info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

استعلام شرکت های ترکیه

بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه در مرداد ماه سال ۱۳۹۸

آیا به دنبال شرکت های تولید کننده مواد اولیه خود میباشید ؟؟!!

به دنبال شرکت های خریدار محصولات خود میباشید ؟؟!!

آیا به دنبال خریداری ماشین آلات برای صنعت خود میباشید ؟؟!!

میخواهید استعلام معتبر بودن شرکت های داخل ترکیه را ازلحاظ حساب بانکی ،

فعالیت های بازرگانی و….. بگیرید ؟؟!!

همچنین استفاده از ظرفیت های اقتصادی ترکیه بدون داشتن اطلاعات مربوط به شرکتهای مربوطه امکانپذیر میسر نخواهد بود و بایستی به گونه ای هدفمند ، ساماندهی و سازماندهی شده این اطلاعات را دراختیار داشته تا امکان حضور مستمر و گسترده در بازار اقتصادی کشور ترکیه را داشته و خود به شما بعنوان یک صاحب نام و برند ، فعالیتهای تجاری و بازرگانی خود را ادامه و گسترش دهید .

تماس با کارشناسان شرکت پارس نرکان ، میتوانید با کلیه شرکت های داخل کشور ترکیه ( تولیدی – صنعتی – بازرگانی – خدماتی و …. ) در صنوف مختلف ارتباط برقرار کنید و از طریق وکلای پایه یک دادگستری کشور ترکیه  ، استعلام شرکت هایی که میخواهید با آنها فعالیت تجاری انجام دهید را از لحاظ حساب بانکی ، فعالیت های بازرگانی و …..  به راحتی بگیرید .

متقاضیان میتوانند جهت دریافت خدمات یاد شده ( استعلام شرکت های ترکیه ) با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایند .

پارس ترکان را حمایت کنید