info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

url000

بروز رسانی اطلاعات و قوانین در خرداد ماه سال ۱۳۹۸

تجارت خارجی ترکیه

صادرات واردات
ترکیه عضو کلوپ صادرات ۱۰۰۰ میلیارد دلاری است حدود ۱۵ درصد واردات کالاهای سرمایه ای
حدود ۱۱ درصد صادرات ترکیه کالاهای سرمایه ای حدود ۷۰درصد واردات کالاهای واسطه ای
حدود ۴۸ درصد صادرات ترکیه

کالاهای واسطه ای

حدود ۱۳درصد واردات کالاهای مصرفی
حدود ۴۰ درصد صادرات ترکیه کالاهای مصرفی  
  • نخستین مقصد صادرات ترکیه کشور آلمان است
  • بیشترین واردات ار اروپا و روسیه است (چغاله منحنی واردات متمایل به اروپا)

 

رویکرد تجاری  جدید به سمت شرق و توسعه مناسبات با همسایگان (تجارت با همسایگان)
همسایگان مصرف کننده کالاهای ساخته شده و یا نیمه ساخته است
همسایگان منابع غنی از انرژی هستند (ایران، عراق، سوریه)
مواد اولیه ارزان تر  است
در چند سال گذشته اقتصاد غرب و اروپا  دچار بحران بوده

 

پارس ترکان را حمایت کنید