info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

بروز رسانی اطلاعات و قوانین در خرداد ماه سال ۱۳۹۸

اقامت دائم ترکیه

اخذ پاسپورت ترکیه و گرفتن پاسپورت ترکیه

شهروندی ترکیه

دریافت اقامت دائم ترکیه به چند روش زیر امکان پذیر است :

با ثبت شرکت و فعالیت در کشور ترکیه شما می توانید پس از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید .که برای رسیدن به این اقامت ترکیه بصورت تجاری ( اقامت تجاری ترکیه و اقامت کاری ترکیه ) می بایست مجوز و اجازه ی کار برای افراد هیات مدیره گرفته شود (که مطمئن ترین راه برای رسیدن به اقامت دائم ترکیه و اخذ پاسپورت ترکیه می باشد )

  • گرفتن پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه :
  • با خرید ملک در کشور ترکیه و زندگی در آن کشور ، می توانید پس از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید .
  • با خرید ملک به ارزش حداقل ۲۵۰ هزار دلار در کشور ترکیه که میتوانید بعد از خرید ، تقاضای دریافت پاسپورت ترکیه و اقامت دائم ترکیه را بدهید و طی ۶ ماه صاحب پاسپورت ترکیه شوید و از مزایا اقامت دائم ترکیه بهرمند شوید و شهروند ترکیه محسوب شوید .
  • اقامت دائم ترکیه از طریق سرمایه گذاری :

میزان سرمایه‌گذاری ثابت در ترکیه ۵۰۰ هزار دلار میباشد .

  • اقامت دائم ترکیه از طریق سپرده های بانکی :

سپرده‌های بانکی ترکیه برای متقاضیان به ۵۰۰ هزار دلار میباشد .

  • اقامت دائم ترکیه از طریق ازدواج :

زمانیکه شما با یک شهروند ترک زبان ازدواج می کنید می توانید پس از گذراندن ۳ سال از ۵ سال درخواست اقامت ترکیه بصورت دائم را نمایید و ازدواج سوری نباشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات سوری نبودن ازدواج بایستی ارائه گردد و فردی که با آن ازدواج می کنید در ترکیه به صورت پناهنده نباشد .

متقاضیان میتوانند جهت دریافت خدمات اقامت دائم ترکیه و افتتاح حساب بانکی در ترکیه با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایند .

مشاوره اقامت ترکیه

 

پارس ترکان را حمایت کنید