱,۵۶۵,۰۰۰ Rls.

۱۳۶,۴۰۰ $

۳۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۵۰۲۹

محورهای غیر محرک به جز انواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وترلکتور کشاورزی

۴۵,۲۷۵

۳,۳۶۴,۶۵۰,۷۵۰ Rls.

۱۳۵,۸۲۵ $

۳۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۱۵۱۹۰۰

مرکب چاپ به غیر ا ز رنگ سیاه , حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد

۴۴,۴۳۰

۳,۲۹۲,۲۶۳,۰۰۰ Rls.

۱۳۳,۲۹۰ $

۳۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۹۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات ماشینهای بانحوه عمل خاص, که درجای دیگرمذکورنباشد.

۴۷,۴۴۹

۳,۲۵۳,۳۲۵,۶۶۴ Rls.

۱۳۱,۳۳۴ $

۳۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۰۸۲۰۹۰

موتورپیستونی درونسوز ترا کمی -ا حتراقی برای وسایل نقلیه فصل ۸۷ بجز ردیفهای ۸۴۰۸۲۰۱۰ و۸۴۰۸۲۰۲۰

۱۸,۰۸۸

۳,۲۱۷,۴۸۶,۸۰۰ Rls.

۱۲۹,۸۰۰ $

۳۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۱۸۱۹۱۰

دستگاه مانیتور علائم حیاتی

۳۷۰

۳,۲۰۷,۱۰۵,۰۰۰ Rls.

۱۲۹,۵۰۰ $

۳۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۵۰

کاشی یا سرا میک باجذب ا ب کمترا ز ۱درصد ساب خورده (پولیش شده ) ورنی یالعاب زده

۳۲۶,۶۶۰

۳,۱۸۷,۶۸۸,۳۸۱ Rls.

۱۲۸,۵۰۷ $

۳۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۹۴۹۹۰

آب آناناس بامقیاس بریکس بیش ا ز۲۰ بغیرا زکنستانتره آن

۲۱,۲۵۰

۳,۱۶۱,۱۰۷,۵۰۰ Rls.

۱۲۷,۵۰۰ $

۳۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۹۶۱۹۰۰۱۰

پوشاک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶۰ میلیمتر باشد

۹۵,۳۳۵

۳,۰۷۵,۸۰۳,۲۸۹ Rls.

۱۲۴,۱۷۶ $

۳۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۳۹۰۹۰

سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۹۰۱۰

۴۴,۰۰۷

۳,۰۴۴,۹۶۷,۴۱۱ Rls.

۱۲۲,۹۷۸ $

۳۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۲۰

روغن صنعتی

۱۲۰,۴۷۸

۳,۰۴۰,۵۶۴,۲۲۱ Rls.

۱۲۲,۶۷۵ $

۳۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۰۴۰۰۰

مورد صحرایی خوشهکای (Airelle) زغال اخته (Myrtille) و سایر میوه ها از جنس قره قاط(Vaccinium) تازه

۸۰,۰۲۵

۳,۰۱۷,۰۴۳,۱۹۵ Rls.

۱۲۱,۷۱۹ $

۳۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۲۱۱۰۰

لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین

۱۱۷,۹۹۰

۳,۰۱۴,۷۲۴,۶۰۶ Rls.

۱۲۱,۳۴۶ $

۳۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۲۹

بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز۹۴%بجزنوع پودری

۸۸,۰۰۰

۲,۹۷۶,۶۲۳,۷۶۰ Rls.

۱۲۰,۲۹۷ $

۳۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۰۹۰۰۰۰

مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر ۳۰۰ لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت

۴۶,۰۴۲

۲,۸۸۶,۴۴۷,۷۹۰ Rls.

۱۱۶,۵۱۰ $

۳۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۲۲۰۰۰

نیترا ت های سلولز(همچنین کولودین ها)به ا شکال ا بتدا ئی

۳۳,۷۸۰

۲,۸۸۲,۵۸۳,۷۵۰ Rls.

۱۱۶,۴۳۸ $

۳۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۳۱۰۰۰

پیازوموسیر

۳۴۶,۶۰۷

۲,۸۷۲,۶۹۱,۶۰۰ Rls.

۱۱۵,۹۰۹ $

۳۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۷۱۰۰۰

روده های مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی

۱۴,۵۸۶

۲,۸۴۹,۳۱۸,۶۸۷ Rls.

۱۱۴,۵۴۸ $

۳۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۷۱۰۱۰

اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…)

۱۶۲,۸۷۶

۲,۸۳۱,۵۵۲,۹۹۶ Rls.

۱۱۴,۲۰۳ $

۳۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۳۹۰۰۰

محصولات آهنی اسفنجی,که درجای دیگرذکرنشده, و۹۹٫۹۴ درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و…

۳۲۴,۴۳۰

۲,۸۱۲,۲۹۲,۸۵۰ Rls.

۱۱۳,۵۵۰ $

۳۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۲۱۱۰

فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز ۵۵درصدولی مساوی یاکمترا ز ۸۰درصد وزنی سیلیسیوم

۱۶۶,۰۰۰

۲,۸۰۷,۵۲۷,۲۰۰ Rls.

۱۰۳,۵۰۳ $

۳۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۹۳۱۰۰

مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه

۴۲,۶۲۴

۲,۷۸۶,۲۶۰,۷۷۲ Rls.

۱۱۲,۹۵۴ $

۳۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۳۲۱۰۰۰

خازن های ثابت برا ی مدا رهای ۵۰یا۶۰هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز ۵/۰کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )

۷,۷۷۴

۲,۷۶۹,۱۲۷,۰۹۰ Rls.

۱۱۱,۹۲۸ $

۳۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۴۹۰۰۰

موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )

۹۲,۴۵۰

۲,۷۲۵,۵۶۰,۱۰۵ Rls.

۱۰۹,۸۹۶ $

۳۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۰۸۳۰۹۰

سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور

۲۹,۱۰۳

۲,۷۰۹,۳۷۳,۱۷۸ Rls.

۱۰۸,۸۱۱ $

۳۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۲۰۰۰۹۹

سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر

۵۴,۳۵۶

۲,۷۰۰,۸۵۶,۰۸۵ Rls.

۱۰۸,۸۵۴ $

۳۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۹۲۹۰۰

سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه

۱۰۳,۵۷۶

۲,۶۹۲,۶۶۷,۶۷۹ Rls.

۱۰۶,۶۴۸ $

۳۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۳۵۰۹۰

سایر مبلهای چوبی از انواعی که دراتاق خواب مورد استفاده قرار می گیرند بغیر از نوع صنایع دستی

۱۹,۱۹۵

۲,۶۱۴,۸۷۲,۶۸۹ Rls.

۱۰۵,۵۳۴ $

۳۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۱۵۰۲۹۰۱۰

پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونکسازی

۳۰,۰۱۷

۲,۶۰۸,۵۳۴,۷۰۳ Rls.

۱۰۵,۰۵۹ $

۳۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۹۲۹۰۰

ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد

۱۴,۹۰۰

۲,۵۸۸,۶۹۳,۸۸۳ Rls.

۹۲,۸۴۸ $

۳۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۶۹۹۰

سایر نخ هاچندلا(تابیده )یاکابله از سایر مواد سنستیک غیر مذکور درجای دیگر، برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۳۸,۰۰۲

۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۵۰ Rls.

۱۰۴,۴۵۷ $

۳۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۲۳۰۹۰

سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور

۲۷,۰۰۰

۲,۵۷۷,۱۳۲,۲۵۰ Rls.

۱۰۳,۹۵۰ $

۳۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۲۵۲۹۰

سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده

۲۳,۰۰۰

۲,۵۶۳,۱۷۷,۵۰۰ Rls.

۱۰۳,۵۰۰ $

۳۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۵۱۰۰۰

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجایش بیش ا زلیتر ۳۰۰ ا ز موا د پلاستیکی

۳۴,۲۳۵

۲,۵۴۳,۸۸۴,۹۲۰ Rls.

۱۰۲,۷۰۵ $

۳۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۱۴۱۹۹۰

سایر ا جزا و قطعات موتورسیکلت (ا زجمله موتورسیکلت گازی ) غیر مذکور درجای دیگری

۴۰,۳۴۲

۲,۵۲۰,۲۶۹,۸۳۶ Rls.

۱۰۱,۹۸۶ $

۳۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۱۵۱۰۰۰

چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم یاا لیاف چرم به شکل صفحه ورق یا نوا رحتی به صورت رول

۲۰,۱۲۰

۲,۴۹۳,۸۷۴,۰۰۰ Rls.

۱۰۰,۶۰۰ $

۳۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۹۳۲۹

اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره ۸۷۰۸۹۳۲۱

۱۰۶,۲۳۱

۲,۴۷۲,۰۲۰,۲۷۵ Rls.

۹۹,۷۷۸ $

۳۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۷۹۰۲۰

کاشی یا سرا میک با جذب آب بین یک ا لی ۶ درصد (کاشی کف )ورنی یالعاب نزده

۳۵۳,۸۸۵

۲,۴۲۵,۲۹۷,۷۰۰ Rls.

۹۷,۸۶۸ $

۳۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۱۰۰۰

ا نگور تازه

۱۲۶,۳۲۲

۲,۴۱۵,۳۲۳,۴۲۵ Rls.

۹۷,۰۳۰ $

۳۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۰۸۹۰۹۰

سایر موتورهای دیزل ونیمه دیزل با قدرت بیش از ۱۵۰ اسب بخار

۱۳,۷۵۰

۲,۴۰۲,۲۰۳,۰۰۰ Rls.

۹۶,۹۶۴ $

۳۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۴۸۰۰

سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از ۵۰دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۳۲,۲۷۰

۲,۳۹۹,۹۱۹,۹۰۰ Rls.

۹۶,۸۱۰ $

۳۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۸۱۰۰۰

ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند

۱۲,۲۵۸

۲,۳۷۳,۶۸۴,۱۰۶ Rls.

۹۵,۵۱۹ $

۳۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۴۹۰۹۰

اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف ۸۴۷۴ غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل

۲۷,۹۰۰

۲,۳۶۶,۴۱۲,۰۸۹ Rls.

۹۵,۵۰۱ $

۳۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۲۰,۹۴۰

۲,۳۳۵,۹۶۱,۷۰۰ Rls.

۹۴,۲۳۰ $

۳۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۳۱۰۰۰

جعبه , صندوق , قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی

۳۱,۴۳۴

۲,۳۳۲,۶۶۴,۸۵۰ Rls.

۹۴,۳۰۲ $

۳۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۰۸۹۰۹۰

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد .

۵۱,۸۰۹

۲,۳۱۲,۸۰۸,۸۱۵ Rls.

۹۳,۲۴۳ $

۳۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۴۰۱۴۰۰۰

شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ۶ درصد بیشتر ولی از ۱۰% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده

۳۰,۹۲۸

۲,۳۰۲,۶۸۹,۵۸۶ Rls.

۹۲,۷۸۵ $

۳۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۸۲۰۰۰

ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات

۱۳,۰۰۰

۲,۲۹۹,۲۶۷,۳۵۰ Rls.

۹۲,۵۵۰ $

۳۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۵۶۰۲۲۱۰۰

نمدا زپشم یاموی نرم (کرک )حیوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده یاپوشانده یامطبق شده ).

۴,۶۰۰

۲,۲۸۲,۳۶۳,۲۰۰ Rls.

۹۲,۰۰۰ $

۳۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۰۳۰۰۰۰

لوله هاوپروفیل های توخالی,ا زچدن.

۷۰,۲۳۰

۲,۲۶۳,۲۱۰,۹۱۱ Rls.

۹۱,۲۹۹ $

۳۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۴۶۲۰۱۳

سایر مقره های عایق برق ا ز سرا میک ، بدون قطعات فلزی ،بجز موا رد مذکور

۸۱,۵۷۰

۲,۲۶۰,۵۷۷,۹۵۴ Rls.

۹۱,۴۳۴ $

۳۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۱۰۰۰

سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای ۷۰۱۰یا۷۰۱۸ می باشد

۶۰,۳۳۷

۲,۲۳۷,۷۰۳,۵۸۰ Rls.

۹۰,۵۰۵ $

۳۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۴۱۰۰۰

ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد

۳۰,۰۰۰

۲,۲۳۱,۷۷۶,۸۶۰ Rls.

۹۰,۰۶۰ $

۳۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۲۴۰۰۰

ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها غیرمذکوردرجای دیگر

۸,۲۹۰

۲,۲۱۱,۸۷۳,۶۰۰ Rls.

۸۹,۲۸۰ $

۳۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۲۷۰۰۰

کائوچوی ا تیلن – پروپیلن – دین غیرمتصل (EPDM)

۱۲۵,۱۷۹

۲,۱۷۲,۱۲۴,۶۸۸ Rls.

۸۷,۶۲۵ $

۳۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۲۲۱۱۱۰

منواتانول آمین

۱۱۶,۱۶۰

۲,۱۵۶,۳۵۰,۶۸۰ Rls.

۸۷,۱۲۰ $

۳۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۰۹۳۲۹۰

تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی

۲۵,۳۰۰

۲,۱۲۳,۳۵۶,۶۵۰ Rls.

۸۵,۷۰۹ $

۳۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۲۶۰۰۰

پارا فرمالدئید

۱۳۰,۰۰۰

۲,۰۹۴,۴۴۹,۵۰۰ Rls.

۸۴,۵۰۵ $

۳۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۱۰۲۰۹۰

زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم

۵۴

۲,۰۹۱,۸۹۸,۳۸۰ Rls.

۸۱,۵۵۴ $

۳۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۵۱۰۰۰

لوستروسایروسایل روشنائی برقی برای آویختن یانصب کردن به سقف یادیوا ر،غیراز انواعی که برای فضاهای باز عمومی یامعابر استفاده می شود .

۶,۴۳۲

۲,۰۶۸,۳۰۴,۸۱۴ Rls.

۸۳,۴۶۶ $

۳۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۷۱۰۹۰

فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری

۳۹,۶۰۰

۱,۹۶۳,۱۳۰,۴۰۰ Rls.

۷۹,۲۰۰ $

۳۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۱۰۰۰۰

استالکها و همی استالکها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.

۶۱,۲۰۰

۱,۹۲۲,۰۱۴,۳۶۰ Rls.

۷۷,۵۶۰ $

۳۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۱۰۲۰۱۱

زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم .

۴۵

۱,۹۱۹,۴۷۸,۹۹۱ Rls.

۷۷,۳۶۲ $

۳۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۲۰

کاشی یا سرا میک باجذب آب بین ۱ تا ۶ درصد(کاشی کف ) ورنی یالعاب زده

۲۹۶,۵۲۳

۱,۹۰۷,۱۳۲,۳۷۴ Rls.

۷۴,۱۲۴ $

۳۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۳۰۲۹۰۹۰

سایرمخلوطهای موا د معطر ومخلوطهابرا ساس یک یا چندماده ا ز ا ین موا دغیرمذکوردرجای دیگر

۳,۰۵۰

۱,۸۸۹,۳۹۸,۷۵۰ Rls.

۷۶,۲۵۰ $

۳۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۳۳۰۰۰

ماشین آلات ودستگاههابرا ی بریدن وخشردن علف

۱۳,۲۳۸

۱,۸۸۰,۷۳۷,۲۰۴ Rls.

۷۵,۷۹۳ $

۳۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۱۳۲۰

نونیل فنل اتوکسیله

۶۶,۰۰۰

۱,۸۷۶,۷۹۱,۴۰۰ Rls.

۷۶,۳۴۰ $

۳۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۰۹۶۲۹۰

تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو کوهی در بسته بندی آماده برای خرد شده وساییده شده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی

۲۱,۵۰۰

۱,۸۶۵,۴۴۷,۵۰۰ Rls.

۷۵,۲۵۰ $

۳۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۹۹۰۹۰

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول باپهنای بیشتر ا ز۲۰سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر

۲۵,۳۳۴

۱,۸۶۳,۲۹۴,۷۹۵ Rls.

۷۵,۱۶۷ $

۳۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۱۰۶۴۱۱۰

کلنی زنبور عسل

۴۶,۱۲۷

۱,۸۵۲,۰۶۶,۶۷۳ Rls.

۷۴,۷۷۲ $

۳۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۹۵۰۳۰۰۹۰

سه چرخه ها,روروئک ها ,اتومبیلهای رکاب زنی باپاواسباب بازیهای چرخدارمشابه ,کالسکه های عروسک ,عروسکها ,سایر اسباب بازیها,مدلهای کوچک اندازه شده ومدلهای تفریحی مشابه ,خواه کارکند یانکند ,پازل هایی ازکلیه انواع .

۲۴,۱۹۱

۱,۷۹۹,۰۹۸,۶۷۱ Rls.

۷۲,۵۷۳ $

۳۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۱۱۰۰۰

هیدروکربورهای غیرحلقوی, ا شباع شده

۶۰,۰۰۰

۱,۷۸۴,۳۰۴,۰۰۰ Rls.

۷۱,۹۸۵ $

۳۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۶۲۰۰

نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۲۸,۵۷۷

۱,۷۷۰,۷۴۰,۴۲۹ Rls.

۷۱,۴۴۳ $

۳۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۵۱۲۲۰

سنگهای مرمرکارنشده وتراورتن ضخامت بیشتر ا ز ۴تا۲۵ سانتی متر

۲۰۱,۹۱۰

۱,۷۴۶,۴۳۸,۶۴۰ Rls.

۷۰,۴۴۵ $

۳۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۳۱۹۹۰

سایرپلی ا ستیرن غیر قابل انبساط باشکال ا بتدا یی غیرمذکوردرجای دیگر

۴۵,۰۰۰

۱,۷۲۸,۵۴۴,۵۰۰ Rls.

۶۹,۷۵۰ $

۳۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۷۰۰۰۰

خیاروخیارترشی, تازه یا سردکرده

۱۳۶,۱۶۰

۱,۷۲۳,۵۲۱,۶۹۸ Rls.

۶۹,۵۰۵ $

۳۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۲۳۰۰۰

آهک هیدرولیک

۵۸۰,۸۸۸

۱,۷۱۹,۴۸۰,۲۲۹ Rls.

۶۹,۷۰۵ $

۳۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۵۱۰۹۹۰۰۰

نخ, دا را ی کمترا ز۸۵ درصدپشم یاموی نرم (کرک )حیوا ن, آماده شده برا ی خرده فروشی.

۱۳,۸۱۰

۱,۷۱۲,۲۳۲,۸۵۰ Rls.

۶۹,۰۵۰ $

۳۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۳۱۰۰۰

زردآلو ,خشک کرده

۲۹,۲۴۴

۱,۶۹۴,۶۶۲,۴۶۵ Rls.

۶۸,۵۵۶ $

۳۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۲۰۰۰۰

گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده

۱۹۵,۱۱۸

۱,۶۷۶,۰۳۵,۲۰۰ Rls.

۶۷,۶۲۳ $

۳۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۰۶۳۰۹۰

سایرلوله های جوش دا ده شده ا زآهن یافولادغیرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجی بیش از ۸اینچ

۵۰,۰۰۰

۱,۶۷۲,۲۴۵,۰۰۰ Rls.

۶۷,۵۰۰ $

۳۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۶۴۲۰۰۰

ماشین های سنگ زنی یاصیقل کردن, برا ی کارروی سنگ, سرا میک یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد .

۱۲,۸۳۰

۱,۶۶۳,۵۵۰,۹۰۰ Rls.

۶۷,۱۶۸ $

۳۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۵۳۲۰۰

پروپیلن گلیکول (پروپان ۱,۲-دی ئول )

۴۰,۳۲۰

۱,۶۵۵,۸۸۴,۷۴۴ Rls.

۶۷,۰۶۶ $

۳۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۶۹۱۰۰

ا جزاء وقطعات ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری

۲۹,۰۲۲

۱,۶۰۶,۶۳۷,۷۲۹ Rls.

۶۴,۸۱۶ $

۳۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۱۴۱۹۱۰

تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپایی ،درپوش بغل موتورسیکلت ها (ازجمله موتورگازی )

۲۵,۶۴۰

۱,۶۰۵,۱۹۸,۰۱۲ Rls.

۶۴,۸۳۴ $

۳۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۰۹۲۰۰۰

کاغذهای خودکپی,بصورت رول یاورق

۳۵,۵۰۸

۱,۵۸۶,۳۸۹,۰۷۵ Rls.

۶۳,۹۱۴ $

۳۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۳۴۰۰۰

سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۲۴,۲۹۰

۱,۵۸۶,۰۷۷,۹۱۶ Rls.

۶۴,۰۵۷ $

۳۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۲۹۰۱۰

رب گوجه فرنگی

۵۲,۸۰۰

۱,۵۷۱,۳۹۱,۳۶۰ Rls.

۶۳,۳۶۰ $

۳۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۱۵۰۲۱۰۹۰

سایر

۱۸,۰۰۰

۱,۵۶۱,۷۷۰,۰۰۰ Rls.

۶۳,۰۰۰ $

۳۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۹۱۱۹

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیر مذکوردرجای دیگر

۴۱,۰۰۰

۱,۵۲۳,۱۷۰,۵۰۰ Rls.

۶۱,۵۰۰ $

۳۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۹۹۹۰۰

سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده

۶۸,۷۷۳

۱,۵۱۴,۲۴۹,۱۸۹ Rls.

۶۱,۲۴۹ $

۳۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۰۹۹۳۰۰

موا دتکمیل وحاملین رنگ بعنوا ن تسریع کننده درعمل رنگرزی ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازی غیرازموادنشاسته ای

۶۶,۵۰۰

۱,۵۱۲,۴۱۳,۱۷۷ Rls.

۶۰,۹۹۷ $

۳۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۴۰۱۰۰۰

ماشین آلات ودستگاههای صحافی(همچنین ماشینهای دوخت ا ورا ق )

۴,۶۴۰

۱,۵۰۶,۶۵۳,۰۰۸ Rls.

۶۰,۷۸۴ $

۳۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۶۰۸۰۰۰۰

سنگ روی وکنسانتره های آن

۱۶۱,۶۵۷

۱,۴۹۵,۶۲۹,۶۴۴ Rls.

۶۰,۷۱۲ $

۳۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۰۱۰۹۰

سایرفنرتیغه ا ی وتیغه برا ی آن ا زا هن یافولادغیرا زفنرصفحه ای نگهدا رنده ریل نوا رکاست ویدئو

۴۳,۰۴۰

۱,۴۹۴,۰۵۰,۲۰۸ Rls.

۶۰,۲۵۶ $

۳۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۱۲۹۰۹۰

سایرا جزا وقطعات برای دستگاههای برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه ،غیر مذکور درجای دیگر

۴,۰۰۰

۱,۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰ Rls.

۶۰,۰۰۰ $

۳۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۲۵۹۹۰۰

محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهنای ۶۰۰mmیابیشتر,که درجای دیگرذکرنشده.

۹۹,۵۸۰

۱,۴۸۰,۴۶۸,۲۲۴ Rls.

۵۹,۷۴۸ $

۳۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۸۰۹۰

سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،…. غیرمذکوردرجای دیگر

۱۹,۲۲۵

۱,۴۲۹,۷۶۳,۲۵۰ Rls.

۵۷,۶۷۵ $

۳۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۳۴۰۰

نخ تکستوره ازپلی پروپیلن اماده نشده برای خرده فروشی غیرازنخ دوخت همچینین تک رشته ازپلی پروپیلن کمتراز ۶۷دسی تکس .

۱۹,۰۷۰

۱,۴۱۹,۸۳۷,۷۸۰ Rls.

۵۷,۲۱۰ $

۴۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۶۹

کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز ۹۴%بجز نوع پودری

۳۶,۹۵۰

۱,۴۰۷,۲۲۸,۵۰۸ Rls.

۵۶,۷۷۰ $

           

مجموع کل:
۲۲۵,۳۶۹,۱۷۸,۰۵۶ ریال

مجموع کل:
۹,۰۶۵,۹۴۳ دلار

 

[۶] [۵]   [3] [2] ..

….

 

[۷] [۶]   [4] [3] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۴۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۴۸۰۹۰

سایرتلمبه های هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,…غیرمذکوردرجای دیگر

۱۱,۱۶۴

۱,۳۶۰,۹۴۶,۶۵۰ Rls.

۵۴,۹۵۰ $

۴۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۱۹۰۱۰

ترا کتور کشاورزی با قدرت بیشتر ا ز ۱۲۰ قوه ا سب بخار(غیراز چرخ زنجیری )

۸,۶۰۰

۱,۳۴۵,۵۱۸,۰۰۰ Rls.

۵۴,۰۰۰ $

۴۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۱۹۰۹۰

ترا کتورهای کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت ۱۲۰اسب بخار وکمتر

۱۰,۱۱۶

۱,۳۳۸,۶۶۰,۰۰۰ Rls.

۵۴,۰۰۰ $

۴۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۹۲۰۹۰

سایررزینهای ملامینیک بغیرا ز پودرقالب گیری

۴۰,۰۰۰

۱,۳۲۵,۰۸۳,۸۴۸ Rls.

۵۳,۴۴۸ $

۴۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۲۳۷۰۰۰

ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ

۳۰,۶۰۰

۱,۲۷۲,۱۲۲,۷۰۰ Rls.

۵۱,۶۰۰ $

۴۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۴۰

آفتابی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )

۲۳,۲۰۰

۱,۲۶۴,۸۶۴,۶۳۴ Rls.

۵۱,۰۴۰ $

۴۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۷۰۲۹

قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتور

۱۶,۷۸۰

۱,۲۵۰,۱۹۳,۹۰۰ Rls.

۵۰,۳۴۰ $

۴۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۴۳۹۰۰

سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره.

۱۳,۰۷۰

۱,۲۴۸,۴۸۸,۴۱۲ Rls.

۵۰,۴۲۳ $

۴۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۶۱۰۰۰

مکعب بزرگ, کوچک وسایرشیشه آلات, برا ی موزائیک یاتزئین از شیشه

۳۷,۰۱۶

۱,۲۳۷,۴۸۹,۱۸۰ Rls.

۴۹,۸۸۸ $

۴۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۱۱۳۹۰

سایرصفحه هاوورقه هاوا زپلی ا ورتان های اسفنجی بجزساندویج سقف کاذب خودروبدون لایه فلزی

۸,۷۱۲

۱,۲۳۲,۸۵۴,۷۵۰ Rls.

۴۹,۷۵۰ $

۴۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۵۱۰۹۰

سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب

۶,۵۷۰

۱,۲۰۷,۳۴۲,۵۰۰ Rls.

۴۸,۷۵۰ $

۴۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۱۰۲۰۱۳

انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی .

۳۱

۱,۱۹۶,۹۳۳,۲۱۲ Rls.

۴۸,۲۷۱ $

۴۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۸۰۱۰

سیستم فنربندی وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها ) ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی

۳۴,۲۳۲

۱,۱۸۷,۷۲۲,۲۵۰ Rls.

۴۷,۹۲۵ $

۴۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۱۰۰۰۰

سنگ برای سنگفرش، سنگ برای کنار پیادهکرو و سنگ به صورت لوح برای سنگفرش، از سنگ طبیعی (باستثنای سنگ لوح).

۲۳۴,۴۱۶

۱,۱۶۳,۴۳۱,۷۵۶ Rls.

۴۶,۸۹۲ $

۴۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۴۱۷۹۰

سایررنگ کننده های پیگمانی وفرآورده هابرا ساس ا ین موا دبه غیرا زخمیرپیگمنت چاپ پارچه

۷,۰۵۰

۱,۱۴۰,۴۴۹,۸۲۸ Rls.

۴۶,۰۳۶ $

۴۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۱۹۹۹۹۰

مصنوعات دیگرازمس که درجای دیگر گفته نشده است

۳,۸۰۰

۱,۱۳۶,۳۰۶,۴۰۰ Rls.

۴۵,۶۰۰ $

۴۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۵۶۰۲۹۰۰۰

نمد,که درجای دیگرگفته نشده.

۲,۲۵۰

۱,۱۱۴,۷۸۵,۰۰۰ Rls.

۴۵,۰۰۰ $

۴۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۱۹۰۰۰

سیب زمینی ، تازهیا سردکرده

۱۶۵,۳۰۱

۱,۱۰۹,۸۱۸,۶۱۵ Rls.

۴۴,۷۷۷ $

۴۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۳۸۹۰۰

سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه .

۲۶,۲۷۰

۱,۱۰۶,۴۹۴,۷۰۹ Rls.

۴۴,۵۷۷ $

۴۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۶۱۲۹۰

سنگهای خارا به شکل بلوک ویالوح مربع یا مربع مستطیل باضخامت کمترا ز۷/۵سانتیمتر

۱۳۴,۱۰۰

۱,۰۹۱,۹۶۷,۹۸۳ Rls.

۴۴,۰۷۷ $

۴۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۳۰۹۹۰۹۰

سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور

۸۸,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۵۶,۰۰۰ Rls.

۴۴,۰۰۰ $

۴۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۳۰۰۰

کوپلیمرهای ا تیلن واستات وینیل, به ا شکال ا بتدا ئی

۴۰,۰۰۰

۱,۰۸۹,۷۴۸,۰۰۰ Rls.

۴۳,۹۵۹ $

۴۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۵۲۹۰۰

کوپلیمرهای ا ستات وینیل , که بصورت دیسپرسیون مایع نباشد به ا شکال ا بتدا ئی

۴۰,۰۰۰

۱,۰۸۹,۷۴۸,۰۰۰ Rls.

۴۴,۰۰۰ $

۴۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۹۳۱۰

سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده

۹۱,۸۸۹

۱,۰۷۷,۹۰۵,۲۰۷ Rls.

۴۳,۵۰۵ $

۴۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۱۲۰۹۹۹۰۰

سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی کشت که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۴۲,۷۹۶

۱,۰۷۳,۴۴۶,۳۳۲ Rls.

۴۳,۶۵۲ $

۴۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۷۳۹۱۰

دی بوتیل فتالات

۴۳,۰۶۲

۱,۰۶۷,۴۵۸,۳۶۵ Rls.

۴۳,۰۶۵ $

۴۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۱۹۰۰۰

سایر میوه ها و میوه های سخت پوست , یخ زده , که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۲۱,۲۰۴

۱,۰۵۳,۲۰۲,۶۸۰ Rls.

۴۲,۵۶۴ $

۴۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۱۷۷۰۱۰

ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED تلفن همراه فقط دارای برد ادرس دهی

۳,۰۷۰

۱,۰۳۸,۰۸۲,۹۱۰ Rls.

۴۱,۸۷۰ $

۴۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۶۹۰۰۰

مخلوطهاوا شیاءساخته شده ا زموا دعایق حرا رت یاعایق صدا.

۵۹,۲۹۰

۱,۰۲۸,۷۳۹,۴۰۴ Rls.

۴۱,۵۰۳ $

۴۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۷۱۰۹۰

بدنه و ا تاق را ننده برا ی وسایط نقلیه شماره ۸۷۰۳ بغیر ا ز سوا ری و سوا ری کار

۵,۱۲۷

۱,۰۲۵,۶۴۷,۹۹۸ Rls.

۴۱,۴۰۱ $

۴۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۲۰۰۰

نخ بسیار مقاوم از پلیکاسترها

۱۶,۵۴۳

۱,۰۲۳,۴۲۰,۳۲۲ Rls.

۴۱,۳۵۷ $

۴۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۳۰۱۱۰۰۰

آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی

۱۵۲,۷۴۷

۱,۰۲۲,۹۲۷,۳۰۱ Rls.

۴۰,۶۲۱ $

۴۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۱۰۱۰

صفحه ،ورق یاتیغه یک لایه چاپ شده ا ز پلیمرهای ا تیلن

۲۱,۰۸۰

۱,۰۲۰,۴۵۶,۴۵۰ Rls.

۴۱,۱۰۶ $

۴۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۴۲۰۹۰

سایرکاسه نمدهای مکانیکی ،غیرمذکوردرجای دیگر

۵,۰۵۴

۱,۰۰۱,۱۹۹,۴۲۰ Rls.

۴۰,۴۲۸ $

۴۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۰۴۹۰۰۰

ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهای ا ستاتیک برقی

۹,۶۰۰

۹۹۱,۲۱۷,۹۵۰ Rls.

۴۰,۳۲۱ $

۴۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۵۱۰۰۰

مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده.

۲۵,۲۹۷

۹۸۶,۶۳۸,۶۰۱ Rls.

۳۹,۷۹۹ $

۴۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۱۰۹۰۲۰

زرشک تازه

۴,۴۱۲

۹۸۴,۳۱۹,۳۰۸ Rls.

۳۹,۷۰۸ $

۴۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۹۵۰۸۹۰۱۰

جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد

۴۶,۰۸۷

۹۸۱,۷۸۰,۵۰۰ Rls.

۳۹,۴۵۴ $

۴۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۳۰۰۰۰

ترکیبات و خرج برای دستگاه های آتشکنشانی؛ نارنجککها و بمبکهای آتشکنشانی.

۳۹,۵۰۰

۹۸۱,۰۳۹,۵۰۰ Rls.

۳۷,۴۰۲ $

۴۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۴۳۵۰

فیلم شبرینک ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل ۶%پلاستی سایزر

۲۰,۱۱۱

۹۷۲,۵۵۶,۸۰۰ Rls.

۳۹,۲۱۶ $

۴۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۳۲۰۹۰

ا شیاء سرامیکی نسوزکه دا را ی بیش ا ز۵۰%وزنیآلومین یامخلوط یاترکیبیا زآلومین وسیلیس غیرمذکوردرجای دیگر

۳۴,۵۸۵

۹۷۱,۹۳۷,۴۳۰ Rls.

۳۷,۳۶۰ $

۴۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۴۹۹۰

سایرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپلیمرهای کلروروینیل غیرا سفنجی باکمتراز۶%وزنی پلاستی سایزر

۲۱,۶۰۰

۹۶۳,۰۱۸,۷۲۰ Rls.

۳۸,۸۸۰ $

۴۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۱۲۹۰۹۰

سایر سبزیجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیگر مذکور نیاشد

۳۱,۵۵۹

۹۶۰,۷۳۵,۷۶۱ Rls.

۳۸,۸۶۰ $

۴۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۹۵۰۰۰

پلی ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئی

۸,۰۴۸

۹۵۹,۷۳۷,۰۳۰ Rls.

۳۸,۷۱۰ $

۴۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۲۱۱۰۰۰

ا کسیدهاوهیدروا کسیدهای آهن

۹۶,۰۰۰

۹۵۲,۸۵۷,۶۰۰ Rls.

۳۷,۳۶۷ $

۴۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۱۲۰۶۰۰۰۰

دا نه آفتابگردا ن , حتی خردشده

۴۲,۳۲۹

۹۵۲,۰۳۷,۴۲۵ Rls.

۳۸,۴۸۳ $

۴۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۹۲۰۱۰

پودرقالبگیری ازرزینهای ملامینیک

۲۵,۰۰۰

۹۴۱,۷۳۲,۵۰۰ Rls.

۳۸,۰۰۰ $

۴۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۱۰

کاشی یا سرا میک باجذب آب کمترا زیک درصد(کاشی پرسلانی ) ورنی یالعاب زده

۹۴,۹۹۰

۹۴۰,۵۹۴,۹۴۳ Rls.

۳۷,۹۷۱ $

۴۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۲۰۹۰

سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور

۶۳,۰۶۰

۹۳۶,۳۱۶,۴۰۹ Rls.

۳۷,۷۷۱ $

۴۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۲۱۲۹۹۹۰

هسته ومغزهسته میوه ها وسایر محصولات نباتی غیر مذکور درجای دیگر .

۳۱,۴۷۵

۹۳۵,۵۸۰,۲۱۰ Rls.

۳۷,۷۷۰ $

۴۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۳۹۱۰۰

ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات

۶,۲۴۷

۹۳۰,۲۸۶,۲۲۶ Rls.

۳۷,۵۴۳ $

۴۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۸۰۵۵

دریچه اکسیژن (outlet). بیهوشی , کیوم هوا ی فشرده( شیرهای پانل بالای تخت بیمار) برا ی کنترل وتوزیع گازهای طبی مورد استفاده دربیمارستان

۹۲۴

۹۲۷,۷۱۳,۸۰۵ Rls.

۳۷,۳۸۳ $

۴۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۵۲۹۲۰

سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح نشده غیرمذکورباضخامت بیشترا ز۲٫۵ میلیمترتا۴٫۵ میلیمتر

۱۸۳,۵۱۰

۹۱۱,۷۳۶,۶۲۰ Rls.

۳۶,۷۴۲ $

۴۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۹۳۱۱

کلاچ برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی

۴۰,۳۲۵

۹۰۱,۲۶۸,۸۲۶ Rls.

۳۶,۳۵۶ $

۴۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۴۲۰۰۰

آ مونیاک محلول درآ ب

۶۷,۴۴۰

۸۹۳,۷۰۶,۲۶۰ Rls.

۳۶,۰۸۰ $

۴۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۱۲۱۰۰

ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب

۱۲,۶۷۰

۸۹۱,۶۸۴,۰۰۰ Rls.

۳۶,۰۰۰ $

۴۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۴۱۰۹۰

لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجزظروف ملامین

۱۱,۹۵۰

۸۸۷,۹۰۷,۳۹۰ Rls.

۳۵,۸۵۰ $

۴۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۴۵۹۹۰

سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد

۱۳,۲۰۰

۸۸۵,۴۱۸,۹۰۹ Rls.

۳۵,۷۱۱ $

۴۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۳۰۰۰۰

کائوچوی دوباره ا حیاءشده به ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا ر

۶۴,۲۹۵

۸۸۴,۰۱۴,۷۰۹ Rls.

۳۵,۷۴۸ $

۴۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۳۵۰۰۰

سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی

۱۰,۴۶۸

۸۷۳,۵۰۳,۴۴۶ Rls.

۳۵,۱۴۴ $

۴۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۳۰۱۹۰۰۰

سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر

۱۰,۰۰۰

۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ Rls.

۳۵,۰۰۰ $

۴۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۹۱۰۰۰

فلداسپات (Feldspat)

۸۶,۰۰۰

۸۶۶,۱۱۳,۶۰۰ Rls.

۳۵,۱۶۵ $

۴۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۴۹۱۰

ظروف شیشه ای اوپال بغیرازنوع دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از ۰٫۰۰۰۰۰۵ هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا۳۰۰درجه سانتیگراد

۲۳,۲۷۰

۸۶۴,۴۹۲,۱۳۵ Rls.

۳۴,۹۰۵ $

۴۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۰۴۱۰۰

قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی فلزا ت یاکربورهای فلزی.

۱۸,۲۳۰

۸۵۷,۹۳۳,۷۲۰ Rls.

۳۴,۶۳۶ $

۴۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۷۲۹۰۰

لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی

۱۱,۴۸۰

۸۵۳,۷۶۷,۶۰۰ Rls.

۳۴,۴۴۰ $

۴۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۹۵۰۵۹۰۰۰

ا شیاءبرا ی جشن, کارناوا ل, شعبده بازی واشیاء اعجاب آور (غیرا زا شیاءبرا ی جشن کریسمس ).

۱۱,۳۵۰

۸۴۴,۴۴۰,۰۰۰ Rls.

۳۴,۰۵۰ $

۴۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۴۹۰۰۰

کلم قرمز و سفید ,کلم پیچ ,کلم قمری … و غیره ,تازه یا سرد کرده

۵۶,۵۵۶

۸۴۲,۳۱۳,۱۰۵ Rls.

۳۳,۹۳۰ $

۴۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۹۰۳۱۰۰۰

گرد روی.

۱۵,۹۸۴

۸۱۸,۳۴۸,۷۳۲ Rls.

۳۲,۹۷۴ $

۴۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۱۱۹۰

فرومنگنزدا را ی بیش ا ز ۴ درصد وزنی کربن

۲۲,۰۰۰

۸۰۷,۸۷۳,۰۰۰ Rls.

۳۲,۸۶۷ $

۴۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۵۰۵۰۰۹۰

چربی پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غیراز لانولین

۹,۳۲۳

۸۰۷,۰۷۸,۲۲۳ Rls.

۳۲,۸۲۲ $

۴۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۱۱۰۸۱۹۰۰

سایر نشاسته و فکول ها ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۲۴,۰۰۰

۸۰۳,۱۹۶,۰۰۰ Rls.

۳۲,۴۰۰ $

۴۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۲۹۰۰۰

مخزن آب, سیفون و لوا زم بهدا شتی همانند,که درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی

۱۰,۷۰۰

۷۹۵,۷۱۹,۳۷۰ Rls.

۳۲,۱۰۰ $

۴۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۱۰۱۱۱۰

بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده)

۵۶۶,۲۳۹

۷۹۳,۴۷۹,۱۴۲ Rls.

۳۲,۰۳۸ $

۴۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۰۶۰۳۱۹۹۰

سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای ۰۶۰۳۱۱۰۰ لغایت ۰۶۰۳۱۹۱۰

۱,۴۳۰

۷۸۷,۱۷۷,۷۵۰ Rls.

۳۱,۷۴۷ $

۴۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۴۹۰۹۰

اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی )

۲۴,۵۷۱

۷۸۴,۴۷۵,۰۷۸ Rls.

۳۱,۶۶۲ $

۴۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۰۶۲۰۰۰

ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده

۲۱,۴۰۰

۷۷۹,۷۵۰,۱۸۷ Rls.

۳۱,۴۲۴ $

۴۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۹۹۳۹

ا جزا وقطعات غیرمذکور بغیرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری ،سوا ری کار، وا نت و ترا کتورکشاورزی

۱۰,۴۷۹

۷۷۹,۲۶۰,۳۵۶ Rls.

۳۱,۴۳۷ $

۴۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۷۸۰۰۰

ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشرده

۴,۴۸۲

۷۷۷,۷۶۱,۴۶۰ Rls.

۳۱,۳۷۴ $

۴۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۳۳۰۰۰

قرا به , بطری , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستیکی

۸,۳۵۳

۷۶۵,۲۲۲,۶۸۰ Rls.

۲۹,۴۷۶ $

۴۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۱۳۰۱۹۰۴۰

کتیرا

۱,۰۰۰

۷۴۴,۵۴۰,۰۰۰ Rls.

۳۰,۰۰۰ $

۴۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۷۸۰۰۰

ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای دیگر

۲۲,۳۰۵

۷۴۳,۳۷۰,۰۰۰ Rls.

۳۰,۰۰۰ $

۴۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۱۱۰۱۰

سولفات باریم طبیعی( باریت ) آسیاب شده

۳۳۲,۷۴۰

۷۴۲,۲۵۶,۸۸۳ Rls.

۲۹,۹۷۶ $

۴۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۱۹۰۱۱۰۰۰

فرآورده هابرا ی تغذیه کودکان, که برا ی خرده فروشی بسته بندی شده باشد,ا ز آرد و غیره

۲۲,۰۳۶

۷۴۰,۱۸۴,۸۶۹ Rls.

۲۶,۵۴۸ $

۴۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۹۰۱۰

پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۴۵,۷۰۰

۷۳۶,۲۲۴,۶۴۵ Rls.

۲۹,۷۰۵ $

۴۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۴۱۰۰۰

گل کلم و گل کلم بروکولی ,(broccoli)

۴۹,۰۵۸

۷۳۰,۲۷۸,۹۶۱ Rls.

۲۹,۴۳۱ $

۴۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۷۶۰۱۰

گرید نساجی (پلی اتیلن فتالات )

۲۱,۴۰۰

۷۲۴,۷۴۷,۰۹۳ Rls.

۲۹,۲۳۹ $

۴۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۸۳۳۰۰

بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ری یاتسمه ا ی, که درجای دیگرمذکورنباشد

۱۶,۱۸۰

۷۲۱,۷۹۲,۷۶۴ Rls.

۲۹,۱۲۴ $

۴۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۳۱

پلی اتیلن گرید فیلم به صورت پودرباچگالی کمتراز۹۴%

۲۲,۰۰۰

۷۱۹,۰۹۵,۰۵۸ Rls.

۲۹,۰۱۸ $

۴۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۳۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی بردا شت جورکردن ،درجه بندی کردن ،یاکوبیدن محصولات کشاورزی

۷,۲۵۰

۷۱۷,۶۳۴,۰۰۰ Rls.

۲۹,۰۰۰ $

۴۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۴۷۹۰۰

مخلوطهای دا را ی مشتقات پری هالوژنه هیدروکربن های آسیکلیک دا را ی ۲یابیشترهالوژن های مختل

۲۲,۷۲۰

۷۱۴,۹۷۳,۵۵۳ Rls.

۲۸,۸۶۱ $

۴۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۹۰

سایر کاشی وچهارگوش ولوح برا ی فرش یاروکش کردن اجاق یادیوار ورنی زده یالعاب زده ا زسرا میک غیر مذکور در جای دیگر

۱۱۱,۳۲۵

۷۰۷,۴۸۲,۳۷۸ Rls.

۲۸,۵۴۰ $

۴۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۰۹۹۹۳۰

اجزاء وقطعات برا ی موتورهای کشاورزی

۱۰,۲۳۰

۷۰۳,۵۱۵,۸۸۰ Rls.

۲۸,۳۷۲ $

۴۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۱۰۹۹۱۹

سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی .

۵,۱۴۱

۷۰۱,۲۴۸,۲۷۵ Rls.

۲۸,۲۷۵ $

۴۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۵۱۰۶۱۰۰۰

نخ ا ز پشم حلاجی شده, آماده نشده برا ی خرده فروشی , دا را ی ۸۵ درصد یا بیشتر پشم.

۴,۰۰۰

۶۹۴,۰۹۲,۰۰۰ Rls.

۲۸,۰۰۰ $

۴۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۴۲۹۰

سایرظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیر یاآشپزخانه ای ازشیشه دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از ۰٫۰۰۰۰۰۵ هر کلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا۳۰۰غیراز اوپال غیر مذکور درجای دیگر

۱۳,۹۳۱

۶۸۹,۰۵۳,۹۶۵ Rls.

۲۷,۸۲۵ $

۴۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۵۳۰۰۰

غلتک های ماشین های نورد

۱۶,۸۰۰

۶۶۶,۱۱۳,۲۸۰ Rls.

۲۶,۸۸۰ $

۴۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۵۱۹۱۰

دستکش خانگی

۲,۵۱۳

۶۵۴,۷۰۶,۵۷۹ Rls.

۲۴,۶۵۷ $

۴۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۴۹۰۰۰

پلیمرهای سایر ا ولفین های هالوژنه که در جای دیگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی

۲۱,۳۰۰

۶۴۸,۹۲۳,۰۳۱ Rls.

۲۶,۱۹۹ $

۴۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۲۰۱۹۰۰۰

دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری.

۲۱,۷۹۰

۶۴۸,۳۳۹,۶۶۰ Rls.

۲۶,۱۴۸ $

۵۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۱۲۹۰۱۰

سیر خشک شده

۲۳,۸۰۰

۶۴۲,۲۷۰,۱۰۰ Rls.

۲۳,۴۲۲ $

           

مجموع کل:
۹۳,۷۲۰,۰۹۸,۷۰۶ ریال

مجموع کل:
۳,۷۶۷,۶۷۲ دلار

 

[۷] [۶]   [4] [3] ..

….

 

[۸] [۷]   [5] [4] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۵۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۳۹۱۰۰

فرآورده ها برا ی عمل آوردن موادنسجی وچرم پوستهای نرم ایاسایر مواد فاقد روغنهای نفتی یامعدنی

۲۲,۰۰۰

۶۳۲,۶۸۹,۲۰۰ Rls.

۲۵,۷۴۰ $

۵۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۵۲۱۲۲۵۰۰

سایر پارچه های تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بیش ا ز۲۰۰گرم, غیرمذکوردرجای دیگر

۸۴۰

۶۲۴,۱۷۸,۸۰۰ Rls.

۲۵,۲۰۰ $

۵۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۸۲۱۱۰

پوشش برا ی کف ا ز کائوچوی غیرا سفنجی

۳۵,۹۹۰

۶۲۴,۰۳۰,۶۱۰ Rls.

۲۵,۱۹۳ $

۵۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۳۴۰۰۰

منگنه کاه یاعلوفه (همچنین ماشین جمع آوری ومنگنه کردن )

۵,۵۴۰

۶۱۷,۷۴۰,۴۷۰ Rls.

۲۴,۹۳۰ $

۵۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۴۴۰۰۰

ا فزودنیهای آماده برا ی سیمان ,ملاط ,بتون

۱۹,۰۸۰

۶۱۴,۹۶۵,۵۷۲ Rls.

۲۴,۸۰۴ $

۵۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۴۴۰۰۰

کوپلیمرهای کلرور وینیل (غیرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئی

۲۲,۵۰۰

۶۱۲,۹۸۳,۲۵۰ Rls.

۲۴,۷۳۸ $

۵۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۰۳۰۰۹۰

آوا ت سلولزوورقه های ا لیاف سلولزی حتی کرپ شده… سایرکاغذهای بهدا شتی غیرمذکوربصورت رول یاورق

۲۰,۵۷۲

۶۱۱,۶۱۵,۶۴۲ Rls.

۲۴,۶۸۹ $

۵۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۴۹۰۲۰

سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی

۸,۲۰۰

۶۱۰,۶۹۵,۰۰۰ Rls.

۲۴,۶۰۰ $

۵۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۱۷۹۰۰

نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه نشده

۹,۴۲۰

۶۰۹,۰۳۵,۳۹۶ Rls.

۲۴,۵۵۴ $

۵۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۱۱۲۰۰

وسائل خورا ک پزی, خورا ک گرم کن, باسوخت مایع, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد.

۷,۶۶۶

۶۰۰,۵۱۹,۲۹۸ Rls.

۲۴,۲۴۲ $

۵۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۹۳۰۰۰

بادمجان , تازه یا سرد کرده

۴۷,۰۵۷

۵۸۲,۸۱۵,۳۵۹ Rls.

۲۳,۵۲۷ $

۵۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۱۲۲۰۲۰

دستگاههای روشنایی یاعلامت دادن بصری جهت خودروهای اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، کامیونت ،ماشین آلات راهسازی وکشاورزی

۷,۷۴۰

۵۷۶,۶۶۸,۷۰۰ Rls.

۲۳,۳۰۵ $

۵۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۳۹۰۱۰

مجسمه وسایر اشیاءتزئینی (به استثنای چینی )ازسرامیک صنایع دستی

۴,۵۱۶

۵۵۹,۳۹۶,۹۲۰ Rls.

۲۲,۵۸۰ $

۵۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۲۱۰۰۰

وا ن , دوش و دستشوئی ا ز موا د پلاستیکی

۷,۴۶۷

۵۵۵,۱۴۱,۵۸۲ Rls.

۲۲,۴۰۱ $

۵۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۶۱۹۰۰۰

ماشین های ا بزا ربرا ی کاربرروی فلزا ت ا زطریق بردا شتن فلزیاسرمتها,غیرمذکوردرجای دیگر

۳,۴۰۰

۵۴۵,۳۶۳,۲۰۰ Rls.

۲۲,۰۰۰ $

۵۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۹۱۰۱۰

پودرقالبگیری ا ز رزینهای ا وره ئیک

۲۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۶,۰۰۰ Rls.

۲۲,۰۰۰ $

۵۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۸۰۴۰

شیرمخصوص بخاری گازی

۱,۳۸۱

۵۲۵,۴۸۳,۹۶۰ Rls.

۱۸,۹۷۲ $

۵۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۱۶۳۹۹۰

سایرتریلرهاونیمه تریلرهابرا ی حمل ونقل کالا ،غیر مذکور درجای دیگر

۱۵,۷۳۰

۵۲۱,۶۸۲,۰۰۰ Rls.

۱۹,۷۰۹ $

۵۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۹۰۹۰

سایراجزاءوقطعات شیرووسایل همانند به جز ردیفهای ۸۴۸۱۹۰۱۰ تا۸۴۸۱۹۰۳۰

۱۱,۰۴۰

۵۱۳,۷۳۴,۹۱۱ Rls.

۲۰,۷۳۱ $

۵۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۰۱۰۰۰

ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی.

۲۰,۶۱۰

۵۱۰,۰۱۵,۰۶۰ Rls.

۲۰,۶۱۰ $

۵۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۴۹۹۰

سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از ۰٫۰۰۰۰۰۵ هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا۳۰۰درجه سانتیگراد .

۱۳,۶۷۸

۵۰۴,۶۳۷,۸۵۷ Rls.

۲۰,۵۱۷ $

۵۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۰۱۰۶۳۲۹۰

سایرطوطی هاا زجمله طوطی معمولی بجز برا ی تحقیقات پزشکی و…

۵۵۸

۵۰۴,۲۹۲,۵۰۰ Rls.

۲۰,۳۴۰ $

۵۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۱۸۹۰۰

بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد.

۶,۰۸۵

۴۹۵,۸۲۷,۷۹۰ Rls.

۲۰,۰۱۰ $

۵۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۱۲۱۱۹۰۹۱

گل خشک وگلبرگ تازه محمدی

۱,۱۰۵

۴۹۳,۲۹۱,۸۹۰ Rls.

۱۹,۸۹۰ $

۵۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۱۲۲۰۱۰

دستگاههای روشنائی یاعلامت دادن بصری جهت خودروهای سوا ری سوا ری کار و وا نت

۳,۶۷۴

۴۹۱,۳۹۶,۴۰۰ Rls.

۱۹,۸۰۰ $

۵۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۱۱۹۰

سایرموا دآلی تانسیوا کتیف ا نیونیک حتی بسته بندی شده برا ی خرده فروشی

۱۳,۲۰۰

۴۹۰,۶۶۳,۸۰۰ Rls.

۱۹,۸۰۰ $

۵۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۱۹۹۱۰

پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی

۳,۴۰۰

۴۸۸,۰۰۰,۹۰۱ Rls.

۱۹,۷۰۰ $

۵۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۵۲۰۲۱۰۰۰

آخال نخ از جنس پنبه

۴۳,۲۰۲

۴۸۳,۰۲۸,۸۷۴ Rls.

۱۹,۴۶۶ $

۵۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۷۲۲۰۰

لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای پروپیلن

۶,۴۶۷

۴۸۱,۸۲۳,۸۳۵ Rls.

۱۹,۴۰۱ $

۵۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۴۲۲۰۰

پلی کلرور وینیل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئی (Plasticised)

۲۲,۳۰۰

۴۸۰,۷۳۷,۳۷۹ Rls.

۱۹,۴۰۱ $

۵۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۹۰۴۲۱۹۰

فلفل خشک شده خرد نشده ونسابیده در بسته بندی آماده برای غیرخردهک فروشی

۱۶,۲۸۰

۴۸۰,۳۳۱,۶۳۲ Rls.

۱۹,۵۳۶ $

۵۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۳۷۰۱۰

ا لکلهای چرب ا توکسیله

۷,۷۰۰

۴۷۶,۲۵۲,۳۸۰ Rls.

۱۹,۲۲۰ $

۵۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۵۰۰۰۰۰

هیدرورها، نیتروورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با ساخت شیمیایی مشخص یاغیرمشخص غیر از ترکیباتی که همچنین تشکیل کربورهای مشمول شماره ۲۸۴۹ را می دهند

۶۰,۰۰۰

۴۷۵,۶۴۶,۰۸۰ Rls.

۱۹,۲۰۰ $

۵۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۴۴۹۰۰

قرا ضه وضایعات آهن غیر مذکور درجای دیگر

۵۸,۲۶۳

۴۷۱,۱۲۰,۳۴۲ Rls.

۱۹,۰۰۰ $

۵۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۶۱۶۹۹۹۰

سایر مصنوعات آلومینیومی غیرمذکور

۵,۶۱۸

۴۵۸,۵۰۹,۸۵۲ Rls.

۱۸,۵۰۰ $

۵۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۸۲۰۱۰

دا نه های ریزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز یک میلیمتربیشترنباشد جهت ا یمنی جاده ها

۷۳,۳۸۶

۴۵۶,۷۵۷,۴۱۴ Rls.

۱۸,۴۳۹ $

۵۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۴۳۱۳۰۰

سایر ماشین آلات جهت چاپ .

۴,۵۹۷

۴۵۶,۰۴۰,۷۸۸ Rls.

۱۸,۳۸۸ $

۵۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۹۹۰۰۰

سایرا شیاءساخته شده ا زگچ یاا زترکیباتی که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجای دیگرگفته نشده

۲۲,۲۰۰

۴۵۴,۵۳۰,۳۹۸ Rls.

۱۸,۳۵۳ $

۵۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۲۴۰۱۰

مبل ،پایه وسرپوش برای چرخهای دوزندگی

۶,۰۴۴

۴۵۰,۰۴۶,۱۳۶ Rls.

۱۸,۱۶۷ $

۵۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۶۳۰۶۲۹۰۰

چادرا زموا دنسجی(باستثناء الیاف سنتتیک )

۳,۴۷۰

۴۴۶,۸۷۷,۷۰۴ Rls.

۱۸,۰۴۴ $

۵۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۳۰۳۱۹۰۰

سایر ماهیها بجز ماهیهایآزاد اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس وماهی آزاد دانوب وماهی قزل آلا یخ زده باستثنای یخ زده ، باستثنای جگر و تخم ماهی

۲۲,۵۱۰

۴۴۲,۶۳۶,۶۴۰ Rls.

۱۸,۰۰۸ $

۵۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۱۹۹۰۰

ا جزا ءوقطعات ماشین آلات… برا ی ا زصافی گذرا ندن یاتصفیه مایعات یاگازها

۳,۱۸۸

۴۳۹,۷۳۹,۱۲۰ Rls.

۱۷,۷۴۰ $

۵۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۲۰۰۰

ا نجیر ,تازه یا خشک کرده

۴,۰۰۰

۴۳۶,۷۴۴,۰۰۰ Rls.

۱۷,۶۰۰ $

۵۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۴۱۱۳۹۰۰۰

چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات

۲۰۰

۴۳۱,۰۲۵,۴۸۰ Rls.

۱۷,۳۸۸ $

۵۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۰۹۰۹۰

سایر موادمخصوص تسهیل لحیم کاری وجوش کاری وسایر ترکیبات کمکی برای لحیم کاری یاجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابرای پوشاندن یاپرکردن الکترودهایامیله های جوشکاری

۲۶,۵۰۰

۴۲۶,۸۷۹,۰۵۰ Rls.

۱۷,۲۲۵ $

۵۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۳۸۱۹۰

سایرتلمبه هاغیرمذکوردرجای دیگر

۵,۹۸۰

۴۱۱,۸۸۵,۸۰۰ Rls.

۱۶,۶۰۰ $

۵۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۳۰

گریس

۲۰,۷۳۰

۴۱۰,۷۸۵,۶۸۰ Rls.

۱۶,۵۸۴ $

۵۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۵۱۲۱۰

سنگهای مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت ۴سانتی متر

۹۰,۷۱۷

۴۱۰,۷۱۸,۷۳۵ Rls.

۱۶,۵۷۵ $

۵۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۲۰۵۰۰۹۲

سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده غیرمذکور در جای دیگر

۹۷۵

۴۱۰,۲۳۴,۷۶۰ Rls.

۱۶,۴۷۰ $

۵۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۳۱۰۰۰

مبلهای فلزی ا زا نواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرارمیگیرند

۶,۸۵۵

۴۱۰,۱۴۱,۷۸۸ Rls.

۱۶,۵۵۶ $

۵۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۶۴۹۰۰

سایر موادرنگ کننده ،فرآورده هاغیرازلاجورد وفرآورده هاآن ،لیتوپون وسایر پیگمانهاوفرآورده های آن

۲۲,۰۰۰

۴۰۹,۰۱۸,۵۰۰ Rls.

۱۶,۵۰۰ $

۵۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۱۱۲۰

سدیم لوریل اتر سولفات

۱۱,۹۲۵

۴۰۷,۰۶۱,۲۵۰ Rls.

۱۶,۵۵۰ $

۵۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۹۱۱۰

رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما کندکاری و حکاکی نشده

۵۸,۵۳۲

۳۹۹,۵۷۶,۱۸۵ Rls.

۱۶,۱۲۱ $

۵۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۴۰۴۰

اجزاء وقطعات ردیف ۸۷۰۸۴۰۲۰

۳,۶۷۵

۳۹۰,۳۹۵,۲۵۰ Rls.

۱۵,۷۵۰ $

۵۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۶۱۴۰۰۰

ماشین های ترا ش دا دن یاسنگ زنی یاپردا خت کردن چرخ دنده

۱۲,۰۹۰

۳۸۹,۴۵۱,۵۴۳ Rls.

۱۵,۷۱۷ $

۵۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۹۹۰۹۰

تغار.لاوک وظروف همانند برای مصارف روستایی از سرا میک, کوزه وهمانند ازسرامیک غیرمذکوردرجای دیگر

۵۸,۹۴۰

۳۸۵,۱۰۴,۴۹۰ Rls.

۱۵,۵۲۱ $

۵۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۴۹۰۱۹۹۰۰

کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده

۳,۸۵۰

۳۸۲,۵۳۳,۵۰۵ Rls.

۱۵,۴۶۰ $

۵۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۵۴۰۲۴۷۰۰

سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر ۵۰ دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۶,۱۶۰

۳۸۱,۷۶۶,۰۰۰ Rls.

۱۵,۴۰۰ $

۵۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۴۳۰۰۰

ماشین های پاشنده فورانی بخاریاماسه وماشین های پاشنده فورانی همانند

۳,۰۸۰

۳۷۱,۵۵۰,۰۰۰ Rls.

۱۵,۰۰۰ $

۵۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۸۰۹۰

سیستم فنربندی وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ری ، سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورز

۳,۶۴۵

۳۵۹,۲۲۳,۵۰۰ Rls.

۱۴,۵۰۰ $

۵۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۲۹۰۹۰

سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی

۱۵۱

۳۵۵,۸۲۷,۲۱۸ Rls.

۱۴,۳۴۷ $

۵۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۵۱۰۱۱۹۰۰

پشم چرب (غیرا ز چیده شده ) ,حلاجی نشده و شانه نزده.

۴,۳۸۰

۳۵۱,۱۷۰,۴۸۶ Rls.

۱۴,۱۹۱ $

۵۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۲۹۱۰۲۰

آنتن مخابرا تی

۲,۲۰۰

۳۴۸,۷۰۱,۳۵۰ Rls.

۱۴,۰۷۵ $

۵۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۲۹۹۹۰

سایرآلیاژهای آهن (فروآلیاژها) غیر مذکور درجای دیگر

۵۸,۵۰۰

۳۴۸,۴۱۹,۴۰۰ Rls.

۱۴,۰۴۰ $

۵۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۷۱۰۱۰

بدنه برا ی سوا ری و سوا ری کار

۱,۷۱۰

۳۳۹,۰۰۴,۰۸۰ Rls.

۱۳,۶۸۰ $

۵۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۴۲۲۹۰

سایرسنگهای آسیاب وسنگهای سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساینده های فشرده شده غیرمذکوردرجای دیگر

۸,۰۰۰

۳۳۵,۴۹۲,۲۰۶ Rls.

۱۳,۵۱۸ $

۵۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۶۴۰۰۰

مجسمه های کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پلاستیکی

۷,۵۲۲

۳۳۵,۱۳۰,۷۱۴ Rls.

۱۳,۵۳۹ $

۵۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۰۵۲۱۹۰

سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلا درتوده رنگ شده غیر مذکور درجای دیگر

۶۶,۹۳۰

۳۳۳,۴۱۸,۴۸۸ Rls.

۱۳,۳۸۶ $

۵۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۹۵۰۵۱۰۰۰

ا شیاءبرا ی جشن کریسمس

۴,۴۶۲

۳۳۱,۸۰۶,۳۶۶ Rls.

۱۳,۳۸۶ $

۵۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۹۵۰۸۹۰۹۰

چرخ وفلک ،تاب ،سیرک سیار ،تئاتر سیار ،باغ وحش سیار

۴,۴۰۶

۳۲۹,۰۶۴,۸۷۰ Rls.

۱۳,۲۱۸ $

۵۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۳۲۲۰۰

وسایل نقلیه باموتورپیستونی تناوبی جرقه ا ی -احتراقی ،باحجم سیلندر۱۰۰۰تا۱۵۰۰سانتیمترمکعب

۱,۹۱۵

۳۲۷,۲۲۸,۰۰۰ Rls.

۱۳,۲۰۰ $

۵۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۳۲۰۹۰

سایرتلمبه های دستی بدون وسیله ا ندازه گیری یاقابلیت تجهیز با آنها, بجزتلمبه دستی پزشکی

۴,۳۵۰

۳۲۲,۹۰۹,۲۰۰ Rls.

۱۳,۰۳۹ $

۵۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۹۲۰۶۰۰۰۰

آلات موسیقی ضربی(مثلا طبل ودهل, کسیلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس )

۳۰۰

۳۲۱,۶۹۸,۰۰۰ Rls.

۱۳,۰۰۰ $

۵۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۶۰۶۹۲۲۰

ورق و نوار آلومینیوم تا عرض ۱۵۰ میلیمتر به صورت دو رویه لاک خورده از آلیاژهای ۵۱۸۲H48 و ۵۰۴۲H19 و ۵۰۴۲H48 و ۵۰۵۲H28 و ۵۰۵۲H48 با ضخامت بیش از ۲/۰ میلیمتر لغایت
 5/0 میلیمتر

۳,۹۲۸

۳۱۷,۴۲۹,۲۶۲ Rls.

۱۲,۸۱۳ $

۵۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۱۵۲۰۰۰

پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب

۶,۳۷۰

۳۱۶,۹۸۳,۹۴۰ Rls.

۱۱,۳۶۹ $

۵۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۴۰۰۰۰

آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده, حتی ا گربصورت پودریادا نه باشد

۸۴,۹۹۸

۳۱۶,۱۷۸,۴۴۰ Rls.

۱۲,۷۶۹ $

۵۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۰۹۰۰۰

ا پوا کسیدها…بایک حلقه سه عضوی (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکوردرجای دیگر.

۵,۵۰۰

۳۱۳,۵۸۰,۸۵۰ Rls.

۱۲,۶۵۰ $

۵۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۳۹۹۹۰

سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای دیگر

۶,۹۶۵

۳۱۱,۲۳۱,۰۲۵ Rls.

۱۲,۵۳۷ $

۵۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۸۵۰۰۰

سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، کابینتکها، پیشخوانکهای (Display Counters) نمایش، ویترینکها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده".

۲,۹۱۵

۳۰۸,۱۵۵,۶۰۰ Rls.

۱۲,۵۰۰ $

۵۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۱۵۱۰۰۰

صندوق, صندوقچه, قفسه, …وظروف بسته بندی همانند,ا زچوب, قرقره برا ی کابل ا زچوب

۷,۷۷۰

۳۰۷,۹۵۴,۶۲۰ Rls.

۱۲,۵۰۰ $

۵۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۲۲۰۰۰

آهک آبدیده (آهک مرده )

۱۰۳,۸۴۰

۳۰۷,۷۶۲,۰۰۰ Rls.

۱۲,۴۶۰ $

۵۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۵۲۰۰۰

هیدروکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور)

۳۶,۰۰۰

۳۰۲,۵۳۷,۱۶۰ Rls.

۱۲,۲۰۴ $

۵۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۱۵۰۹۰

سایروا حدهای پردا زش عددی غیرا زشماره های ۸۴۷۱۴۹یا۸۴۷۱۴۹ غیرمذکور درجای دیگر

۱۷

۳۰۱,۸۴۴,۷۶۰ Rls.

۱۲,۱۸۰ $

۵۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۱۰۲۲۰۰۰

مخمرهای غیرفعال (مرده ) ,سایر موجودا ت تک سلولی ,مرده

۱۳,۲۵۰

۲۹۵,۷۵۱,۹۲۵ Rls.

۱۱,۹۲۵ $

۵۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۳۶۰۹۰

سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی

۵,۸۱۴

۲۹۱,۶۴۷,۴۷۱ Rls.

۱۱,۷۸۵ $

۵۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۵۹۱۰۰

گلوله ومصنوعات همانند ریخته گری برا ی آسیاب ا زچدن ،آهن یافولاد

۱۰,۰۰۰

۲۸۲,۳۶۶,۶۰۰ Rls.

۱۱,۴۰۰ $

۵۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۴۱۰۰۰

چسباننده های آماده برا ی قالب ها یامغزی قالب های ریخته گری

۵,۳۲۰

۲۸۰,۸۷۳,۴۵۲ Rls.

۱۰,۲۹۵ $

۵۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۵۸۱۰۹۹۰۰

گلدوزی وقلابدوزی بازمینه نمایان ا زسایرموا دنسجی,بصورت توپ, نوا ریادا را ی فرم مشخص.

۳۰۰

۲۷۴,۷۳۵,۲۴۰ Rls.

۱۱,۰۳۰ $

۵۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۲۳۱۹۰

کربوکسی متیل سلولزوا ملاح آن بغیرا ز گرید خورا کی

۱۱,۲۸۰

۲۶۹,۸۲۱,۲۱۰ Rls.

۱۰,۸۲۹ $

۵۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۰۹۲۰۱۰

ا سید فسفریک بادرجه خلوص کمترا ز۵۵درصد

۴۲,۲۳۰

۲۶۸,۷۸۵,۳۹۸ Rls.

۱۰,۸۵۳ $

۵۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۸۱۱۹۰

صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوی ا سفنجی بجزپوشش برا ی کف

۱,۳۴۳

۲۶۶,۱۲۶,۴۶۰ Rls.

۱۰,۷۴۰ $

۵۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۴۲۰۲۲۲۰۰

کیف دستی ، حتی با بند برای آویختن به شانه ، همچنین آنهایی که بدون دسته هستند با سطح خارجی از ورقکهای مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی

۱,۲۶۰

۲۶۲,۲۶۰,۹۳۶ Rls.

۱۰,۵۸۴ $

۵۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۰۱۰۰۱۰

نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )

۲۲۰,۰۰۰

۲۶۱,۶۹۷,۹۲۰ Rls.

۱۰,۵۶۰ $

۵۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۱۳۱۹۰

سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

۲,۹۴۹

۲۵۶,۱۱۵,۶۱۵ Rls.

۱۰,۳۲۱ $

۵۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۲۴۹۰۰

سایر آلدئید – اترها، الدئید- فنل ها وآلدئید ها با دیگر عوامل اکسیژنه غیر از وانیلین، اتیل وانیلین

۶,۸۱۶

۲۵۴,۶۵۹,۳۹۲ Rls.

۱۰,۲۲۴ $

۵۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۹۹۰۹۰

سایرا جزا وقطعات ماشین آلات برای عمل آوردن موا د غیرمذکور درجای دیگر

۲,۸۰۰

۲۵۴,۱۲۳,۳۹۴ Rls.

۱۰,۳۳۴ $

۵۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۳۰۰۱۰

سنگ برا ی کف و دیوا ر

۲۰,۷۰۰

۲۴۸,۸۹۱,۶۰۰ Rls.

۱۰,۰۴۰ $

۵۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۳۰۴۹۹۰۰

فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای ۳۳۰۴۱۰۰۰ لغایت ۳۳۰۴۹۱۰۰

۴۰۰

۲۴۸,۱۸۰,۰۰۰ Rls.

۱۰,۰۰۰ $

۵۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۵۳۱۱۰

موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی

۲,۸۳۰

۲۴۷,۸۸۰,۰۰۰ Rls.

۱۰,۰۰۰ $

۶۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۲۱۳۰۰

لاستیک رویی روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسایل نقلیه هوا یی

۶,۰۸۰

۲۴۷,۷۳۰,۰۰۰ Rls.

۱۰,۰۰۰ $

           

مجموع کل:
۴۱,۲۳۵,۲۲۰,۸۰۶ ریال

مجموع کل:
۱,۶۵۸,۴۸۲ دلار

 

[۸] [۷]   [5] [4] ..

….

 

[۸]   [6] [5] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۶۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۱۹۲۰۹۰

سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی

۲,۴۳۷

۲۴۱,۴۴۸,۲۱۲ Rls.

۹,۷۴۸ $

۶۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۵۲۰۰۰

آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا ستیرن

۳۵,۶۲۷

۲۳۸,۷۳۸,۶۲۱ Rls.

۹,۶۳۷ $

۶۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۷۶۰۳۱۰۰۰

پودرباساختارغیرلایه ا ی ا زآلومینیوم.

۱۸,۵۱۰

۲۲۹,۳۲۹,۶۴۵ Rls.

۹,۲۵۵ $

۶۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۰۲۰۱۰

گچ بنایی

۲۹۸,۹۹۱

۲۲۵,۲۹۲,۰۱۹ Rls.

۹,۱۰۵ $

۶۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۲۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشین های محرک ردیفهای ۸۴۱۲۱۰ا لی۸۴۱۲۸۰

۲,۴۰۰

۲۲۳,۷۹۰,۶۰۴ Rls.

۹,۰۶۰ $

۶۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۶۱۰۹۰۰۰

ا سکلت فلزی وقطعات آن , صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله وهمانند ازآالومینوم برای استفاده درساختمان

۲,۸۷۶

۲۲۲,۳۶۰,۴۸۶ Rls.

۸,۹۸۹ $

۶۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۳۲۱۲۰۰

۲فورآلدئید (فورفورآل)

۱۹,۹۶۰

۲۲۲,۲۶۸,۵۷۲ Rls.

۸,۹۸۲ $

۶۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۳۰۲۹۰۱۰

اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی

۲۱۲

۲۲۱,۳۲۰,۵۴۷ Rls.

۸,۹۲۸ $

۶۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۶۴۹۰۰۰

سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد .

۲,۰۰۰

۲۲۱,۲۸۳,۰۰۰ Rls.

۹,۰۰۰ $

۶۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۹۱۱۰۰

لوله وشیلنگ ا زکائوچوی ولکانیزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده یاجورنشده باسایر

۹۰۲

۲۲۱,۰۰۷,۹۸۴ Rls.

۸,۹۲۲ $

۶۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۴۹۰۰۰

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شیاء همانندا زسرا میک.

۱۲۷,۳۹۰

۲۲۰,۸۱۶,۸۷۹ Rls.

۸,۹۱۶ $

۶۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۱۸۲۰۰۰

دستگاههای ا شعه ماورا ء بنفش یامادون قرمز

۳۰۰

۲۱۸,۶۱۸,۹۵۲ Rls.

۸,۸۱۵ $

۶۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۳۹۰۲۰

تیوپ برای موتورسیکلت

۲,۱۸۲

۲۱۶,۸۷۰,۹۶۸ Rls.

۸,۲۶۲ $

۶۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۰۲۹۲۹۰

سایر سنگهای آهکی غیراز رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اماکنده کاری وحکاکی نشده

۲۲,۷۹۰

۲۱۶,۲۱۴,۲۲۵ Rls.

۸,۷۲۵ $

۶۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۹۸۲۰۰

ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن

۲,۵۰۰

۲۱۶,۱۲۵,۰۰۰ Rls.

۸,۷۵۰ $

۶۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۵۹۰۰۰

سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی

۲,۸۹۷

۲۱۵,۳۱۰,۸۳۴ Rls.

۸,۶۹۱ $

۶۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۵۹

کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص ۹۴%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل

۶,۰۰۰

۲۱۴,۴۱۵,۳۵۰ Rls.

۸,۶۵۰ $

۶۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۱۳۹۲۰

هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بایابدون محافظ فلزی

۱۸,۹۰۰

۲۱۳,۷۹۹,۲۴۰ Rls.

۸,۶۶۰ $

۶۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۰۹۰۱۰

ظروف دهان گشادبرا ی نگاهدا شتن مرباکنسرومیوه وا غذیه که نیازبه محافظت دا رندظروف ا ستریل شده ا زشیشه

۲۷,۴۱۰

۲۱۰,۹۳۸,۰۲۵ Rls.

۸,۴۹۷ $

۶۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۰۸۱۰۰۰

بنتونیت

۹۳,۲۰۰

۲۱۰,۷۹۴,۳۷۵ Rls.

۸,۵۰۹ $

۶۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۴۱۹۹۹۳۰

سایر مصنوعات از مس ، میناکاری شده، صنایع دستی

۹۰

۲۰۰,۸۸۸,۱۰۰ Rls.

۸,۱۰۰ $

۶۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۹۳۱۰۰

خشننده هابرا ی محصولات کشاورزی

۹۴۰

۱۹۹,۳۵۲,۰۰۰ Rls.

۸,۰۰۰ $

۶۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۶۶۱۰۰۰

ا بزا رگیروحدیده گیرخودکار

۱,۱۹۰

۱۹۸,۳۴۴,۰۰۰ Rls.

۸,۰۰۰ $

۶۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۱۷۰۰۱۰

اکسید روی:

۲۲,۰۱۵

۱۹۶,۲۹۴,۳۲۵ Rls.

۷,۹۲۵ $

۶۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۱۰۵۹۰۹۰

سایرکودهای غیرمذکور

۲۲,۸۵۰

۱۹۰,۰۷۷,۹۴۰ Rls.

۷,۶۷۰ $

۶۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۲۰۷۹۰۰۰

ا بزارهای تعویضی برای ابزار آلات دستی یا ماشین ابزار ،که درجای دیگر گفته نشده ا ست.

۱,۵۰۰

۱۸۶,۱۱۲,۵۰۰ Rls.

۷,۵۰۰ $

۶۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۱۴۱۱۰۰

زین موتور سیکلت (ا زجمله موتور سیکلت گازی )

۲,۶۸۸

۱۷۹,۹۷۶,۶۲۶ Rls.

۷,۲۵۸ $

۶۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۶۵۹۹۰۰

ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره

۲,۹۱۲

۱۷۹,۹۵۰,۳۲۵ Rls.

۷,۲۵۵ $

۶۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۱۰۱۹۲۰

سایراشیاء ساخته شده ازسیمان… به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش

۹۵,۶۵۰

۱۷۸,۹۳۸,۱۰۵ Rls.

۷,۲۱۵ $

۶۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۱۸۹۰۰۰

مصنوعات نجاری و قطعات چوب بست برا ی ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجای دیگر

۹۰۰

۱۷۸,۳۱۵,۲۰۰ Rls.

۷,۲۰۰ $

۶۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۱۰۶۹۰۹۰

سایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد

۷,۸۰۶

۱۷۴,۲۲۰,۰۰۰ Rls.

۷,۰۲۵ $

۶۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۱۴۹۰۰۰

ا ندودهای بنائی غیرنسوزبرا ی نمای ساختمان, برا ی کف, برا ی سقف و همانند

۳,۷۹۴

۱۶۹,۱۰۳,۳۰۰ Rls.

۶,۸۲۰ $

۶۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۹۸۹۹۰

سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر

۵۶۰

۱۶۶,۵۸۲,۰۸۰ Rls.

۶,۷۲۰ $

۶۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۰۹۹۹۹۰

سایرا جزا وقطعات موتورهای ۸۴۰۷ یا ۸۴۰۸ غیرمذکور درجای دیگر

۵,۵۸۰

۱۶۵,۸۵۹,۹۲۰ Rls.

۶,۶۹۶ $

۶۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۱۹۰۳۰

اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی

۲,۶۴۶

۱۶۵,۲۹۹,۷۲۰ Rls.

۶,۶۶۸ $

۶۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۱۵۱۱۰۰

اسید فرمیک

۱۲,۰۰۰

۱۶۳,۷۷۹,۰۰۰ Rls.

۶,۶۰۰ $

۶۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۵۸۰۸۹۰۰۰

مصنوعات علاقبندی وا شیاءتزئینی همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغیرمذکوردرجای دیگربدون قلابدوزی وگلدوزی

۱,۲۰۰

۱۶۳,۴۶۲,۲۰۰ Rls.

۶,۶۰۰ $

۶۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۰۵۰۰۰۰

پشم چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب

۱۳,۰۴۰

۱۶۱,۵۴۶,۹۸۰ Rls.

۶,۵۲۰ $

۶۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۰۹۱۰۰

صفحه, ورق, …ا زپلی بوتیرا ل وینیل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر

۲,۱۵۰

۱۵۹,۸۲۴,۵۵۰ Rls.

۶,۴۵۰ $

۶۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۲۳۱۱۰۰

اسید استئاریک

۲۵۰

۱۵۵,۸۲۴,۳۴۸ Rls.

۶,۲۸۴ $

۶۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۷۱۲۱۰۹۰

سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل

۶,۴۰۰

۱۵۵,۳۷۶,۲۵۶ Rls.

۶,۲۷۲ $

۶۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۳۲۰۹۰

مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی

۲,۳۵۰

۱۵۴,۸۶۴,۳۲۰ Rls.

۶,۲۴۰ $

۶۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۵۷۰۲۹۹۰۰

کف پوش های غیرمخملی باف, ا زموا دسایرمواد نسجی آماده مصرف, غیرمذکوردرجای دیگر

۵,۵۰۸

۱۴۸,۸۰۶,۰۰۰ Rls.

۶,۰۰۰ $

۶۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۲۲۹۰۰

چرخهای دوزندگی از نوع صنعتی(غیراز چرخهای اتوماتیک)

۲,۰۰۰

۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ Rls.

۶,۰۰۰ $

۶۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۷۲۱۰۰

لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای ا تیلن

۳,۱۳۰

۱۴۷,۶۹۳,۷۴۵ Rls.

۵,۹۶۹ $

۶۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۷۱۰۰۰

کاشیوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شیاءهمانند بزرگترین ضلع ،کمتر از۷سانتیمتر ,بدون لعاب وبدون ورنی,ا زسرا میک, برا ی موزا ئیک کاری

۱۲,۲۰۰

۱۴۵,۹۲۳,۵۳۱ Rls.

۵,۸۸۹ $

۶۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۵۹۰۰۰

دودکش کلاهک دودکش لوله دودکش وترئینات معماری وا شیاءسرا میکی برا ی ساختمان, که درجای دیگرذکرنشده.

۸۲,۰۲۲

۱۴۲,۱۵۶,۸۴۰ Rls.

۵,۷۴۰ $

۶۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۲۱۲۹۹۰

سایر ماشین آلات ودستگاهها از صافی گذراندن یا تصفیه برای مایعات بجزموا ردمذکور

۱,۹۱۰

۱۴۱,۹۲۶,۳۷۰ Rls.

۵,۷۳۰ $

۶۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۵۹۱۱۴۰۰۰

پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که برای منگنه های روغنککشی یا برای مصارف فنی مشابه به کار میکروند، همچنین آنهایی که از موی انسان تهیه شده باشند.

۱,۷۷۵

۱۳۸,۵۴۶,۱۴۵ Rls.

۵,۵۹۴ $

۶۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۳۷۲۰۲۰

پانلهای ا لکتریکی باعناوینPower Box ,Power Panel,Basic Panel و… برای ولتاژ حداکثر ۱۰۰۰ ولت

۳۳۰

۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰ Rls.

۵,۳۲۵ $

۶۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۰۷۹۰۰

قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ).

۳۳۰

۱۳۰,۹۰۷,۰۴۰ Rls.

۵,۲۸۰ $

۶۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۱۸۰۰۰

نشیمنهایی که درجای دیگر ذکر نشده باشد

۱,۷۶۵

۱۳۰,۸۱۱,۲۰۰ Rls.

۵,۲۹۶ $

۶۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۷۱۰۰۰

ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد .

۱,۲۰۰

۱۲۴,۱۷۵,۰۰۰ Rls.

۵,۰۰۰ $

۶۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۵۳۲۰۰۰

ماشین آلات ودستگاههای ساختن یاتعمیرکردن کفش ،غیراز چرخهای دوزندگی

۲,۵۰۰

۱۲۳,۹۷۵,۰۰۰ Rls.

۵,۰۰۰ $

۶۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۵۵۱۶۹۴۰۰

سایر پارچه های تاروپودی, چاپ شده, باکمترا ز۸۵%ا لیاف غیریکسره مصنوعی,غیرمذکوردرجای دیگر

۷۹۰

۱۲۲,۰۴۳,۴۶۶ Rls.

۴,۸۹۸ $

۶۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۷۱۰۱۰

قلوه سنگ, ریگ, ریگ های صاف وسنگ چخماق

۲۳,۷۹۰

۱۱۸,۰۶۹,۷۷۰ Rls.

۴,۷۵۸ $

۶۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۲۶۲۰۰۰

آلات و دستگاههابرا ی سنجش یاکنترل فشار

۹۲۱

۱۱۴,۰۷۶,۸۰۲ Rls.

۴,۶۰۶ $

۶۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۳۹۰۲۰

مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )ازسفال صنایع دستی

۳,۰۰۰

۱۱۲,۰۸۶,۰۰۰ Rls.

۴,۵۰۰ $

۶۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۱۱۲۱۹۰۰

گرمکن ورزشی بصورت دست, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر

۱,۰۸۰

۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰ Rls.

۴,۵۰۰ $

۶۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۰۶۱۰۱۰

کلرورهیدروژن (اسیدکلریدریک) بادرجه خلوص ۳۳درصد وکمتر

۲۲,۴۰۰

۱۱۱,۰۱۸,۸۸۰ Rls.

۴,۴۸۰ $

۶۶۱

۱۳۹۲

ترکیه

۵۷۰۵۰۰۰۰

سایر فرشکها و کفپوشکها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف.

۱,۲۸۰

۱۱۰,۱۴۹,۷۶۰ Rls.

۴,۴۸۰ $

۶۶۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۹۳۰۹۰

لوسیت ها ونفلین (به جز نفلین سی انیت )

۴۰,۲۷۲

۱۰۹,۷۹۴,۹۱۰ Rls.

۴,۴۲۹ $

۶۶۳

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۳۱۱۰۹۰

ماشین برای بالانس کردن قطعات مکانیکی بغیراز دستگاه بالانس چرخ خودرو

۸۸۰

۱۰۸,۹۶۶,۰۰۰ Rls.

۴,۴۰۰ $

۶۶۴

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۳۹۰۹۰

سایرا شیاسرا میکی نسوز غیرمذکور در جای دیگر

۲۰,۱۳۵

۱۰۵,۲۱۵,۶۴۴ Rls.

۴,۲۵۰ $

۶۶۵

۱۳۹۲

ترکیه

۶۷۰۲۹۰۰۰

گل ، برگ ومیوه مصنوعی واجزاء آنها ؛ اشیاء ساخته شده از گل ، برگ یا میوه مصنوعی از سایر مواد

۱,۳۸۷

۱۰۳,۰۶۷,۹۷۰ Rls.

۴,۱۶۱ $

۶۶۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۱۱۱۰۹۰

کسولفات باریم طبیعی (باریت) آسیاب نشده

۴۵,۱۰۰

۱۰۰,۶۱۰,۲۱۵ Rls.

۴,۰۵۹ $

۶۶۷

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۲۱۲۱۰۰

دندا نهای مصنوعی

۱۴۳

۹۶,۵۵۵,۰۸۰ Rls.

۳,۸۹۳ $

۶۶۸

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۲۰۱۰۱۰

مجسمه های کوچک وسایر اشیاء تزئینی ازچوب به صورت صنایع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،ازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم

۷۰۰

۹۶,۱۴۴,۸۸۰ Rls.

۳,۸۶۰ $

۶۶۹

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۹۴۰۰۰

آلو و گوجه , تازه

۳,۱۶۲

۹۴,۰۵۳,۲۶۰ Rls.

۳,۷۹۴ $

۶۷۰

۱۳۹۲

ترکیه

۸۷۰۸۹۴۹۰

غربیلک فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواری , سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی

۱,۲۵۰

۹۲,۷۹۷,۵۰۰ Rls.

۳,۷۵۰ $

۶۷۱

۱۳۹۲

ترکیه

۶۴۰۶۹۰۹۰

سایراجزاء کفش، کف های داخلی قابل تعویض همانند گتر وساق پوش واشیا، همانند غیرمذکور باستثنای از چوب وسرپنجه فولادی

۱,۲۰۰

۸۹,۵۷۱,۶۰۰ Rls.

۳,۲۱۳ $

۶۷۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۱۹۰۸۰

ورق پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه ومواد سلولزی ( wood stok)

۳,۰۳۸

۸۸,۹۶۸,۹۲۸ Rls.

۳,۵۹۲ $

۶۷۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۳۶۰۲۰

تلمبه های پره ا ی وپره پیستونی

۳۲۰

۸۸,۸۰۷,۹۳۶ Rls.

۳,۵۸۴ $

۶۷۴

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۰۸۱۹۰۰

میله ,ترکه و پروفیله ا زکائوچوی ا سفنجی ,که درجای دیگر مذکور نباشد

۴۴۴

۸۷,۹۶۵,۲۸۰ Rls.

۳,۵۵۲ $

۶۷۵

۱۳۹۲

ترکیه

۴۶۰۱۹۹۰۰

بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته های موا زی یابافته شده,

۴۳۰

۸۵,۳۱۵,۴۴۰ Rls.

۳,۴۴۰ $

۶۷۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۹۶۰۹۰

سایردستگاههای خنردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف ۸۴۷۹۶۰۱۰

۱,۶۷۰

۸۲,۸۲۱,۹۸۰ Rls.

۳,۳۴۰ $

۶۷۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۱۱۵۹۹۰۰

جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرا لیاف نسجی,غیرمذکوردرجای دیگر

۳۷۰

۸۲,۵۱۴,۰۷۰ Rls.

۳,۳۳۰ $

۶۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۳۸۱۰۱۰۹۰

خمیروپودرهای لحیم کاری وجوشکاری مرکب ا ز فلز وسایرموا د

۵,۰۰۰

۸۰,۵۴۱,۵۰۰ Rls.

۳,۲۵۰ $

۶۷۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۳۰۴۰۰۰۰

قفسه بایگانی,قفسه جای فیش… یاملزومات وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی.

۵,۵۱۷

۸۰,۰۱۱,۴۸۱ Rls.

۳,۲۱۸ $

۶۸۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۲۰۹۰۰۰

محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهنای کمترا ز۶۰۰mmکه درجای دیگرذکرنشده.

۳,۸۷۰

۷۹,۶۴۷,۹۶۴ Rls.

۳,۲۱۲ $

۶۸۱

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۳۹۳۱۰

سایرا جزا وقطعات ا شیاء سرمیزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن

۴۹۱

۷۹,۲۲۲,۷۷۹ Rls.

۳,۱۹۲ $

۶۸۲

۱۳۹۲

ترکیه

۳۵۰۶۹۱۰۰

چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
 0139 لغایت ۱۳۳۹ یا براساس کائوچو

۴۲۰

۷۷,۴۶۱,۶۵۰ Rls.

۳,۱۵۰ $

۶۸۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۹۵۰۰۰

دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی

۳۴۰

۷۵,۸۵۴,۳۴۰ Rls.

۳,۰۶۰ $

۶۸۴

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۱۰۴۹۰۰

محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل ۶۰۰mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر

۱,۷۰۰

۷۵,۸۰۵,۳۸۰ Rls.

۳,۰۶۰ $

۶۸۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۱۰۱۹۷۰۰

قرا ضه و ضایعات ا ز تنگستن (ولفرا م )

۸,۴۰۰

۷۵,۵۸۶,۸۷۵ Rls.

۲,۹۹۳ $

۶۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۹۳۲۰۰

ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه

۱,۲۸۰

۷۱,۳۹۵,۲۰۰ Rls.

۲,۸۸۰ $

۶۸۷

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۳۲۸۱۰۰

آلات ودستگاههابرا ی تنظیم یاکنترل خودکار هیدرولیکی یا پنوماتیکی

۴۷۰

۷۰,۱۸۱,۳۴۰ Rls.

۲,۸۲۰ $

۶۸۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۰۵۹۰۹۰

سایر ابزارهای مغناطیسی والکترومغناطیسی واجزاء وقطعات غیر از اشیاء مشمول ردیف ۸۵۰۵۱۱۰۰ لغایت ۸۵۰۵۹۰۱۰

۳۵۰

۶۹,۴۰۶,۴۰۰ Rls.

۲,۸۰۰ $

۶۸۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۱۶۳۱۰۰

پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی ۸۰میلیمتریابیشتر.

۳,۴۲۰

۶۷,۷۸۱,۶۶۴ Rls.

۲,۷۳۶ $

۶۹۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۱۰۱۰۰۰۰

کود حیوا نی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یاعمل آورده شده ازلحاظ شیمیائی

۲۲,۵۶۰

۶۷,۲۰۶,۲۴۰ Rls.

۲,۷۰۷ $

۶۹۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۹۹۳۰۰

کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی

۴,۵۰۹

۶۷,۰۰۲,۴۱۶ Rls.

۲,۷۰۴ $

۶۹۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۲۱۰۰۰

آهک زنده

۲۲,۵۰۰

۶۶,۹۰۸,۷۰۰ Rls.

۲,۷۰۰ $

۶۹۳

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۲۰۰۱۳

اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنایع دستی

۶۶۹

۶۶,۳۳۸,۰۴۰ Rls.

۲,۶۷۶ $

۶۹۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۴۳۹۹۹۰

سایر

۹۹۸

۶۵,۵۷۸,۷۰۸ Rls.

۲,۶۴۸ $

۶۹۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۸۸۰۰۰

ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر

۵۲۰

۶۴,۷۸۹,۴۰۰ Rls.

۲,۶۰۰ $

۶۹۶

۱۳۹۲

ترکیه

۷۳۲۲۹۰۹۰

سایرگرم کننده هوا یاتوزیع کننده های هوا ی گرم باگرم کننده غیربرقی دارای یک بادزن یاموتور محرک یادم موتوری واجزاءوقطعات آنهااز آهن یافولاد

۱۲۰

۶۴,۴۰۹,۸۰۰ Rls.

۲,۶۰۰ $

۶۹۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۲۳۲۱۰۰

سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی

۲۵,۰۰۰

۶۱,۹۵۵,۰۰۰ Rls.

۲,۵۰۰ $

۶۹۸

۱۳۹۲

ترکیه

۹۰۱۸۴۹۹۰

سایرآلات و وسایل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکی غیرمذکوردرجای دیگر

۳۰

۶۱,۹۲۲,۵۰۰ Rls.

۲,۵۰۰ $

۶۹۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۱۹۲۰۱۰

قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی

۱,۹۲۰

۶۱,۸۳۳,۴۰۸ Rls.

۲,۴۹۶ $

۷۰۰

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۴۰

کاشی یا سرا میک باجذب آب بین ۱۰ تا ۱۶ درصد(کاشی دیوا ر)ورنی یالعاب زده

۱۳,۴۷۸

۶۱,۵۹۰,۵۵۵ Rls.

۲,۴۸۷ $

           

مجموع کل:
۱۳,۸۴۴,۷۸۷,۹۱۵ ریال

مجموع کل:
۵۵۷,۷۹۸ دلار

 

[۸]   [6] [5] ..

….

 

  [7] [6] ..

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۷۰۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۵۲۰۹۰

سایردستگاههای تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه موتوری زمینی بجز خودروهای سواری,سواری کارووا نت

۲۸

۵۸,۳۳۸,۷۵۰ Rls.

۲,۳۵۰ $

۷۰۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۳۳۲۹۹۰

سایر سولفاتها غیر از منیزیم ، آلومینیوم ، نیکل ، مس ، باریم ، کادمیوم، کبالت ، تیتانیوم، آهن ، جیوه ، سرب وکروم

۲۰,۷۱۱

۵۷,۵۱۲,۰۵۹ Rls.

۲,۳۲۱ $

۷۰۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۴۱۴۰۰

مواد رنگی مستقیم و فرآورده ها براساس این مواد

۶۰۳

۵۴,۷۱۲,۰۳۲ Rls.

۲,۲۰۸ $

۷۰۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۰۳۷۹۰۰

سایر مشتقات هالوژنه هیدروکربورهای غیرحلقویحاوی دو هالوژن یا چند هالوژن مختلف غیر مذکور در ردیف های ۲۹۰۳۷۱۰۰ لغایت ۲۹۰۳۷۸۰۰

۱۹,۸۰۰

۵۳,۹۷۳,۰۱۸ Rls.

۲,۱۷۸ $

۷۰۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۵۲۱۰۰

پودرا زفولادممزوج.

۲,۰۰۰

۴۹,۵۷۴,۰۰۰ Rls.

۲,۰۰۰ $

۷۰۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۴۳۷۰۹۰

سایردستگاهها وماشینهای برقی دا را ی عمل خاص که درجای دیگری ذکر نشده باشد بجز دستگاه فلزیاب .

۲۰

۴۹,۵۵۸,۰۰۰ Rls.

۲,۰۰۰ $

۷۰۷

۱۳۹۲

ترکیه

۸۲۱۱۹۲۱۰

کارد باتیغه ثابت (غیرازکاردهای سرمیز )صنایع دستی

۶۵

۴۸,۵۷۰,۶۰۰ Rls.

۱,۹۵۰ $

۷۰۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۷۰۸۲۰۰۰

لوبیا ,تازه یا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna

۳,۹۱۸

۴۵,۵۷۰,۶۲۱ Rls.

۱,۸۳۹ $

۷۰۹

۱۳۹۲

ترکیه

۷۲۰۴۲۹۰۰

قرا ضه وضایعات ا زفولادممزوج (غیرا زفولادزنگ نزن ).

۵,۱۵۰

۴۴,۳۷۷,۲۸۰ Rls.

۱,۷۹۰ $

۷۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۱۵۹۹۹۰

سایرا شیاساخته ا زسنگ یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای دیگر

۴,۳۹۵

۴۳,۴۹۹,۹۵۲ Rls.

۱,۷۵۷ $

۷۱۱

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۱۸۱۰۹۰

پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنایع دستی غیر مذکور

۹۸۰

۴۲,۱۲۷,۷۰۰ Rls.

۱,۷۰۰ $

۷۱۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۰۰۱۹۰۰۰

سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی)

۱,۲۰۲

۴۱,۸۴۹,۸۴۲ Rls.

۱,۵۰۱ $

۷۱۳

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۲۹۰۹۰

سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر

۳,۰۰۰

۴۰,۹۱۱,۷۵۰ Rls.

۱,۶۵۰ $

۷۱۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۹۲۲۱۲۹۰

سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر .

۱,۶۰۰

۳۹,۶۳۲,۰۰۰ Rls.

۱,۶۰۰ $

۷۱۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۶۰۷۱۹۰۰

ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر ۲/۰میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر

۳۵۰

۳۹,۰۲۶,۹۲۵ Rls.

۱,۵۷۵ $

۷۱۶

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۲۰۰۹۰

سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک غیرا زچینی غیرمذکوردرجای دیگر

۱,۰۰۰

۳۷,۱۷۹,۵۰۰ Rls.

۱,۵۰۰ $

۷۱۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۱۱۵۹۵۰۰

جوراب زنانه وپاپوش ،کشباف یاقلاب باف ،ازپنبه ،غیر مذکور درجای دیگر .

۱۲۰

۳۵,۷۴۸,۰۰۰ Rls.

۱,۴۴۰ $

۷۱۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۴۹۰۱۰

اجزا ء وقطعات برا ی ا نوا ع بادزن

۴۱

۳۴,۴۱۸,۲۳۶ Rls.

۱,۳۸۸ $

۷۱۹

۱۳۹۲

ترکیه

۴۸۱۹۱۰۰۰

کارتن ,قوطی ,جعبه ا زکاغذیامقوا ی موج دا ر

۱,۶۳۹

۳۴,۰۸۷,۶۴۸ Rls.

۱,۳۷۶ $

۷۲۰

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۰۸۴۰۹۰

سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور

۱۵,۰۰۰

۳۳,۴۳۸,۱۵۰ Rls.

۱,۳۵۰ $

۷۲۱

۱۳۹۲

ترکیه

۰۳۰۱۱۱۰۰

ماهی های زنده زینتی آب شیرین

۵۷۰

۳۲,۶۳۲,۴۷۰ Rls.

۱,۳۱۷ $

۷۲۲

۱۳۹۲

ترکیه

۲۱۰۶۹۰۲۰

ا مولسیفایر

۲۰۰

۳۲,۲۷۲,۵۰۰ Rls.

۱,۳۰۰ $

۷۲۳

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۵۵۰۰۰

لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده

۱,۰۱۸

۳۰,۴۲۳,۶۵۷ Rls.

۱,۲۲۱ $

۷۲۴

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۹۲۰۹۰

سایر ا سترلیزه کننده های طبی وجرا حی یا ا زمایشگاهی غیرمذکوردرجای دیگر

۱۰۰

۲۹,۷۴۶,۸۰۰ Rls.

۱,۲۰۰ $

۷۲۵

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۳۹۹۹۰۰

ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر

۵۰

۲۹,۵۳۷,۷۸۸ Rls.

۱,۱۹۱ $

۷۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۲۲۰۹۰۰۰۰

سرکه خورا کی و بدل سرکه خورا کی که ا ز جوهر سرکه بدست میآید

۲,۰۷۵

۲۶,۷۷۶,۴۴۰ Rls.

۱,۰۸۰ $

۷۲۷

۱۳۹۲

ترکیه

۲۶۱۹۰۰۹۰

سایرآخال چدن یا فولادا زجمله جوش وکف غیرمذکور

۳۶,۸۴۰

۲۶,۷۷۳,۲۰۰ Rls.

۱,۰۸۰ $

۷۲۸

۱۳۹۲

ترکیه

۱۷۰۱۹۱۰۰

قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده

۱,۰۵۰

۲۵,۱۱۸,۳۵۲ Rls.

۱,۰۰۸ $

۷۲۹

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۹۸۹۹۰

سایر ماشینها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص غیرمذکوردرجای دیگر

۱۳۸

۲۴,۷۹۰,۰۰۰ Rls.

۱,۰۰۰ $

۷۳۰

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۱۷۳۹۹۰

سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه

۲۶۱

۲۳,۷۹۹,۷۲۰ Rls.

۹۶۰ $

۷۳۱

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۰۹۱۰۵۰

رنگها و پوششهای صنعتی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل

۱۸۰

۲۳,۱۹۵,۰۱۶ Rls.

۹۳۶ $

۷۳۲

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۴۳۱۹۹۰

سایرماشین آلات چاپ غیرازماشین آلات مشمول ردیف های ۸۴۴۳۱۱۰۰لغایت ۸۴۴۳۱۸۰۰

۹۳۰

۲۲,۹۷۱,۰۰۰ Rls.

۹۳۰ $

۷۳۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۲۰۲۱۲۰۰

رختدا ن, چمدا ن, کیف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه های همانند باسطح خارجی ا زموا دپلاستیک یانسجی

۱۰۴

۲۱,۶۴۸,۱۰۶ Rls.

۸۷۴ $

۷۳۴

۱۳۹۲

ترکیه

۲۳۰۸۰۰۰۰

موا دنباتی تفاله های نباتی آخال محصولات نباتی بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ی تغذیه حیوا نات غیرمذکور

۱۶,۵۵۸

۲۰,۵۵۹,۱۰۰ Rls.

۸۳۰ $

۷۳۵

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۵۲۰۰۰

نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه .

۱,۹۴۰

۲۰,۲۰۷,۵۵۰ Rls.

۸۱۴ $

۷۳۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۸۳۱۰۹۰

سایربازوهای ا نتقال نیرو و دسته محور غیرمذکوردرجای دیگر

۲۴۰

۱۹,۸۴۰,۸۰۰ Rls.

۸۰۰ $

۷۳۷

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۱۳۰۰۰

تایربادی نو ا زکائوچو برا ی هوا پیما

۹۴۴

۱۸,۶۱۱,۲۵۰ Rls.

۷۵۰ $

۷۳۸

۱۳۹۲

ترکیه

۹۴۰۱۲۰۰۰

نشیمنهاا زا نواعی که برا ی وسایط نقلیه موتوری زمینی مورد استفاده قرا رمیگیرند

۱۴۰

۱۸,۵۳۹,۷۳۶ Rls.

۷۴۴ $

۷۳۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۸۱۰۹۱۱۰

قطعات پیش ساخته برای ساختمان یا مهندسی راه وساختمان از بتون یا از سنگ مصنوعی ، حتی مسلح شده برای کف

۶,۲۲۰

۱۸,۵۳۹,۳۲۸ Rls.

۷۴۹ $

۷۴۰

۱۳۹۲

ترکیه

۴۰۱۱۵۰۰۰

تایربادی نو ا ز کائوچو برا ی دوچرخه

۱۸۰

۱۷,۹۱۴,۳۲۰ Rls.

۶۴۳ $

۷۴۱

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۱۶۲۰۰۰

مشعل های کوره برا ی سوخت جامدیاگاز(همچنین مشعل های مختلط)

۹۰

۱۷,۳۳۶,۲۰۰ Rls.

۷۰۰ $

۷۴۲

۱۳۹۲

ترکیه

۴۴۱۲۹۹۰۰

تخته چند لا ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده غیر مذکور بالایه های به ضخامت بیش از ۶میلی متر.

۱,۱۰۰

۱۶,۴۴۶,۵۴۰ Rls.

۶۶۰ $

۷۴۳

۱۳۹۲

ترکیه

۴۹۰۱۱۰۰۰

کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتیتاشده

۲۰۰

۱۴,۸۶۲,۰۰۰ Rls.

۶۰۰ $

۷۴۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۴۰۱۲۰۱۰

صابون مایع

۸۲

۱۴,۵۵۵,۸۳۹ Rls.

۵۸۷ $

۷۴۵

۱۳۹۲

ترکیه

۳۹۲۶۲۰۱۰

لباس ومتفرغات لباس همچنین انواع دستکش جهت مصارف پزشکی ازموادپلاستیکی

۸۰

۱۴,۰۸۴,۶۹۶ Rls.

۵۶۸ $

۷۴۶

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۴۷۹۰۰۰

ماشین های تهیه نخ گیپه, تور,دا نتل, پارچه های گلدوزی وقلابدوزی, علاقه بندی ،قیطان ،یاتور باچشمه های گره زده وماشینهای منگوله بافی

۷۷

۱۱,۳۶۹,۴۳۰ Rls.

۴۵۹ $

۷۴۷

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۷۱۰۱۰

لوله ا زمایش , لام ولامل ا زمایشگاهی ولوله غیر مدرج ازکوارتز ذوب شده یاازسایر سیلیس های ذوب شده

۱۴

۱۱,۱۴۹,۳۴۹ Rls.

۴۵۰ $

۷۴۸

۱۳۹۲

ترکیه

۸۵۰۵۲۰۰۰

کوپلینگ ها,کلاج ها و ترمزهای ا لکترومغناطیسی

۴۰۰

۹,۹۲۶,۰۰۰ Rls.

۴۰۰ $

۷۴۹

۱۳۹۲

ترکیه

۲۸۳۰۹۰۹۰

سایر سولفورها غیر از سولفور سدیم وسولفور باریم ؛ پلی سولفورها ؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص

۱,۰۰۰

۷,۹۶۱,۹۲۰ Rls.

۲۸۶ $

۷۵۰

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۱۰۰۹۰

سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای دیگر

۵۴۳

۷,۰۰۳,۴۷۰ Rls.

۲۸۳ $

۷۵۱

۱۳۹۲

ترکیه

۲۵۰۱۰۰۹۰

سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا

۴۸,۷۳۰

۶,۰۳۳,۳۷۶ Rls.

۲۴۴ $

۷۵۲

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۱۰۹۰۰۰

ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر

۴۰۰

۴,۸۲۹,۱۷۵ Rls.

۱۹۵ $

۷۵۳

۱۳۹۲

ترکیه

۸۴۷۷۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره.

۱۲۰

۴,۴۷۹,۶۶۰ Rls.

۱۸۰ $

۷۵۴

۱۳۹۲

ترکیه

۳۲۱۵۱۱۰۰

مرکب چاپ به رنگ سیاه , حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد

۶۰

۲,۹۷۴,۴۴۰ Rls.

۱۲۰ $

۷۵۵

۱۳۹۲

ترکیه

۷۰۱۳۳۳۰۰

سایر لیوانهای نوشیدن به غیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار .

۸۰

۲,۹۷۳,۴۸۰ Rls.

۱۲۰ $

۷۵۶

۱۳۹۲

ترکیه

۳۵۰۵۲۰۰۰

چسب هابرا ساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین یا سایر نشاسته ها و فکول های تغییریافته

۷۸

۲,۹۱۱,۷۷۹ Rls.

۱۱۷ $

۷۵۷

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۱۰۰۱۰

آجرهای سرامیکی با وزن بیش ا ز ۶۵۰کیلوگرم بر متر مکعب ازارد فسیل سیلیسی یاازخاکهای سیلیسی همانند

۲۰۹

۲,۷۴۵,۸۷۸ Rls.

۱۱۱ $

۷۵۸

۱۳۹۲

ترکیه

۵۲۰۸۲۹۰۰

پارچه های تاروپودباف, ا زپنبه, سفیدشده, غیرمذکوردرجای دیگر,باحداقل ۸۵%پنبه به وزن هرمتر کمتراز۲۰۰گرم

۱۵۰

۷۴۳,۵۷۰ Rls.

۳۰ $

۷۵۹

۱۳۹۲

ترکیه

۶۹۰۷۹۰۳۰

کاشی یا سرا میک با جذب آب بین ۶ا لی ۱۰ درصد (کاشی منوپروزا )ورنی یالعاب نزده

۳۰

۵۶۹,۹۱۷ Rls.

۲۳ $

۷۶۰

۱۳۹۲

ترکیه

۷۱۱۷۱۹۰۰

زیورآلات بدلی ا زفلزا ت معمولی(همچنین آبکاری شده )غیرمذکوردرجای دیگر

۱۰

۴۹۴,۹۲۰ Rls.

۲۰ $

           

مجموع کل:
۱,۵۲۱,۴۵۴,۸۳۴ ریال

مجموع کل:
۶۱,۰۵۱ دلار

 

 

 

پارس ترکان را حمایت کنید