info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

3

بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه – مارک تجاری در ترکیه –

در تاریخ بیست چهارم آبانماه سال ۱۳۹۹ انجام شده است .

مارک تجاری در ترکیه

علائم تجاری در ترکیه

مارک تجاری در کشور ترکیه ، حفاظت از علامت تجاری با توجه به مفاد حکم قانون شماره ۵۵۶ مربوط به حمایت از علائم تجاری ترکیه / مارک تجاری ترکیه داده شده است.

چه کسانی می توانند برای حفاظت از علامت تجاری در ترکیه / ثبت برند در ترکیه اقدام نمایند ؟

برای حفاظت از علائم تجاری در ترکیه به افراد حقیقی و حقوقی مقیم و یا موسسات تجاری یا صنعتی که در قلمرو جمهوری ترکیه باشند و یا به افرادی که دارای حقوقی از نظر کنوانسیون پاریس و برن و یا موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی باشند . سایر افراد حقیقی و حقوقی ، اتباع کشورهایی که توافق حقوقی و عملا حمایت از اتباع جمهوری ترکیه با توجه به اصل حفاظت از روابط متقابل تجاری در کشور ترکیه باشند نیز اجازه دارند از این قانون استفاده کنند . چگونه می توان در ترکیه درخواست بین المللی در جهت حمایت از علائم تجاری داد و ثبت برند در ترکیه را انجام داد ؟ در واقع، دو راه استفاده برای حفاظت از علامت تجاری در ترکیه وجود دارد: درخواست مستقیم به موسسه ثبت اختراع ترکیه : راه اول ارسال فایل درخواست ثبت نام به طور مستقیم به مؤسسه ثبت اختراع ترکیه است . کسانیکه خارج از ترکیه باشند ( به جز کسانی که از طریق پروتکل مادرید اقدام می کنند) ، تنها می تواند توسط نمایندگان علامت تجاری که مجاز باشند قبل از موسسه ثبت اختراع ترکیه عمل کنند . این سیستم به عنوان روش ملی و رسمی در موسسه ثبت اختراع ترکیه، که به طور خلاصه در زیر توضیح داده شده است آمده است: تحقیق در مورد برنامه های کاربردی تجاری در موسسه ثبت اختراع کشور ترکیه : موسسه ثبت اختراع کشور ترکیه سیستمی جامع و کاملبرای بررسی علامت های تجاری دارد ، که شامل بررسی دلایل مطلق برای امتناع و بررسی برای دفاع از حقوق قبلی خواهد بود.اگر هیچ زمینه ای برای امتناع در بررسی اولیه موجود نباشد ، درخواست در بولتن رسمی ماهانه علامت تجاری در ترکیه بصورت رسمی منتشر میشود . ظرف مدت زمان ۳ ماه بعد از چاپ در بولتن رسمی اشخاص ثالث می توانند اعتراض خود را اعلام کنند .اگر اعتراضی در این زمینه در محدوده زمان فوق الذکر وجود نداشته باشد ، درخواست در ثبت نام علامت تجاری ثبت نهائی شده و در روزنامه رسمی علائم تجاری منتشر خواهد شد که در این صورت ثبت برند در ترکیه انجام شده است.اگر برنامه به طور کامل و یا جزئی در اولین بررسی رد شود ، متقاضی می تواند درخواست تجدید نظر را به موسسه ظرف ۲ ماه در این مورد تسلیم کند تا درخواست دوباره مورد بررسی قرار گیرد . اگر درخواست تجدید نظر قابل قبول باشد ، درخواست به طور کامل و یا جزئی در بولتن منتشر خواهد شد ، این بدان معنی است که درخواست ممکن است مجددا” معترضی داشته باشد . برای بررسی اعتراض ها و درخواست ها ، TPI یک بخش مجزا برای رسیدگی به اعتراض ها و تجدید نظر درخواست ها دارد . افرادی که از تصمیم گیری این بخش رضایت پیدا نمی کنند و  همچنین می توانند برای بررسی تجدید نظر به موسسه مراجعه نمایند.

نظر اعضای هیئت مدیره تجدید نظر و ارزیابی مجدد تعیین کننده نهایی می باشد و تصمیمات هیئت مدیره تا ۲ ماه برای اقدامات دادگاهی آزاد است . نمودار زیر جریان مراحل و محدودیت های زمانی یک درخواست علامت تجاری به شرح زیر در موسسه ثبت اختراع ترکیه را نشان می دهد:

مارک تجاری در ترکیه

برنامه های بین المللی از طریق سیستم مادرید  :

جایگزین دوم برای ساخت یک مارک تجاری در ترکیه استفاده از سیستم مادرید است که توسط سازمان مالکیت  (WIPO )  معنوی جهانی تنظیم شده است .سیستم مادرید متشکل ازتلفیق دو معاهده شکل گرفته است .این معاهدات، توافقنامه مادرید و پروتکل مادرید است .ترکیه عضو این پروتکل است .بنابراین، فقط ازکشورهایی که عضو این پروتکل و این توافقنامه هستند درخواست می پذیرد .در هر دو مورد، قانون حاکم برای درخواست های بین المللی دراین زمینه به موسسه ثبت اختراع ترکیه و پروتکل مادرید مربوط می شود .

چه کسی می تواند از سیستم مادرید استفاده کند؟

درخواست های بین المللی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که استقرار واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در یک کشور عضو پروتکل مادرید و یا هر دو پروتکل و توافقنامه هستند و یا کسانی که اتباع و یا مقیم در آن کشور هستند ، می تواند داده شود .به منظور به دست آوردن ثبت بین المللی، افراد اجبار دارند که یک علامت تجاری ثبت شده و یا یک برنامه در حال بررسی برای ثبت در دفتر مبدأ و توسعه در فهرست کالاها و یا خدمات و ثبت نام اولیه و یا برنامه اساسی داشته باشند .

سیستم چگونه کار می کند ؟

به طور خلاصه، در سیستم ثبت مادرید برای درخواست بین المللی علائم تجاری، متقاضی فایل مدارک خود را به WIPO دفتر بین المللی در ژنو، ارسال می کند و در آن درخواست اعلام میکند که برای ثبت نام به دنبال یکی از کشورهایی که عضو معاهدات ژنو هستند است.  در WIPO دفتر ثبت بین المللی علامت را ثبت و سپس آن را به کشورهای تعیین شده ارسال می کنند .ثبت نام در دفتر ثبت بین المللی یک پروسه اداری است که به این معنا نیست که از آن علامت در هر کشور تعیین شده محافظت خواهد شد. به دلیل اینکه هر کشور با توجه به قوانین ملی خود در رابطه با حفاظت از علامت تجاری درخواست هایی را که دریافت می کند بررسی می کند . اگر یک کشور ثبت یک علامت تجاری را رد کند ، امتناع این کشور به WIPO ابلاغ و تصمیم این کشور در دفتر ثبت بین المللی وارد می شود . به عبارت دیگر، ثبت نام بین المللی یک سیستم ایمن است، اما ثبت یا عدم ثبت آن در کشور تعیین شده معین می شود و لازم به ذکر است از طریق شرکت پارس ترکان میتوانید برند خودرا در ترکیه به ثبت برسانید ( ثبت برند در ترکیه ) و همچنین علائم تجاری در ترکیه و طرح های صنعتی در ترکیه نیز براحتی و بصورت کاملا تخصصی از طریق شرکت پارس ترکان در کشور ترکیه به ثبت برسانید . 

علائم تجاری در ترکیه