info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

url000

بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه 

در روز هشتم دی ماه سال ۱۳۹۸ – ۲۰۱۹   December  ۲۹ صورت گرفته است

تجارت خارجی ترکیه

صادرات واردات
ترکیه عضو کلوپ صادرات ۱۰۰۰ میلیارد دلاری است حدود ۱۵ درصد واردات کالاهای سرمایه ای
حدود ۱۱ درصد صادرات ترکیه کالاهای سرمایه ای حدود ۷۰درصد واردات کالاهای واسطه ای
حدود ۴۸ درصد صادرات ترکیه

کالاهای واسطه ای

حدود ۱۳درصد واردات کالاهای مصرفی
حدود ۴۰ درصد صادرات ترکیه کالاهای مصرفی
  • نخستین مقصد صادرات ترکیه کشور آلمان است
  • بیشترین واردات ار اروپا و روسیه است (چغاله منحنی واردات متمایل به اروپا)

 

رویکرد تجاری  جدید به سمت شرق و توسعه مناسبات با همسایگان (تجارت با همسایگان)
همسایگان مصرف کننده کالاهای ساخته شده و یا نیمه ساخته است
همسایگان منابع غنی از انرژی هستند (ایران، عراق، سوریه)
مواد اولیه ارزان تر  است
در چند سال گذشته اقتصاد غرب و اروپا  دچار بحران بوده