info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه – ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه –

در تاریخ بیستم شهریورماه سال ۱۴۰۱

قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی ترکیه

قوانین ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه

در کشور اقتصادی ترکیه ۲۱ منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد. به دلیل وجود تسهیلات زیربنایی قوی و معافیتهای مختلف قانونی و مالیاتی، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند. مهم ترین فرازهای قانون مناطق آزاد ترکیه  که شامل مزایا و معافیت های موجود در این مناطق هستند، عبارتند از:

الف) معافیت مالیاتی: درآمدهای حاصله از فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد معاف خواهند شد .

ب) امکان حضور دراز مدت در مناطق آزاد و تجاری ترکیه : واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق آزاد ترکیه ، به مدت ۱۰ سال برای فعالیتهای تجاری و ۲۰ سال برای فعالیتهای تولیدی اجاره داده می شوند، اما چنانچه سرمایه گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیتهای تجاری ۲۰ ساله و برای فعالیتهای تولیدی ۳۰ ساله خواهد بود. قراردادها تا ۹۹ سال قابل تمدید میباشند که میتوانند با مراجعه به سازمان های مربوطه اقدام به تمدید آن نمایند.

پ) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و مواد اولیه ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد ترکیه میشوند.

ت) انتقال نقدینگی در ترکیه : درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد ترکیه به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه ، ایران و یا کشورهای دیگر است و نیاز به اخذ مجوز خاصی نیست.

د) زیرساختها: زیرساختهای موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی و مراحل اداری، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته است که امکانات حمل و نقل دریایی را هم فراهم آورد .

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در ۷ ماده تنظیم شده است و دارای یک آیین نامه اجرایی میباشد.آیین نامه این قانون نیز خود شامل ۴ بخش و ۱۳ ماده است که در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است و بصورت کامل توضیح داده شده است:

الف) آزادی سرمایه گذاری و معاملات داخلی در ترکیه : سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک کشور ترکیه، یا انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی ترکیه آزاد هستند.

ب) سلب مالکیت و مصادره اموال : اموال سرمایه گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد مگر برای اهداف و مصالح عمومی باشد که در اینصورت نیز مطابق فرایندهای قانونی، خسارتها جبران خواهند شد.

پ) خروج اموال: سرمایه گذاران خارجی برای خارج کردن اموال خویش از ترکیه کاملاً آزاد و بصورت قانونی خواهند بود .

ت) مالکیت اموال غیر منقول در کشور ترکیه : سرمایه گذاران خارجی برای مالکیت اموال غیر منقول در خاک ترکیه محدودیت و ممانعتی نخواهند داشت و با سهولت میتوانند انجام دهند .

ث) حل اختلاف در قانون سرمایه گذاری : چنانچه در جریان سرمایه گذاری هر گونه اختلافی بوجد بیاید ، سرمایه گذار خارجی می تواند به دادگاهها و مراجع رسمی کشور ترکیه مراجعه نماید .

ج) ارزش گذاری سرمایه غیر نقدی: سرمایه های غیر نقدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می شوند.

چ) استخدام کارکنان خارجی: شرکتهای خارجی موضوع این قانون ، می توانند اتباع خارجی را که از وزارت کار و امنیت اجتماعی دارای مجوز کار و فعالیت هستند به استخدام شرکت درآورند.

ح) افتتاح دفتر نمایندگی: به شرکتهای خارجی بصورت قانونی اجازه داده می شود که دفاتر نمایندگی خویش را مطابق قانون افتتاح کنند.

    امتیازات مناطق آزاد در ترکیه ( ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه )

 امتیازات شرکت هایی که در مناطق آزاد ترکیه فعالیت تولیدی خواهند داشت :

  • از مالیات بر در آمد حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود معاف اند
  • از پرداخت  مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های گمرکی جنس و مواد اولیه ای که از کشور های دیگر به مناطق آزاد می آورند ، معاف خواهند بود .

شرکت هایی که فعالیت تولیدی ندارند و فقط صادرات و یا تجارت ترانزیت انجام میدهند مالیات بر ارزش افزوده  و تعرفه گمرکی پرداخت نمیکنند ، یعنی مثلاَ اگر جنسی از اروپا و یا هر کشور دیگری به مناطق آزاد بیاوریم و مدتی بعد به کشور ثالثی صادر نماییم در این فرآیند مالیات های گمرکی جنس مربوطه پرداخت نخواهد شد و معافیت کامل خواهد داشت.

مجوز فعالیت برای شرکت های مقیم در مناطق آزاد ترکیه چگونه است؟

برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی ندارند مجوز ۱۰ ساله و برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی دارند مجوز ۱۵ ساله اعطا میشود .

هرگونه تجارت (خرید و فروش – صادرات و واردات ) بین شرکت های مقیم در مناطق آزاد و شرکت های داخل ترکیه تابع مقررات تجارت بین المللی است و به عبارت دیگر کالاهایی که از داخل ترکیه به مناطق آزاد فروخته میشود تابع قوانین صادرات و کالاهایی که از مناطق آزاد به داخل ترکیه فروخته میشود  نیزتابع قوانین واردات می باشند و به لحاظ زمانی محدودیتی برای نگهداری کالاهایی که وارد منطقه آزاد می شوند وجود نخواهد داشت.

فعالیت در مناطق آزاد برای کدام شرکت ها مطلوب و قابل انجام است  :

  • شرکت های بازرگانی که مواد اولیه و یا قطعات یدکی و … وارد نموده ومحصول تولیدی و یا مونتاژ شده خود را به کشور های ثالث می فروشند
  • شرکت هایی که کالاهایی را ری- اکسپورت می نماید .

    تاسیس شرکت جدید و یا تاسیس شعبه ( ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه ) :

شرکت هایی که مرکزشان در ترکیه است ، از آنجایی که برای فعالیت در منطقه آزاد باید دفاتر حسابداری مجزایی داشته باشند باید در این مناطق شعبه تاسیس نمایند. دفاتر حسابداری دفتر مرکزی شرکت باید جدا از دفاتر حسابداری شعبه باشد . شرکت ها به هیچ عنوان نمیتوانند ، در دفاتر شعبه مربوط به منطقه آزاد،  فعالیت ها ی تجاری مربوط به شعبه مرکزی را قید نمایید . 

      مناطق آزاد تجاری در ترکیه به شرح زیر میباشد ؟

– منطقه آزاد آدانا: Yumurtalık Adana-Yumurtalık Free Zone
– منطقه آزاد اژه: Aegean Free Zone
– منطقه آزاد آنتالیا: Avrupa Antalya Free Zone, Avrupa Free Zone
– منطقه آزاد بورسا: Bursa Free Zone
– منطقه آزاد دنیزلی: Denizli Free Zone
– منطقه آزاد شرق آناتولی: East Anatolian Free Zone
– منطقه آزاد اروپا: European Free Zone
– منطقه آزاد غازی عنتب: Gaziantep Free Zone
– منطقه آزاد استانبول فرودگاه آتاترک: İstanbul Atatürk Airport Free Zone
– استانبول چرم و منطقه آزاد صنعت: İstanbul Leather and Industry Free Zone

– منطقه آزاد بورس اوراق بهادار استانبول: Istanbul Stock Exchange Free Zone

– منطقه استانبول تراکیه رایگان: İstanbul Thrace Free Zone
– منطقه آزاد ازمیر Menemen چرم: İzmir Menemen Leather Free Zone
– منطقه آزاد کایسری: Kayseri Free Zone
– منطقه آزاد کوکالی: Kocaeli Free Zone
– منطقه آزاد ماردین: Mardin Free Zone
– منطقه آزاد مرسین: Mersin Free Zone
– منطقه آزاد Rize-ریزه: Rize Free Zone)
– منطقه آزاد سامسون: Samsun Free Zone
– منطقه آزاد ترابزون: Trabzon Free Zone
TUBITAK مرمره تحقیقات, گزارش, معاملات ارزی فنی: Tübitak Marmara Research Ctr Tech FZ

متقاضیان میتوانند جهت دریافت خدمات یاد شده ( ثبت شرکت در مناطق ازاد ترکیه ) با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایند .

با انجام خدمات فوق توسط شرکت پارس ترکان ، علاوه بر پیوستن به جامعه بزرگ مشتریان پارس ترکان ، به پاس قدردانی از لطف شما ، با اخذ اقامت ترکیه ، یکسال بیمه خدمات درمانی کشور ترکیه را برای کلیه اعضای خانواده ، از ما به رایگان دریافت نمائید .

تضمین کار ما ، سوابق و مشتریان ما میباشد

مشاوره ثبت شرکت در ترکیه

با تشکر از شما بازدیدکننده گرامی – به امید همکاری با شما ( روابط عمومی شرکت پارس ترکان )