info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

استعلام شرکت های ترکیه

بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه – استعلام شرکت های ترکیه –

روز ۵ شنبه مورخ هفتم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ -۲۰۲۰   March  ۲۶

به دنبال شرکت های تولید کننده مواد اولیه خود میباشید ؟؟!!

به دنبال شرکت های خریدار محصولات خود میباشید ؟؟!!

به دنبال خریداری ماشین آلات برای صنعت خود میباشید ؟؟!!

میخواهید استعلام معتبر بودن شرکت های داخل ترکیه را ازلحاظ ماهیت حقوقی شرکت ، حساب بانکی ،

فعالیت های بازرگانی و….. بگیرید ؟؟!!

تماس با کارشناسان شرکت بین المللی پارس ترکان و از طریق دفاتر این شرکت و وکلای پایه یک و رسمی دادگستری در ترکیه ، استعلام شرکت های ترکیه در کلیه صنوف که میخواهید با آنها ارتباط تجاری ( خرید و فروش ) برقرار نمائید را از لحاظ موجودیت و ماهیت قانونی ، حقوقی و ثبتی ، اعتبار حساب بانکی در ترکیه ، سهامداران و فعالیت های بازرگانی و …..  به راحتی بگیرید .

همچنین استفاده و برخورداری از ظرفیت های اقتصادی مناسب ترکیه بدون داشتن اطلاعات مربوط به شرکتهای مربوطه امکانپذیر و میسر نخواهد شد و بایستی به گونه ای هدفمند ، ساماندهی و سازماندهی شده این اطلاعات و مشخصات را دراختیار داشته تا امکان حضور مستمر و گسترده در بازار بزرگ اقتصادی کشور ترکیه را نیز داشته باشید و شما بعنوان یک صاحب نام و برند ، فعالیتهای اقتصادی ، تجاری و بازرگانی خود را به دور از تحریم ها گسترش و ادامه دهید .

با تشکر از شما بازدیدکننده گرامی – به امید افتخار همکاری با شما ( روابط عمومی شرکت پارس ترکان )

پارس ترکان را حمایت کنید